De Hypotheker: "Overheid moet regie naar zich toetrekken"

Mark de Rijke 2023

Bijna driekwart van de oriënteerders op de woiningmarkt geeft aan dat er te weinig woningaanbod beschikbaar is in de prijsklasse van hun voorkeur. Voor tachtig procent is dergelijke een woning nu onbetaalbaar", zo blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. 77 procent verwacht dat de krapte op de woningmarkt verder zal toenemen en 70 procent dat de huizenprijzen voorlopig blijven stijgen vanwege de woningschaarste. Volgens De Hypotheker is het de hoogste tijd dat de overheid de regie naar zich toetrekt.

Volgens het onderzoek onder 475 Nederlanders die zich oriënteren op een eerste of volgende woning dient een nieuw kabinet de regie sterker naar zich toe te trekken. Dit is volgens 68 procent cruciaal om de doorstroming op de huizenmarkt op gang te brengen, bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoren en bedrijfspanden. Daarnaast willen ruim zes op de tien oriënteerders dat de overheid extra maatregelen treft om beleggers van de woningmarkt te weren, bijvoorbeeld door een verruiming van de opkoopbescherming. Verder vinden ruim zes op de tien personen dat de overheid de vooruitzichten op een woning kan verbeteren door het verruimen van de financieringsmogelijkheden.

Hoewel De Hypotheker het positief vindt dat er in de verkiezingsprogramma’s veel aandacht is voor de woningmarkt, vindt zij het zorgwekkend dat ruim driekwart van de Nederlandse huizenkopers er geen vertrouwen in heeft dat de nieuwe regering de woningcrisis op korte termijn zal oplossen. “Het is dan ook cruciaal dat de overheid in de komende jaren alles op alles zet om de doorstroming op de huizenmarkt te vergroten. Daarnaast moet de woningvoorraad fors worden uitgebreid, in het bijzonder voor starters en senioren”, zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. “De overheid moet de regie naar zich toetrekken en een landelijke strategie ontwikkelen. Doordat de bouweisen per gemeente nu verschillen, is het voor bouwers extra lastig om snel te handelen. Ook leidt dit tot een onnodige stijging van de bouwkosten. Door per regio heldere kaders te scheppen, weten bouwers waar zij aan toe zijn. Er is nog voldoende ruimte in Nederland om te bouwen, maar de landelijke overheid moet dan wel het voortouw nemen om het woningtekort op te lossen. In nauw overleg met betrokken partijen moet zij aan een centrale strategie werken, zodat de impasse op de huizenmarkt kan worden doorbroken en op termijn een betaalbaar huis voor een grotere groep Nederlanders binnen handbereik komt.”

Reactie toevoegen

 
Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

De Hypotheker: "Steeds meer jonge huizenkopers"

De Hypotheker: "Steeds meer jonge huizenkopers"

In het derde kwartaal van 2023 steeg het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning met 13 procent.  In de categorie huizenkopers tot 35 jaar is sprake...

Nederlanders nog vaak onbekend met financiële gevolgen relatiebreuk

Nederlanders nog vaak onbekend met financiële gevolgen relatiebreuk

Een derde van de Nederlanders die te maken heeft gehad met een relatiebreuk was er vooraf onvoldoende van op de hoogte tot welke financiële gevolgen dit kan...

Menselijke interactie blijft belangrijk

Menselijke interactie blijft belangrijk

(Edgar Hollander, De Hypotheker Nieuw-Vennep, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) Digitalisering biedt ontegenzeglijk voordelen, zoals meer adviestijd. Belangrijk...

Vooruitzichten alleenstaanden met modaal inkomen onverminderd slecht op huizenmarkt

Vooruitzichten alleenstaanden met modaal inkomen onverminderd slecht op huizenmarkt

"Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen onverminderd moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Zo krijgen alleenstaanden met een modaal inkomen voor...

De Hypotheker: woningmarkt herstelt zich

De Hypotheker: woningmarkt herstelt zich

De woningmarkt is zich geleidelijk aan het herstellen, aldus De Hypotheker. Na veertien opeen volgende maanden van dalingen is het gemiddelde hypotheekbedrag in...

Jonge huizenkopers profiteren van herstel op huizenmarkt

Jonge huizenkopers profiteren van herstel op huizenmarkt

Doordat het woningaanbod in de afgelopen maanden is toegenomen en starters minder last hebben van concurrentie van beleggers hebben zij steeds meer kans op een betaalbare...

"In tweede helft 2023 daling langlopende hypotheekrentes in vooruitzicht"

"In tweede helft 2023 daling langlopende hypotheekrentes in vooruitzicht"

De gemiddelde hypotheekrente is in de eerste vijf maanden van 2023 gestabiliseerd en gaat naar verwachting tegen het einde van dit jaar zelfs dalen. Tegelijkertijd...

Interesse verduurzaming woning groeit ondanks gestegen hypotheekrente

Interesse verduurzaming woning groeit ondanks gestegen hypotheekrente

Uit eigen data van De Hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering - waaronder het verbouwen of verduurzamen van de woning - in het...

Positie starters op woningmarkt stabiel

Positie starters op woningmarkt stabiel

In de afgelopen twaalf maanden is de positie van starters - ondanks de flink gestegen hypotheekrente - per saldo redelijk stabiel gebleven door dalende huizenprijzen,...