"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

Huis scheef ingezakt verzakt fundering

Om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens gaan wonen in wijken waar panden goedkoper
zijn geworden door het inprijzen van klimaatrisico (en daardoor bij de volgende overstroming/
funderingsproblematiek de gevolgen niet kunnen dragen), zou het goed zijn om de draagkracht voor schadeherstel onderdeel te maken van het advies- en hypotheekgesprek." Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in de studie 'Stapeling klimaatrisico's en financiële draagkracht op de woningmarkt'.

De studie gaat over de vraag in welke wijken de risico’s van klimaatverandering maar ook de kosten van verduurzaming voor woningeigenaren of voor panden mogelijk te veel zijn om te dragen.

In 900 wijken zijn de klimaatrisico’s en vooral de verduurzamingsopgave voor bewoners mogelijk te veel gevraagd. De onderzoekers: "In 90 van die wijken zien we dat er een combinatie van twee risico’s speelt terwijl huishoudens kwetsbaar zijn. Hier zou de hoogste prioriteit moeten liggen. Te beginnen bij de wijken waarin meer dan 70 procent van de panden in particulier eigendom is. Een combinatie van het herstelfonds en het warmtefonds kan mogelijk in deze wijken een oplossing bieden."

Verdelingsvraagstuk

Verder: "Het inprijzen van klimaatrisico’s is uiteindelijk een verdelingsvraagstuk tussen zittende eigenaren en toekomstige eigenaren. Omdat toekomstige eigenaren steeds meer risico’s tegemoet zien, is het zo spoedig mogelijk inprijzen van de huidige risico’s wenselijk. Dit kan door informatie over deze risico’s een verplicht onderdeel te maken van de onderhandeling tussen koper en verkoper. Door de prijskorting kunnen toekomstige kopers het herstel financieren maar ook haalt het onnodige onrust uit de markt over locaties waar geen risico’s spelen.

"Om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens naar de, door risicobeprijzing, in waarde gedaalde panden toetrekken is er mogelijk een rol weggelegd voor hypotheekverstrekkers en de overheid.

"Naast deze directe effecten op de waarde van panden en het financieren van herstel zijn er ook indirecte effecten op de lokale - en landelijke economie te onderzoeken. Dit doen wij samen met de economen van Rabobank en ING in een vervolgonderzoek"

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
ABN Amro: "Huizenprijzen en transacties stijgen harder dan verwacht"

ABN Amro: "Huizenprijzen en transacties stijgen harder dan verwacht"

ABN Amro stelt haar raming van de huizenprijzen in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor naar boven bij: van plus zes naar plus 7,5 procent in 2024,...

Nederlanders zien klimaatrisico's niet in voor eigen woning

Nederlanders zien klimaatrisico's niet in voor eigen woning

Meer dan de helft van de Nederlanders ziet geen klimaatrisico voor zijn of haar woning. Dit blijkt uit de eerste trendmonitor Klimaatbewust Wonen van Centraal Beheer,...

Meer dan helft Nederlandse huishoudens financieel ongezond

Meer dan helft Nederlandse huishoudens financieel ongezond

Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens heeft direct financiële problemen als de kosten van levensonderhoud of vaste lasten onverwacht stijgen, zo blijkt...

ABN Amro en DAK Hypotheken verstevigen samenwerking

ABN Amro en DAK Hypotheken verstevigen samenwerking

Door intensievere samenwerking van ABN Amro met DAK Hypotheken genieten de leden nu van korte doorlooptijden en daardoor een snellere verwerking.Tim Rijvers, algemeen...

Nederlanders lenen fors meer

Nederlanders lenen fors meer

Nederlanders lenen steeds meer geld voor grote uitgaven.  Sinds mei 2022 is het gemiddelde leenbedrag met 10 procent gestegen tot 16.334 euro. Zo  blijkt...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

"Voorkom een funderingscrisis"

"Voorkom een funderingscrisis"

De overheid en de Tweede Kamer moeten nu in actie komen om te voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis. Nederland kan het zich niet...

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

Kabinet maakt werk van nationale aanpak funderingsproblematiek

Kabinet maakt werk van nationale aanpak funderingsproblematiek

De ministeries van BZK,  I&W, LNV, EZK, OCW en Financiën zullen de komende tijd een nationale aanpak funderingsproblematiekuitwerken. Dat gebeurt samen...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...