"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

Huis scheef ingezakt verzakt fundering

Om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens gaan wonen in wijken waar panden goedkoper
zijn geworden door het inprijzen van klimaatrisico (en daardoor bij de volgende overstroming/
funderingsproblematiek de gevolgen niet kunnen dragen), zou het goed zijn om de draagkracht voor schadeherstel onderdeel te maken van het advies- en hypotheekgesprek." Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in de studie 'Stapeling klimaatrisico's en financiële draagkracht op de woningmarkt'.

De studie gaat over de vraag in welke wijken de risico’s van klimaatverandering maar ook de kosten van verduurzaming voor woningeigenaren of voor panden mogelijk te veel zijn om te dragen.

In 900 wijken zijn de klimaatrisico’s en vooral de verduurzamingsopgave voor bewoners mogelijk te veel gevraagd. De onderzoekers: "In 90 van die wijken zien we dat er een combinatie van twee risico’s speelt terwijl huishoudens kwetsbaar zijn. Hier zou de hoogste prioriteit moeten liggen. Te beginnen bij de wijken waarin meer dan 70 procent van de panden in particulier eigendom is. Een combinatie van het herstelfonds en het warmtefonds kan mogelijk in deze wijken een oplossing bieden."

Verdelingsvraagstuk

Verder: "Het inprijzen van klimaatrisico’s is uiteindelijk een verdelingsvraagstuk tussen zittende eigenaren en toekomstige eigenaren. Omdat toekomstige eigenaren steeds meer risico’s tegemoet zien, is het zo spoedig mogelijk inprijzen van de huidige risico’s wenselijk. Dit kan door informatie over deze risico’s een verplicht onderdeel te maken van de onderhandeling tussen koper en verkoper. Door de prijskorting kunnen toekomstige kopers het herstel financieren maar ook haalt het onnodige onrust uit de markt over locaties waar geen risico’s spelen.

"Om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens naar de, door risicobeprijzing, in waarde gedaalde panden toetrekken is er mogelijk een rol weggelegd voor hypotheekverstrekkers en de overheid.

"Naast deze directe effecten op de waarde van panden en het financieren van herstel zijn er ook indirecte effecten op de lokale - en landelijke economie te onderzoeken. Dit doen wij samen met de economen van Rabobank en ING in een vervolgonderzoek"

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Verbond steunt advies Rli voor nationale aanpak funderingsschade

Verbond steunt advies Rli voor nationale aanpak funderingsschade

Het Verbond van Verzekeraars steunt de door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voorgestelde aanpak voor preventieve maatregelen in de waterhuishouding,...

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Er moet een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat potentiële huizenkopers klimaatrisico’s meenemen in hun aankoopbeslissing. Dat...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in 2024 stijgen met vier procent. Dit is meer dan de 2,5 procent die de bank eerder voorspelde. In 2025, denkt ABN Amro, stijgen...

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

De lessen uit de WMO zijn een reden om anders te kijken naar de discussie rondom het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekeringswet, stelt ABN Amro. Andere...

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

De tevredenheid onder hypotheekadviseurs over de afwikkeling van de meeste hypotheekdossiers is in 2023 duidelijk afgenomen en die trend zet zich door in 2024, aldus...

Pleidooi voor klimaatlabel met bijsluiter verzekerbaarheid

Pleidooi voor klimaatlabel met bijsluiter verzekerbaarheid

Voer een klimaatlabel in voor gebouwen, dat ook hittestress en klimaatadaptieve maatregelen meeneemt. En onderzoek een bijsluiter over verzekerbaarheid bij het label....

Woningen potentieel 325 miljard minder waard door klimaatrisico's

Woningen potentieel 325 miljard minder waard door klimaatrisico's

De waardevermindering van woningen als gevolg van klimaatrisico's kan oplopen tot 325 miljard euro. Dat heeft Calcasa becijferd. Volgens het bureau lopen ongeveer...