Financieel dienstverleners moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren

AFM gebouw

Financieel dienstverleners moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren. Dat blijkt uit 'Marktindrukken', een rapport waarin de AFM de marktontwikkeling schetst voor intermediairs tussen aanbieders van financiële producten en consumenten.

In een reactie zegt Adfiz: "De Marktindrukken laten zien welke onderwerpen voor onze beroepsgroep aandacht behoeven. Daarnaast valt hieruit op te maken dat de AFM oog heeft voor de vraagstukken waar de sector mee te maken heeft. Wij vinden het een goede zaak dat de AFM het gesprek hierover voert met de adviseurs in de praktijk en op deze wijze een inzichtelijke en brede terugkoppeling geeft. Als Adfiz gaan we hierover verder in gesprek met de AFM."

De AFM: "Een volledig aanbod van diensten gaat gepaard met hoge lasten, onder meer omdat de bijhorende kennis bijgehouden moet worden. Specialisatie en samenwerking met andere kantoren kan een oplossing zijn. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor de consument lager zijn en het laagdrempeliger wordt om een intermediair in de arm te nemen."

Digitalisering was al langer de belangrijkste marktontwikkeling en deze trend wordt versterkt door de coronacrisis. Uit het rapport blijkt dat veel financieel dienstverleners in de afgelopen periode innoveren, al blijft dat vooralsnog vooral beperkt tot digitaal klantcontact. De laagdrempeligheid hiervan is een kans voor groei van bepaalde klantgroepen.

Een belangrijk risico dat financieel dienstverleners zelf signaleren is het toenemend gevaar op onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Onder meer standaardisering van financiële producten kan daar in sommige gevallen toe leiden. Eén van de oplossingen waar intermediairs een belangrijke rol in kunnen spelen, is advies over preventiemaatregelen. Daardoor kunnen risico’s kleiner worden en weer verzekerbaar.

Hoewel bij het ‘bemiddelen in levensverzekeringen’ de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering weliswaar klein zijn, vindt de AFM dat financieel dienstverleners hun beheersmaatregelen verder moeten aanscherpen, zoals bij het opstellen van een risicobeoordeling van de eigen organisatie en situaties die een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bij klanten die gelden als ‘politiek prominent persoon’.

Reactie toevoegen

 
Meer over
De toekomst van volmacht is…

De toekomst van volmacht is…

(AFM, NVGA en Verbond in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) De toekomst van volmacht is… VVP vroeg het aan het Verbond van Verzekeraars,...

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz maakt korte metten met de nieuwe open norm ‘keuzebegeleiding’ in het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De AFM juicht de beoogde nieuwe...

Verduidelijking reikwijdte individueel vermogensbeheer in sectorbrief

Verduidelijking reikwijdte individueel vermogensbeheer in sectorbrief

Beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers hanteren vaak een te ruime definitie van de beleggingsdienst ‘het beheren...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

OvFD: AFM zaait onnodige paniek

OvFD: AFM zaait onnodige paniek

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) herkent zich niet in de berichtgeving van de AFM dat 78.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek...

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Dit AFM-onderzoek kan jou als adviseur helpen om je klanten te segmenteren, zodat je tijdig het gesprek kan aangaan met klanten die rond 2035 mogelijk een herfinancieringsprobleem...

"Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft dringend aandacht nodig"

"Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft dringend aandacht nodig"

SIVI roept op tot goede toepassing van het SIVI GRS protocol en gaat samen met Adfiz de verbetering van kwaliteit monitoren. Peter Mols, directeur SIVI: “Met...

AFM: "Ernstig herfinancieringsrisico bij 78.000 huishoudens met aflossingsvrije hypotheek"

AFM: "Ernstig herfinancieringsrisico bij 78.000 huishoudens met aflossingsvrije hypotheek"

Ongeveer 78.000 huishoudens lopen volgens AFM-onderzoek het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt....

Open insurance nog steeds niet opgepakt door verzekeraars

Open insurance nog steeds niet opgepakt door verzekeraars

Veel verzekeraars hebben nog steeds een lange weg te gaan als het gaat om het openstellen van hun (verzekerings)data, producten en diensten. Aldus de wereldwijde...

Brondata Service wordt bekender gemaakt bij adviseurs

Brondata Service wordt bekender gemaakt bij adviseurs

De bekendheid van de Brondata Service bij financieel adviseurs kan beter. Daarom slaan Aegon, Argenta, ING, Lot Hypotheken en Ockto de handen in één...