FNV: evenwichtig pakket

Tuur Elzinga

Een evenwichtig pakket. Zo betitelt de FNV de maandag door minister Van Gennip aangekondigde maatregelen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga: “We zijn blij dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn voor structureel werk en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dan blijven mensen niet eindeloos meer hangen in slecht betaalde uitzend-, tijdelijke en oproepbanen. En zijn arbeidsmigranten niet langer vogelvrij. Bovendien zullen werkgevers dan meer investeren in werknemers en dat komt onze sociale zekerheid ook ten goede.”

De FNV dringt aan op haast om de maatregelen in te voeren. Elzinga: “Het SER-advies dateert van 2021, het rapport van de commissie-Borstlap is al drie jaar oud. Nu is het dan eindelijk zo ver dat de praktische voorstellen worden overgenomen. Laat het kabinet en parlement nu dan ook snel doorpakken.”

Re-integratie bij ziekte

In de kabinetsbrief staat dat werkgevers van kleine bedrijven na één jaar zekerheid kunnen krijgen over eventuele terugkeer van een zieke werknemer. Dat was ook zo afgesproken in het MLT, het Middellange Termijnadvies dat de SER in juni 2021 uitbracht. Elzinga: “Met de ingebouwde waarborgen in de re-integratievoorstellen vindt de FNV de voorgestelde aanpassing acceptabel. Zo komt er al een scherpe toets na één jaar ziekte of ook door werkgevers wel alles gedaan is om terugkeer mogelijk te maken. Na twee jaar wordt er bovendien nog bezien of op de oude werkplek iemand inmiddels in vaste dienst is aangenomen, zo niet dan keert de herstelde werknemer terug. De loondoorbetalingsperiode bij ziekte van twee jaar blijft gewoon overeind. Ook blijven onafhankelijke verzekeringsartsen een rol spelen bij beoordelen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever: het wetsvoorstel om de beoordeling ervan bij de bedrijfsarts neer te leggen is hiermee van tafel. En de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) blijft nog minstens vier jaar bestaan. Al met al een evenwichtig pakket.”

Mijlpaal

Het CNV “viert deze mijlpaal maar is scherp op het vervolg. We zijn er nog niet. Alles draait straks om de daadwerkelijke handhaving. We zullen erop toezien dat het aantal flexwerkers inderdaad drastisch daalt. En werkgevers geen nieuwe zijpaadjes bewandelen om flexwerkers uit te buiten. Voor nu vieren we echter deze mijlpaal”.

De VCP stelt: “De uitwerking markeert net als het MLT een trendbreuk voor een betere arbeidsmarkt: het contract voor onbepaalde tijd moet de norm zijn voor structureel werk. Voor de VCP weer een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt.

“Voor de VCP is het ook belangrijk dat komende tijd erop ingezet gaat worden om de kwaliteit van re-integratie in het eerste en tweede spoor te verbeteren. Dat is cruciaal voor zieke werknemers.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Praktisch beoordelen 1 juli van start

Praktisch beoordelen 1 juli van start

Vanaf 1 juli wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke...

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’...

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er...

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan,...

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Maar liefst 46 procent van de werknemers zal zich volgens onderzoek door Acture niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van...

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

Voor de WIA heeft de commissie OCTAS in februari 2024 drie varianten geschetst voor verbetering van het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot...