FNV: evenwichtig pakket

Tuur Elzinga

Een evenwichtig pakket. Zo betitelt de FNV de maandag door minister Van Gennip aangekondigde maatregelen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga: “We zijn blij dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn voor structureel werk en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dan blijven mensen niet eindeloos meer hangen in slecht betaalde uitzend-, tijdelijke en oproepbanen. En zijn arbeidsmigranten niet langer vogelvrij. Bovendien zullen werkgevers dan meer investeren in werknemers en dat komt onze sociale zekerheid ook ten goede.”

De FNV dringt aan op haast om de maatregelen in te voeren. Elzinga: “Het SER-advies dateert van 2021, het rapport van de commissie-Borstlap is al drie jaar oud. Nu is het dan eindelijk zo ver dat de praktische voorstellen worden overgenomen. Laat het kabinet en parlement nu dan ook snel doorpakken.”

Re-integratie bij ziekte

In de kabinetsbrief staat dat werkgevers van kleine bedrijven na één jaar zekerheid kunnen krijgen over eventuele terugkeer van een zieke werknemer. Dat was ook zo afgesproken in het MLT, het Middellange Termijnadvies dat de SER in juni 2021 uitbracht. Elzinga: “Met de ingebouwde waarborgen in de re-integratievoorstellen vindt de FNV de voorgestelde aanpassing acceptabel. Zo komt er al een scherpe toets na één jaar ziekte of ook door werkgevers wel alles gedaan is om terugkeer mogelijk te maken. Na twee jaar wordt er bovendien nog bezien of op de oude werkplek iemand inmiddels in vaste dienst is aangenomen, zo niet dan keert de herstelde werknemer terug. De loondoorbetalingsperiode bij ziekte van twee jaar blijft gewoon overeind. Ook blijven onafhankelijke verzekeringsartsen een rol spelen bij beoordelen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever: het wetsvoorstel om de beoordeling ervan bij de bedrijfsarts neer te leggen is hiermee van tafel. En de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) blijft nog minstens vier jaar bestaan. Al met al een evenwichtig pakket.”

Mijlpaal

Het CNV “viert deze mijlpaal maar is scherp op het vervolg. We zijn er nog niet. Alles draait straks om de daadwerkelijke handhaving. We zullen erop toezien dat het aantal flexwerkers inderdaad drastisch daalt. En werkgevers geen nieuwe zijpaadjes bewandelen om flexwerkers uit te buiten. Voor nu vieren we echter deze mijlpaal”.

De VCP stelt: “De uitwerking markeert net als het MLT een trendbreuk voor een betere arbeidsmarkt: het contract voor onbepaalde tijd moet de norm zijn voor structureel werk. Voor de VCP weer een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt.

“Voor de VCP is het ook belangrijk dat komende tijd erop ingezet gaat worden om de kwaliteit van re-integratie in het eerste en tweede spoor te verbeteren. Dat is cruciaal voor zieke werknemers.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

De FNV is "woedend" dat de 'Wet Werken Waar je Wilt' niet door de Eerste Kamer is gekomen. De FNV: "De wet naar een voorstel van D66 en GroenLinks lag volledig in...

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Uit onderzoek door Acture blijkt dat het geven van een niet-ziek bonus niet echt helpt. Bijna 50 procent geeft aan dat een niet-ziekmeldbonus hen niet zou weerhouden...