Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij ziekmelding

Sander Dekker

Minister Dekker vindt aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding vooralsnog niet opportuun. Dat is te lezen in een eerste inventarisatie van ervaringen met de vorig jaar mei van kracht geworden AVG.

Dekker: "Door werkgevers is in het kader van de inwerkingtreding van de AVG aandacht gevraagd voor de ervaren knelpunten met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens in geval van ziekte. Het gaat daarbij met name over de re-integratie van zieke werknemers tot zes weken vanaf het moment van ziekmelding en het bijhouden van lichamelijke beperkingen van werknemers door werkgevers zonder tussenkomst van de bedrijfsarts.  

"Werkgever en werknemer gaan samen het gesprek aan over de invulling van de terugkeer naar werk, waarbij de werknemer zelf kan aangeven welke taken, functies of werkzaamheden hij weer denkt te kunnen verrichten. Een bedrijfsarts kan de werknemer en werkgever hierbij adviseren. De werknemer is zelf mede verantwoordelijk voor zijn herstel en de terugkeer naar werk, dat brengt het beginsel van ‘goed werknemerschap’ (artikel 611 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) ook mee. Gelet op deze overwegingen is het treffen van aanvullende wetgeving voorshands niet opportuun."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Loonsubsidie NOW keert terug

Loonsubsidie NOW keert terug

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de nieuwe coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. De NOW...

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan...

Aon: controle op beschikking gedifferentieerde premie Whk dit jaar extra belangrijk

Aon: controle op beschikking gedifferentieerde premie Whk dit jaar extra belangrijk

Het loont voor werkgevers om de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) te controleren op een juiste hoogte van de premie. Onderzoek van Aon...

Nieuwe definitie IKV gaat pas 2024 in

Nieuwe definitie IKV gaat pas 2024 in

SZW trekt een jaar langer uit voor de implementatie van de nieuwe definitie van de inkomstenverhouding (IKV). Het besluit zou eigenlijk per 1 januari 2023 in werking...

Verlengen PAWW-regeling nu mogelijk

Verlengen PAWW-regeling nu mogelijk

CAO-partijen kunnen vanaf nu afspraken maken om de zogeheten PAWW-uitkering met vijf jaar te verlengen. Ze hebben tot uiterlijk 1 april 2022 de tijd om verlenging...

Coronasteun alweer terug

Coronasteun alweer terug

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Alle ondernemers die in het vierde...

Geen medische informatie: een zegen voor werkgevers! (blog Lambert Becks, Qees)

Geen medische informatie: een zegen voor werkgevers! (blog Lambert Becks, Qees)

(Blog door Lambert Becks, Qees) Dagelijks spreek ik werkgevers die hun beklag doen dat ze niets mogen weten over hun zieke medewerker. Ik snap de frustratie. Steevast...

RSC verbijsterd over wijzigingen in Verzamelwet SZW

RSC verbijsterd over wijzigingen in Verzamelwet SZW

De beroepsvereniging voor register-casemanagers zegt met “zeer grote verbazing en op onderdelen verbijstering” kennis te hebben genomen van een aantal...

Consultatie regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Consultatie regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

SZW is de internetconsultatie gestart van de regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Met de tegemoetkomingsregeling ontstaat voor mensen die...

Tweede spoor loopt vaak dood

Tweede spoor loopt vaak dood

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2021) Uit onderzoek van het UWV blijkt dat tweedespoortrajecten nog geen succes zijn. Voor de verzekeraars...