Geldwijzer Nabestaanden

Euro's via Pixabay 2018

Nibud, SVB en Pensioenfederatie hebben samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl gelanceerd. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden zijn.

Met name mensen wiens partner geen pensioenregeling heeft zoals ZZP’ers of mensen met een uitkering, wordt geadviseerd met geldwijzernabestaanden.nl te checken hoe zij er financieel voor staan als hun partner overlijdt.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eindevaluatie fileert Participatiewet

Eindevaluatie fileert Participatiewet

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden,...

Geldwijzer Nabestaanden 10.000 keer ingevuld

Geldwijzer Nabestaanden 10.000 keer ingevuld

Meer dan tienduizend bezoekers hebben in de eerste twee weken na de lancering de Geldwijzer Nabestaanden ingevuld. Deze nieuwe tool biedt huishoudens een startpunt...

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland....

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben eerder deze week de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden...

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel...

Toeslagenproblematiek slechts beperkt op te lossen binnen huidige stelsel

Toeslagenproblematiek slechts beperkt op te lossen binnen huidige stelsel

Binnen het bestaande toeslagenstelsel zijn aanpassingen mogelijk. Echter, een hoofdconclusie van het onderzoek naar maatregelen binnen het bestaande stelsel is...

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO maandag bij...

Verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

Verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

De Hoge Raad heeft vrijdag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. De...

Wijzigingen voor gelijker speelveld hybride markt

Wijzigingen voor gelijker speelveld hybride markt

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen die moet leiden tot een meer gelijk speelveld...

Consultatie SLIM-regeling gestart

Consultatie SLIM-regeling gestart

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM), die overigens ook geldt voor...