Hidde Coebergh (ING): “Klant op tijd aan tafel hypotheekadviseur krijgen”

Hidde Coebergh: ‘Financieel advies is cruciaal.’

De Intermediair Index die ING woensdag heeft gelanceerd, benadrukt het belang van goed en zeker ook tijdig advies, stelt directeur Hidde Coebergh van Wonen ING. Coebergh: “Uit het onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat bieden zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring regelmatig gebeurt. Dat kan grote financiële consequenties hebben voor de klant en zijn toekomstige kansen op de woningmarkt.

“Driekwart van de adviseurs ziet een rol voor zichzelf weggelegd in het adviseren van klanten over het verantwoord uitbrengen van een bod in de huidige markt. Maar zij ervaren ook dat ze vaak pas te laat in het proces worden ingeschakeld. Deskundig onafhankelijk financieel advies dat is afgestemd op ieders individuele situatie is cruciaal en geeft rust, nu en in de toekomst. Maar dan is het van belang dat een klant op tijd bij een adviseur aan tafel zit. We roepen daarom alle betrokken partijen in de markt op, vanaf de start van het oriëntatieproces hierin een rol te vervullen. Daarmee voorkomen we samen vervelende situaties en bieden we de klant meer duidelijkheid.”

Veel adviseurs melden in het onderzoek dat de krapte op de woningmarkt tot schrijnende situaties leidt in hun dagelijkse praktijk. Door de enorme prijsstijgingen van de afgelopen periode, zien adviseurs de zoektocht van veel starters eindigen in teleurstelling. Adviseurs verwachten dat de huizenprijzen de komende tijd nog verder toenemen. Een groot aantal van hen vindt dat deze ontwikkeling steeds meer negatieve effecten heeft.

Klanten wijzen op verduurzaming steeds belangrijker

Ruim twee derde (67 procent) van de onafhankelijk financieel adviseurs verwacht dat het wijzen van klanten op de mogelijkheden van concrete verduurzaming de komende jaren steeds belangrijker zal worden in hun werk. Ondanks dat ruim 80 procent dit wel benoemt in klantgesprekken, geven adviseurs ook aan dat dit nog een verbeterpunt is. Coebergh: "Zowel voor de korte als lange termijn zien zij verduurzaming als grootste kans in het vak, gevolgd door maatwerkoplossingen en bredere financiële planning.

"ING wil in de volle breedte van haar rol voor klanten en de maatschappij voorop lopen in het realiseren van een meer duurzame samenleving. Via onze hypothekenpropositie liggen daar meer mogelijkheden dan we nu reeds benutten. Daarom wordt er hard gewerkt om op dit terrein in de eerste helft van volgend jaar met nieuwe initiatieven te komen.”

Onafhankelijk financieel adviseurs zien complexe en vooral veranderende regelgeving en de overspannen woningmarkt als een bedreiging voor het adviesvak. Over digitalisering denken de adviseurs verschillend. Execution only zien ze als bedreiging, tegelijkertijd zien adviseurs het integreren van digitale mogelijkheden in het adviestraject wel als kans.

Coebergh: "Het professioneel onafhankelijk intermediair weet als geen ander wat klanten beweegt, wat ze nodig hebben en hoe dat in te vullen. Het meebewegen met de groeiende behoefte aan advies met betrekking tot verduurzaming is daar een mooi voorbeeld van. Ook het kijken en uitwerken hoe digitalisering een plek te geven in het persoonlijk adviesvak past hier in. Tot slot zou ik specifiek nogmaals willen benoemen dat de ambitie om eerder in de huizen-koop-reis de consument te willen bijstaan maar weer eens onderstreept wat de waarde van een goede adviseur is.”

Optimistisch dat oplossingen worden gevonden

Hoe denkt ING dat de markt zich de komende tijd zal ontwikkelen? Coebergh: “Weinig onderwerpen zijn zo actueel als de situatie op de woningmarkt. We zien vanuit de overheid en vrijwel alle andere relevante stakeholders een veelheid aan, vaak veelbelovende, ideeën en initiatieven om de woningmarkt vooruit te helpen. En dat is nodig want de uitdagingen zijn groot. Van betaalbaarheid, tot het aantal beschikbare woningen, tot type woningen, tot ongelijkheid tussen huurders en woningbezitters en zo kan ik nog wel even doorgaan. Met zoveel focus ben ik optimistisch dat we oplossingen gaan vinden en voor de langere termijn uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Voor de kortere termijn vrees ik dat krapte en relatief hoge prijsniveaus nog wel even aan zullen houden. De hypotheekmarkt volgt deels de woning (transactie) markt maar daarnaast is er natuurlijk ook de oversluitmarkt. Deze oversluitmarkt is natuurlijk weer fors afhankelijk van renteontwikkelingen. Gezien de krapte op de woningmarkt zal de hypotheekmarkt gebaseerd op het aantal transacties voor de korte termijn wellicht wat dalen; daar oversluiten van de hypotheek qua productvorm of rentevastperiode voor heel veel consumenten nog steeds een goede optie kan zijn, is mijn verwachting dat deze markt nog fors zal blijven. Los van de hypotheekmarkt spreek ik liever over de adviesmarkt. Voor iedere consument geldt dat goed en breed  financieel advies, met periodieke updates, altijd een goede investering is.

“Uitspraken doen over renteontwikkeling is niet eenvoudig. Er zijn vele onzekere factoren in de wereld, van economisch/politieke ontwikkelingen van China tot Amerika tot Europa met impact op de rente. Daarnaast zijn we helaas nog niet klaar met de coronapandemie. Hoe dit allemaal precies uitwerkt laat zich moeilijk of niet goed voorspellen. Dat er meer ruimte opwaarts dan neerwaartse ruimte voor de rente is, kan iedereen zien. Tegelijkertijd denk ik dat gezien de huidige lage rentestanden ook bij een licht opwaartse beweging de rentestand historisch nog altijd erg laag is en nog wel even zal blijven.”

Positief beeld

De nieuwe Intermediair Index – op basis van onderzoek onder 144 onafhankelijk financieel adviseurs - scoort in het derde kwartaal van dit jaar 134 punten. Vooral de ontwikkeling van de hypotheekrente en het aantal nieuwe of te wijzigen hypotheken, wordt positief beoordeeld. De onafhankelijk adviseurs zijn daarnaast ook positief over hun eigen financiële situatie en de algemene economische situatie.

ING voert al vele jaren de ING WoonIndex, dat het vertrouwen in de woningmarkt onder een relevante groep particulieren representeert. De nieuwe Intermediair Index is een soortgelijke studie – uitgevoerd door DVJ Insights - onder onafhankelijke hypotheekadviseurs. Coebergh: “Zodat er een meer holistisch beeld ontstaat.”

Het vertrouwen in de markt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is.

Het onderzoek zal ieder half jaar worden herhaald. Coebergh: “Ontwikkelingen op de woon- en hypotheekmarkt gaan snel, maar ook weer niet zo snel. In combinatie met de omvang van de opzet van dit onderzoek denken we aan twee keer per jaar.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financieel advies is cruciaal!

Financieel advies is cruciaal!

(Partner in Kennis ING Intermediair in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). Heeft de onafhankelijk financieel adviseur een cruciaal beroep? Hidde Coebergh, directeur...

Sociale koop kan bijdragen aan oplossen woningnood

Sociale koop kan bijdragen aan oplossen woningnood

Ook in het vierde kwartaal van 2021 blijft het vertrouwen in de woningmarkt positief met een index van 115, ten opzichte van 117 in het derde kwartaal. Dit werd...

Yolt krijgt PSD2-vergunning van DNB

Yolt krijgt PSD2-vergunning van DNB

Open banking provider Yolt heeft een PSD2-vergunning verkregen van DNB. Hiermee kan Yolt onafhankelijk open banking activiteiten, waaronder Payment Initiation Services...

ING schrapt ook laatste restje rente voor kleine spaarders

ING schrapt ook laatste restje rente voor kleine spaarders

Particuliere klanten ontvangen van ING vanaf 1 januari 2022 geen rente meer over saldo’s tot en met 100.000 euro per rekening. Dit is nu nog 0,01 procent....

Figlo en Yellowtail lanceren vergaande hypotheek pre-indicatie

Figlo en Yellowtail lanceren vergaande hypotheek pre-indicatie

Figlo en Yellowtail hebben in samenwerking met Rulecube een pre-indicatie ontwikkeld voor hypotheken. Deze innovatie geeft vanuit elke fase in het adviesproces direct...

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Steeds meer mensen en bedrijven raken in Nederland in geldproblemen en de coronacrisis heeft dit alleen nog maar onderstreept....

Extreem dichtbij en ongelooflijk digitaal

Extreem dichtbij en ongelooflijk digitaal

(Rondetafelgesprek in VVP-special 'Adviesvak als cruciaal beroep'). Het intermediair groeide het afgelopen decennium onmiskenbaar in zijn of haar adviesrol. Financieel...

ING biedt klanten compensatie voor doorlopende consumptieve kredieten met variabele rente

ING biedt klanten compensatie voor doorlopende consumptieve kredieten met variabele rente

In lijn met Kifid uitspraken over consumptieve kredieten met variabele rente, heeft ook ING besloten om klanten te compenseren wanneer hun rente niet in de pas liep...

Kifid: ING had dossier niet op orde en moet klantrelatie herstellen

Kifid: ING had dossier niet op orde en moet klantrelatie herstellen

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid, bindende uitspraak 2021-0837) Volgens ING heeft een consument hypotheekfraude gepleegd door niet te melden dat een hypothecaire...

ING: woningnood zet rem op het leven

ING: woningnood zet rem op het leven

Door de onbetaalbaarheid van woningen wordt samenwonen, het stichten van een gezin uitgesteld. Bovendien geeft één op de vijf starters aan door de...