"In kwart zaken voldoet werkgever niet aan re-integratieverplichting"

Sportschool via Pixabay

"Uit mijn dagelijkse praktijk blijkt dat een op de vier re-integratie zaken leidt tot een UWV-sanctie." Aldus Pascal Kruit (Boontje Advocaten) op de website van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Kruit hebben werkgevers ondanks alle inspanningen vaak niet in de gaten dat het dossier en de begeleiding toch onvoldoende is. 

Als een werkgever zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen, kan het UWV sancties opleggen die dwingen om een extra jaarsalaris uit te betalen. Dit komt boven op de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte op grond van de Wet Poortwachter. Kruit: "Ik wil hierbij benadrukken dat het echt om grote geldbedragen gaat. Daarnaast is dat derde jaar loondoorbetaling niet te verzekeren op een AOV voor werknemers, zoals bij de eerste twee jaar wel het geval is. Het derde jaar is een sanctie voor het niet voldoen aan verplichtingen en komt voor rekening van de werkgever.”

Om verzekeraars te helpen, geeft Kruit op 15 september een online cursus waarin hij actuele casussen en valkuilen deelt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond blij met IPID-handvatten AFM

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

"Het vinden van de juiste IPID-balans tussen beknoptheid en compleetheid vergt een goede dialoog tussen verzekeraars en toezichthouder." Zo reageert het Verbond...

WAB: 30 procent herzieningssituatie ook in 2021 opgeschort

WAB: 30 procent herzieningssituatie ook in 2021 opgeschort

Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. De 30 procent herzieningssituatie zal daarom ook in 2021 worden opgeschort....

Aanvullingen op derde steunpakket corona

Aanvullingen op derde steunpakket corona

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente coronamaatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een...

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Bij de vaststelling van NOW-1 wordt bij invorderingen een ondergrens van 500 euro gehanteerd, meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De minister: "Het algemeen...

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Minister Koolmees verschuift de opening van het vaststellingsloket NOW-2 van november naar april volgend jaar. Dit vanwege de grote administratieve druk op UWV momenteel....

Disfunctioneren (d-grond)

Disfunctioneren (d-grond)

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden wegens disfunctioneren moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden die zijn beschreven in artikel 7:669 lid 1 en...

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...

Regelingen compensatie transitievergoeding

Regelingen compensatie transitievergoeding

De uitvoering van de compensatieregeling LAO (compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid) loopt volgens minister Koolmees goed....

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen...