Internetconsultatie Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Virus 2 via Pixabay

Zorgmedewerkers met een afwijzende beschikking met als reden minder dan 35 procent arbeidsongeschikt komen toch niet in aanmerking voor de Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Dat blijkt uit de interconsultatie van de regeling die deze week is gestart.

De minister: “Om tot een objectieve maatstaf te komen, wordt aangesloten bij de begrippen volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt, zoals opgenomen in artikel 4, respectievelijk artikel 5, van de WIA. Dat betekent dat zorgmedewerkers met een afwijzende beschikking met als reden minder dan 35 procent arbeidsongeschikt ook niet in aanmerking komen. Dit is in tegenstelling tot wat is opgenomen in de Kamerbrief van 28 april 2023. De WIA regelt in Nederland de sociale zekerheid voor werknemers die worden geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid. Daarin is de norm bepaald wanneer de overheid uitkeert bij volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid of bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Voor deze regeling is het daarom redelijk om ook bij die normen aan te sluiten.

De minister verder: “De verkenning om te bezien in hoeverre ZZP’ers een vergelijkbaar document als de WIA-beslissing kunnen overleggen wordt voortgezet. Indien de beletselen kunnen worden weggenomen, bestaat de mogelijkheid om de ZZP’er alsnog onder de regeling te brengen.”

Het kabinet heeft besloten om de hoogte van financiële ondersteuning vast te stellen op een vast bedrag van 15.000 euro per persoon.

Met een totaal beschikbaar bedrag van 33 miljoen is er financiële ruimte om 2.200 aanvragen toe te kennen.

Vermogensuitzondering

Ontvangers van het eenmalige bedrag kunnen voor een periode van drie jaar een beroep doen op een vermogensuitzondering. Dat geldt onder andere ten aanzien van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget voor de eerste drie berekeningsjaren volgend op het jaar waarin de financiële ondersteuning verkregen wordt. Er wordt een ministeriële regeling voorbereid om de tijdelijke uitzondering op te nemen in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. De uitzondering wordt eind dit jaar voorgehangen in de Tweede en Eerste Kamer en treedt per 1 januari 2024 in werking.

Reactie toevoegen

 
Meer over
OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In het advies presenteert OCTAS...

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is volgens nieuw FNV-onderzoek dé veroorzaker is van de hoge instroom in de WIA. De FNV in haar rapport...

Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...