Kabinet grijpt niet in bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Wouter Koolmees nieuw 2020

Het demissionaire kabinet laat eventueel verhogen van de uitkering aanvullend geboorteverlof aan de nieuwe regering. Verhoging is een van de manieren om het onlangs door het NRC geconstateerde verschil tussen netto en bruto bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof door de laagste inkomens te verkleinen.

Het kabinet, antwoordt minister Koolmees, is van mening dat de huidige uitkering “een toereikende tegemoetkoming is in de kosten van het opnemen van verlof in verband met de geboorte van een kind. Daarbij is het kabinet van mening dat ouders ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen in de financiële gevolgen bij opname van aanvullend geboorteverlof. Werkgevers kunnen ook de uitkering aanvullen, waardoor er geen of minder inkomensdaling optreedt. De Rijksoverheid doet dit bijvoorbeeld voor het eigen personeel.

“De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wordt op dit moment geëvalueerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de mate waarin verschillende inkomensgroepen gebruik maken van het geboorteverlof. De evaluatie zal eind dit jaar of begin volgend jaar naar uw Kamer worden gestuurd, en kan mogelijk voor een volgend kabinet aanleiding zijn om opnieuw naar de hoogte van de uitkering te kijken.

“Tweede mogelijkheid is het verkleinen van (verschillen in) de marginale druk in het belastingstelsel. Dat betreft echter een stelselwijziging met grote budgettaire en economische effecten die ver buiten de scope van het aanvullend geboorteverlof reiken.”

Relatief hoog

Bij de lagere inkomensgroepen is de inkomensdaling relatief hoog voor huishoudens met een inkomen tussen het wettelijk minimumloon en 110 procent van het wettelijk minimumloon.

Voor mensen met een modaal inkomen is de netto-daling van het inkomen bij de opname van aanvullend geboorteverlof het laagst: de uitkering aan deze inkomensgroep wordt niet beperkt door het maximum dagloon, terwijl het marginale belastingtarief voor deze groep relatief hoog is waardoor het netto inkomen relatief beperkt afneemt als het bruto-inkomen daalt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

UWV heeft in de eerste acht maanden van 2021 in totaal 98.300 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, waarvan 58.300 claimbeoordelingen, 21.200 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen...

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

Onder het huidige recht geldt er geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit recht kan niet...

Wet betaald ouderschapsverlof door Eerste Kamer

Wet betaald ouderschapsverlof door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij...

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

(Partner in kennis a.s.r. Inkomen in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerker....

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Staatssecretaris Dennis Wiersma neemt de taken waar van minister Koolmees, zolang deze optreedt als informateur bij de kabinetsformatie. Dat is woensdag bekendgemaakt....

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees vindt het te vroeg om te concluderen dat de Wet arbeidsmarkt in balans onvoldoende effect sorteert. Dat antwoordt hij op Kamervragen naar aanleiding...

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Het vrijdag door het kabinet in concept gepubliceerde Besluit betalen private schulden regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een bedrag kan betalen ter voldoening...

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Zo’n 27.500 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de zesde en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoor­betaling bij ziekte. Door de eerder aangekondigde differentiatie betalen kleine werkgevers...

Minder vraag om steun

Minder vraag om steun

Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is...