Kabinet schiet AOV-verzekerden met AOW-hiaat niet te hulp

Wouter Koolmees 2017

Het kabinet schiet AOV-verzekerden met een AOW-hiaat niet te hulp. Uit maandag gepresenteerd SEO-onderzoek blijkt dat het probleem bestaat, maar zich bij de huidige gevallen eigenlijk niet laat oplossen. In de toekomst kan het probleem mogelijk worden vermeden, als er een verplichte AOV komt voor zelfstandigen. De eindleeftijd van die AOV moet dan wel de AOW-leeftijd volgen. Omdat de sociale partners zich momenteel buigen over een verplichte AOV, onthoudt de minister zich van een reactie op de suggestie van de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat er eind 2017 73.300 verzekerde zelfstandigen waren met een verzekerde eindleeftijd van 65 jaar; bij hen sloot de eindleeftijd van hun polis dus niet meer aan op de verhoogde AOW-leeftijd en was sprake van een AOW-hiaat.

De meeste verzekerden met een polis met een eindleeftijd van 65 jaar die niet arbeidsongeschikt zijn kunnen het AOW-hiaat voorkomen door hun verzekering aan te passen. Verzekeraars hebben vrijwel alle verzekerden die daarvoor in aanmerking kwamen daartoe een verlengingsaanbod gedaan. De onderzoekers merken op dat onbekend is hoeveel verzekerden hiervan gebruik hebben gemaakt. Overigens is niet aan alle alle verzekerden is zo’n aanbod gedaan; niet in aanmerking kwamen verzekerden die al een uitkering ontvingen, verzekerden die minder dan vijf jaar voor hun AOW-leeftijd zaten en een deel van de verzekerden met een technische eindleeftijd.

Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars geen polissen aanbieden waarbij de eindleeftijd van de AOV meestijgt met de toekomstige AOW-leeftijd. De premie voor deze polis zou dan verhoogd moeten worden met een risico-opslag omdat de toekomstige AOW-leeftijd nog niet bekend is. De onderzoekers merken op dat het over het algemeen goedkoper is voor zelfstandigen om zelf iets voor dit eventueel toekomstige hiaat te regelen. Bijvoorbeeld door hiervoor te sparen. Dit is ook goed mogelijk, omdat dit moment ver in de toekomst ligt. Zodra de AOW-leeftijd bekend is, kunnen zij volgens de onderzoekers ook hun verzekerde eindleeftijd verhogen. De onderzoekers constateren dat verzekeraars dan ook geen markt zien voor een polis waarbij de eindleeftijd meestijgt met de toekomstige AOW-leeftijd.

Technische eindleeftijd in zware beroepen

Verzekeraars kunnen een technische eindleeftijd hanteren die lager ligt dan de AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfstandigen met een risicovol/zwaar beroep, zoals bepaalde beroepen in de bouw.

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn voor zelfstandigen met een zwaar beroep om een voorziening te treffen voor arbeidsongeschiktheid tot een hogere leeftijd dan 60 jaar. Verzekeraars bieden voor specifieke beroepen een AOV aan tot de AOW-leeftijd. Deze verzekeringen gaan echter vaak gepaard met een relatief hoge premie, een beperkte dekking of specifieke voorwaarden, zoals verzekering voor gangbare arbeid (in plaats van beroepsarbeids-ongeschiktheid) en inzet op re-integratie. Ook is het voor oudere zelfstandigen mogelijk om zich aan te sluiten bij een broodfonds of bij vergelijkbare schenkkringen. Deze bieden echter maar een beperkte uitkeringsduur, waardoor zelfstandigen die vroegtijdig en langdurig arbeidsongeschikt raken de periode tot de AOW-leeftijd alsnog zelf financieel moeten overbruggen.

Uitbreiding van de vrijwillige verzekering bij UWV, waarbij de vrijwillige verzekering de periode vanaf de technische eindleeftijd tot de AOW-leeftijd dekt, zou volgens de onderzoekers een mogelijkheid kunnen zijn om de verzekerbaarheid van zelfstandigen te vergroten. Het is volgens hen waarschijnlijk dat vooral zelfstandigen die al ziek of arbeidsongeschikt zijn en zelfstandigen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico zich zouden verzekeren. Deze risico’s leiden ertoe dat de premie voor de vrijwillige verzekering zal oplopen of de bijdrage vanuit het Aof zal toenemen. Een verplichte AOV voor zelfstandigen zorgt er volgens de onderzoekers voor dat zelfstandigen met een zwaar beroep verzekerd zouden zijn. De premie hiervoor zal volgens hen hoog zijn als de zelfstandige een premie zou moeten betalen die afhankelijk is van zijn individuele risico op arbeidsongeschiktheid. De mate van betaalbaarheid van de premie wordt volgens de onderzoekers dan ook sterk bepaald door de (te kiezen) vormgeving van de verzekering – met name de mate van risico- en inkomenssolidariteit en uitkeringshoogte zullen de hoogte van de premie beïnvloeden."

Overigens acht minister Koolmees "het in algemene zin wenselijk dat mensen in zware beroepen al vroeg in hun loopbaan nadenken over de vraag of er op termijn mogelijkheden zijn om over te stappen naar een minder belastend beroep zodat arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen. Door in te zetten op het beperken van het arbeidsongeschiktheidsrisico in zware beroepen kan deze groep gezond doorwerken tot hun AOW-leeftijd".

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Coronacrisis: toename WW vooral vanuit flexibele contracten

Coronacrisis: toename WW vooral vanuit flexibele contracten

Het coronavirus zorgt voor een flinke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanaf de tweede helft van maart. Aanvankelijk stroomden met name jonge oproepkrachten...

Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

Ondernemingsorganisaties roepen hun leden en hun werknemers op om voor vertrek naar vakantie goed de reisadviezen te raadplegen. Na bezoek aan een oranje...

Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen vanaf nu mogelijk

Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen vanaf nu mogelijk

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen...

21.000 aanvragen voor TOFA

21.000 aanvragen voor TOFA

UWV heeft sinds maandag 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van onder andere flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten die in aanmerking willen komen voor de Tijdelijke...

Beroep op Ziektewet sterk gestegen

Beroep op Ziektewet sterk gestegen

Het beroep op de Ziektewet is sterk gestegen. UWV: "Dit komt allereerst doordat een aantal grote eigenrisicodragende uitzendbureaus per 1 januari 2020 is teruggekeerd...

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Het ministerie van Sociale Zaken is de internetconsultatie 'Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden' gestart. Deze concept subsidieregeling...

"Deeltijdpensioen uitbreiden met variaties in pensioenopbouw"

"Deeltijdpensioen uitbreiden met variaties in pensioenopbouw"

Netspar oppert in een Design Paper twee manieren om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren: het aanbieden van een centrale (activerende) begeleider...

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Het kabinet maakt werk van een financiële tegemoetkoming voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen. Zo'n tegemoetkoming...

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies...

Re-integratie in tijden van corona

Re-integratie in tijden van corona

(Door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat...