Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Overstroming via Pixabay

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast in Limburg nader toe te lichten. Aldus minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen. Grapperhaus: “Lloyd’s beziet thans voor hoeveel en welke schades bij ondernemers zij mede als verzekeraar optreedt en hoe met de betreffende claims moet worden omgegaan. Vooralsnog lijkt dit te gaan om een klein aantal gevallen, waarbij de beslisbevoegdheid van Lloyd’s veelal beperkt is. Lloyd’s is thans bezig dit nader in kaart te brengen om op basis daarvan, rekening houdend met de praktijk van de lokale markt, toepasselijke jurisprudentie, gedragscodes en polisvoorwaarden, te besluiten hoe met de claims moet worden omgegaan. Lloyd’s zal de minister van Financiën informeren over de voortgang van dit proces. Overigens betreft het hier geen Britse verzekeraar, maar de in 2019 opgerichte Lloyd's Insurance Company S.A. NV België (Lloyd's Europe).”

Grapperhaus schijft verder dat hij in gesprek is "met het Verbond over de compensatie van gedupeerde ondernemers door hun verzekeraars. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat de leden van het Verbond zich inspannen om voor hun cliënten tot een oplossing te komen, waarbij breder wordt gekeken dan de vraag of er op grond van polisvoorwaarden een verplichting tot uitkering bestaat".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz is in gesprek met de RVO over de Wts-vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning na de watersnood in Limburg. Adfiz: “Schade aan de woning...

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen...

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en...

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Sinds maandag is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft...

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars tot nu toe 12.658 schademeldingen hebben ontvangen als gevolg...

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Lilian Ploumen (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat Lloyd’s overstromingsschade van ondernemers in Limburg niet zou willen...

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

Vereniging Eigen Huis pleit voor een ruimhartige vergoeding van de overstromingsschade voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. VEH: "Verzekeraars en overheid...

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

Ruim 2000 particulieren en 500 zakelijke schademeldingen zijn sinds de overstroming van 14 juli gemeld bij Nationale-Nederlanden en de labels OHRA, ABN Amro Verzekeringen,...