Na verzekeraars adviseurs het haasje in woekerpolisdossier

Discussie

Van de 117 stemmers was 92 procent het eens met de VVP-stelling van afgelopen week: 'Moeilijker risico's steeds lastiger onder te brengen'. Echt een onderwerp dus voor het VVP Event Bijzondere Risico's op 17 april! Richard Weurding (Verbond) en Enno Wiertsema (Adfiz) gaan hier dan ook over in discussie.

Een nieuwe week, een nieuwe poll. CFD zegt geluiden op te vangen dat na de verzekeraars nu ook de adviseurs op het hakblok gaan in het woekerpolisdossier. Daar zou best iets in kunnen zitten. Tot nu toe richtten de claimorganisaties zich op de verzekeraars, want dat is een veel concreter doel dan een grote groep adviseurs. Maar claims tegen verzekeraars duren lang, ondertussen moeten de organisaties wel hun bestaansrecht blijven bewijzen. We zullen zien hoe het loopt. Ondertussen de stelling: 'Na verzekeraars adviseurs het haasje in woekerpolisdossier'. Doe weer mee en stem!

Weer een goede week gewenst!

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

CFD-Helpdesk - CFD 27 maart 2019

@Straathof Assurantiën Het is belangrijk onderscheid te maken in drie dingen. 1. Advies 2. Producteigenschappen en 3. Claimsrisico. Wat de producteigenschappen betreft is de zaak duidelijk. De polissen rammelden aan alle kanten. Ook is aangetoond dat tot ca. 2005 tussenpersonen dit niet hebben kunnen weten, afgezien van de enkeling die zich zwaar had verdiept in de polistechniek. Wat het Advies betreft wordt gekeken naar wat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur verwacht mocht worden, vertaald naar de tijd van toen. Als er evidente adviesfouten worden ontdekt, is dat aanleiding voor een zaak. Blijkbaar zien claimpartijen daar brood in. Maar wat CFD het belangrijkste aspect vindt zijn de claims (op basis van producteigenschappen) die partijen nu en straks realiseren. Als jouw klant daar geen gebruik van kan maken omdat je je klant niet hebt gewezen op alle claimopties, dan loop je daar een risico dat je niet wilt lopen. Bovendien kun je het heel snel oplossen en help je je klant ook nog eens. Een typische win/win situatie.

Straathof Assurantien bv - Straathof Assurantien 26 maart 2019

Grote onzin om adviseurs nu op te laten draaien voor het voor de woekerpolissen. -In de tijd dat dit soort polissen werden gesloten, waren er geen grenzen waarbinnen er geadviseerd mocht/moest worden. Van de overheid was alles toegestaan, in tegen stelling van nu. Het sentiment lag op belasting besparen en rendement maken. Nu ligt dat allemaal anders, daar kun je de adviseurs niet de schuld van geven, heeft met ontwikkeling te maken, andere tijden. -Daarnaast zijn de maatschappijen prima in staat om "en bloc" de premies per direct te wijzigen naar een lagere premie, zodat er per direct meer spaarpremie overblijft om rendement te maken. Er wordt dus door de maatschappijen een spel van vertraging gespeeld, om zoveel mogelijk onnodig hogere premies te incasseren. -De klanten worden dus ook nu weer onder het toeziend oog van de overheid voor de gek gehouden.

Meer over
Juist oordeel Kifid-commissie van Beroep

Juist oordeel Kifid-commissie van Beroep

Van 195 stemmers was 56 procent het oneens met de VVP-stelling van afgelopen keer: 'Loonoffer tijdens coronacrisis reëel'. Een niet al te grote meerderheid...

Loonoffer tijdens coronacrisis reëel

Loonoffer tijdens coronacrisis reëel

Een ruime meerderheid (84 procent) was het eens met de VVP-poll van vorige week dat de anderhalvemetereconomie de rest van het jaar blijft. Eens kijken of de nieuwe...

Anderhalvemetereconomie blijft rest van het jaar

Anderhalvemetereconomie blijft rest van het jaar

Bijna een kwart van 160 stemmers (23 procent) antwoordde ja op de VVP-poll van afgelopen week: 'Er zijn door corona al klanten van mij failliet gegaan'. Dat is best...

Er zijn door corona al klanten van mij failliet gegaan

Er zijn door corona al klanten van mij failliet gegaan

Een duidelijke meerderheid (85 procent van 84 stemmers) was het eens met de VVP-stelling van afgelopen week: 'Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk...

Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling

Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling

Tachtig procent van 100 stemmers was het eens met de VVP-stelling van vorige week: 'Ik ben voor duidelijke normen nazorgplicht'. De stelling was naar aanleiding...

Voor duidelijke normen nazorgplicht

Voor duidelijke normen nazorgplicht

Een duidelijke uitslag op de VVP-poll van afgelopen keer: 91 procent van 128 stemmers denkt dat persoonlijk financieel advies bestaansrecht houdt in de anderhalvemetereconomie....

Persoonlijk advies en anderhalvemetereconomie

Persoonlijk advies en anderhalvemetereconomie

Iets meer dan de helft (53 procent) van 150 stemmers was het eens met de afgelopen VVP-poll: 'Ik heb minder omzet door corona'. De crisis doet zich dus toch al wel...

Ik heb minder omzet door corona

Ik heb minder omzet door corona

Vierentachtig procent van 268 stemmers was het eens met de afgelopen VVP-stelling dat de overheid de verhoging van de assurantiebelasting alsnog moet terug draaien....

Alsnog verhoging assurantiebelasting terugdraaien

Alsnog verhoging assurantiebelasting terugdraaien

De verhoging van de assurantiebelasting wordt niet teruggedraaid, liet het kabinet vorige week weten tussen alle coronaperikelen door. De evaluatie leverde volgens...

Coronacrisis zal leiden tot innovatie bij verzekeringen

Coronacrisis zal leiden tot innovatie bij verzekeringen

Een hele kleine meerderheid (51 procent) antwoordde ja op de VVP-poll van afgelopen week: ‘Ik benader mijn klanten pro-actief tijdens de coronacrisis’...