Nederlander in toenemende mate bezorgd over financiën na pensionering

Joost Tieland 2023

Nederlanders zijn in toenemende mate bezorgd over hun financiën als ze gaan stoppen met werken en dit sluit aan bij zorgen rond de financiële situatie van huishoudens die in de politiek nu sterk speelt. Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat ze tegen die tijd geen financiële buffer zullen hebben opgebouwd die toereikend is. Onder zzp’ers/ondernemers is dat zelfs bijna 60 procent. Ruim een derde van de mensen vrees dat hun huidige levensstijl niet is voort te zetten als ze eenmaal met pensioen zijn. Dat alles blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.

Joost Tieland, directeur van Brand New Day: “Deze cijfers laten zien dat het aantal mensen met zorgen over geld na hun pensionering in twee jaar tijd fors is gegroeid. In 2021 werd dezelfde vraag gesteld in dit terugkerende onderzoek van Brand New Day en toen gaf ‘slechts’ 31 procent van alle werkende Nederlanders aan hier bezorgd over te zijn. Onder zzp’ers/ondernemers ging het om 28 procent, waarmee het aantal mensen met zorgen binnen deze groep zelfs meer dan verdubbeld is.

“Dat mensen zorgen hebben over hun financiële situatie na hun pensionering, is in principe niet nieuw en ook goed te begrijpen. De toekomst voelt altijd ongewis en dat maakt dat er zorgen ontstaan. Dat het aantal mensen dat zorgen uitspreekt zo fors toeneemt, is wel een punt van zorg. Het zou kunnen dat dit samenhangt met een toegenomen bewustzijn over pensioen en wat daarvoor nodig is, wat mogelijk voor een deel voortkomt uit de toegenomen aandacht voor pensioenen in het afgelopen jaar, als gevolg van de aangenomen nieuwe Pensioenwet. Ik ben dan ook hoopvol dat dit er uiteindelijk toe leidt dat de zorgen afnemen, omdat bewustzijn vaak met zich meebrengt dat mensen in actie komen en het op tijd goed voor zichzelf regelen, zodat ze ook na hun pensioen de dingen kunnen blijven doen waar ze aan hechten."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Fast én slow service

Fast én slow service

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”

“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”

Theo Gommer (&Gommer Pensions Group) behoeft geen introductie. Gommer is erkend pensioendeskundige en bovendien nooit bang om er een eigen mening op na te houden....

Brand New Day: deposito’s voor pensioensparen

Brand New Day: deposito’s voor pensioensparen

Brand New Day heeft het mogelijk gemaakt om (een deel van) het tegoed op een pensioenspaarrekening in een deposito vast te zetten. Later dit jaar wordt dit ook mogelijk...

Brand New Day: vrouwen lopen pensioenachterstand in

Brand New Day: vrouwen lopen pensioenachterstand in

"Er zijn positieve signalen dat vrouwen steeds vaker in actie komen om de pensioenachterstand in te lopen", zo blijkt uit een enquête van Dynata in opdracht...

Praktijktips Pensioen & Vermogen Joost Tieland (Brand New Day): stel vragen!

Praktijktips Pensioen & Vermogen Joost Tieland (Brand New Day): stel vragen!

“Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is.” Aldus...

Impact nabestaandenpensioen onder Wtp toegelicht op Vakevent Pensioen & Vermogen

Impact nabestaandenpensioen onder Wtp toegelicht op Vakevent Pensioen & Vermogen

Hanneke Kroonenberg (Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot Kempen en bestuurslid FFP) gaat tijdens de kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP Event Pensioen &...

Webinar belang en gebruik modelbrief collectieve waardeoverdracht

Webinar belang en gebruik modelbrief collectieve waardeoverdracht

Adfiz organiseert op 7 maart om 9.00 uur een webinar over collectieve waardeoverdracht. Centraal in dit webinar staat een modelbrief die Adfiz samen met het...