Nederlander in toenemende mate bezorgd over financiën na pensionering

Joost Tieland 2023

Nederlanders zijn in toenemende mate bezorgd over hun financiën als ze gaan stoppen met werken en dit sluit aan bij zorgen rond de financiële situatie van huishoudens die in de politiek nu sterk speelt. Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat ze tegen die tijd geen financiële buffer zullen hebben opgebouwd die toereikend is. Onder zzp’ers/ondernemers is dat zelfs bijna 60 procent. Ruim een derde van de mensen vrees dat hun huidige levensstijl niet is voort te zetten als ze eenmaal met pensioen zijn. Dat alles blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.

Joost Tieland, directeur van Brand New Day: “Deze cijfers laten zien dat het aantal mensen met zorgen over geld na hun pensionering in twee jaar tijd fors is gegroeid. In 2021 werd dezelfde vraag gesteld in dit terugkerende onderzoek van Brand New Day en toen gaf ‘slechts’ 31 procent van alle werkende Nederlanders aan hier bezorgd over te zijn. Onder zzp’ers/ondernemers ging het om 28 procent, waarmee het aantal mensen met zorgen binnen deze groep zelfs meer dan verdubbeld is.

“Dat mensen zorgen hebben over hun financiële situatie na hun pensionering, is in principe niet nieuw en ook goed te begrijpen. De toekomst voelt altijd ongewis en dat maakt dat er zorgen ontstaan. Dat het aantal mensen dat zorgen uitspreekt zo fors toeneemt, is wel een punt van zorg. Het zou kunnen dat dit samenhangt met een toegenomen bewustzijn over pensioen en wat daarvoor nodig is, wat mogelijk voor een deel voortkomt uit de toegenomen aandacht voor pensioenen in het afgelopen jaar, als gevolg van de aangenomen nieuwe Pensioenwet. Ik ben dan ook hoopvol dat dit er uiteindelijk toe leidt dat de zorgen afnemen, omdat bewustzijn vaak met zich meebrengt dat mensen in actie komen en het op tijd goed voor zichzelf regelen, zodat ze ook na hun pensioen de dingen kunnen blijven doen waar ze aan hechten."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kwart 50-plussers had pensioen achteraf anders opgebouwd

Kwart 50-plussers had pensioen achteraf anders opgebouwd

Bijna een kwart van de Nederlandse vijftigplussers had de opbouw van het eigen pensioen achteraf helemaal anders aangepakt. Eén derde maakt zich zelfs zorgen...

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.600...

BND: cryptovaluta populairste belegging onder ondernemers

BND: cryptovaluta populairste belegging onder ondernemers

De populairste belegging onder ondernemers zijn momenteel cryptovaluta. Bijna vier op de tien ondernemers belegt in 2023 in crypto, terwijl dat in 2021 nog maar...

VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day: vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’

VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day: vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’

VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day organiseren komend najaar de vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’ voor financieel advieskantoren. Dit...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

"Nederlanders bezuinigen niet op pensioen"

"Nederlanders bezuinigen niet op pensioen"

"Ondanks de gestegen kosten, verminderen maar weinig mensen hun inleg voor pensioen en voor het creëren van een financiële buffer", aldus Brand New Day. Brand...

Brand New Day: pensioenbewustzijn neemt toe

Brand New Day: pensioenbewustzijn neemt toe

Brand New Day noteerde over 2022 een nettowinst van 10,2 miljoen euro (2021: 11,7 miljoen euro). De nettowinst daalde licht door grote investeringen in marketing,...

"Nederlanders willen meer controle over beleggingen pensioengeld

"Nederlanders willen meer controle over beleggingen pensioengeld

Veel Nederlanders willen meer controle krijgen over waar hun pensioengeld in wordt geïnvesteerd. Bijna de helft zegt het niet fijn te vinden dat ze momenteel...

Huishoudens kunnen door geldzorgen minder pensioensparen

Huishoudens kunnen door geldzorgen minder pensioensparen

De enorm gestegen kosten van levensonderhoud lijken veel Nederlanders ervan te weerhouden extra geld opzij te zetten voor hun pensioen. De helft van de mensen zet...