NVB: "Stel minimum energielabel bij (ver)koop woning verplicht"

Zonnepaneel grafisch via Pixabay

De NVB oppert het wettelijk verplicht stellen van een minimum energielabel bij de (ver)koop van woningen vanaf 2030. "Dat geeft woningeigenaren meer vertrouwen in de verduurzamingskeuzes voor hun woning", aldus de organisatie in haar reactie op de 12 januari gesloten internetconsultatie 'Contouren Klimaatplan 2024'.

De NVB: "Voor het realiseren van de klimaatdoelen voor de woningmarkt vinden wij het noodzakelijk dat de overheid tijdig helderheid biedt over normen voor de woningmarkt met als doel een klimaatneutrale woningmarkt in 2050. Wij denken hierbij aan het wettelijk verplicht stellen van een minimum energielabel bij de (ver)koop van woningen vanaf 2030.

"Daarnaast is het wat de NVB betreft belangrijk dat de ‘beleidswerelden’ van klimaatmitigatie en -adaptatie nauwer verbonden worden. Op de woningmarkt houdt dat in dat mitigatiemaatregelen zo klimaatbestendig mogelijk zijn en adaptatiemaatregelen zo veel mogelijk klimaatneutraal. Ook kan het helpen als de overheid meer duidelijkheid biedt over op welke plekken we in de toekomst (blijven) bouwen en als de overheid klimaatrisico's zoals wateroverlast of funderingsrot gaat normeren – bijvoorbeeld door ze onderdeel van
taxaties te maken. Zie ook het onlangs verschenen rapport van het Platform voor Duurzame
Financiering."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris - Assurantiekantoor Broeders 17 januari 2024

Er wordt nu al geklaagd dat senioren niet willen doorstromen naar kleinere woningen (lees: ze kunnen in de bestaande woning wel € 900,00 hypotheeklasten betalen maar in de nieuw aan te kopen woning geen € 600,00 vanwege de LTI). Als ze vanaf 2030 gaan verkopen zouden ze eerste de hypotheek moeten verhogen om dat kort daarna de woning te verkopen. Klant zit hier niet op te wachten (kosten en kan het vaak niet lenen (LTI)) Geld verstrekker zit hier niet op te wachten om voor korte termijn gelden uit te lenen. Maar goed, ik zie vast iets over het hoofd.

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

De meerwaarde van minder

De meerwaarde van minder

(Paul Burger, AnsvarIdéa/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 2-2024) Bo-rent, SnappCar, Greenwheels, Airbnb, Peerby (huren bij je buren), het...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...