NVHP: advieskosten binnen hypotheekruimte energiebesparing maximeren op 500 euro

Turhan Özgüner - voorzitter NVHP 2022

De NVHP pleit voor maximeren op 500 euro van de advieskosten binnen de hypotheekruimte voor energiebesparing. Dit als onderdeel van een breed pakket van maatregelen die consumenten helpen hun woningen versneld energiezuiniger te maken.

Turhan Özgüner, voorzitter van de NVHP: “Het ministerie van Financiën heeft het al eerder mogelijk gemaakt dat huiseigenaren, boven op de bestaande leennormen, een bedrag van 9.000 euro lenen mits dit bedrag wordt gebruikt om de woning te verduurzamen. Het volledige bedrag moet dan voor deze verduurzaming worden aangewend. De NVHP bepleit dat binnen dit bedrag een bedrag van maximaal 500 euro ook besteed mag worden voor de financiering van het advies dat voor veel klanten van belang is om in te winnen voordat zij tot deze financiering overgaan.”

De NVHP verder: “Banken hebben exact inzicht in de consumenten die bij deze banken een hypothecair krediet hebben afgesloten. Het beleid van veel banken is dat alle communicatie met deze klanten verloopt via de adviseurs die de klant heeft bijgestaan bij het afsluiten van de hypotheek. Wij bepleiten dat alle banken rechtstreeks hun relaties attenderen op de mogelijkheid om snel, dus eenvoudige procedures, en zonder veel extra kosten een financiering van maximaal 9.000 euro te krijgen die dan gebruikt moet worden om de woning te verduurzamen.”

Grote impact

De problematiek waarmee de samenleving wordt geconfronteerd is volgens de NVHP “dermate groot en heeft een dusdanige grote impact op het leven van individuele burgers dat het wenselijk is dat ‘heilige huisjes’ die in het verleden zijn ontstaan nu even aan de kant worden gezet en alle inzet wordt gericht op het bijdragen aan verlichting van de huidige situatie. Naast de overheid kan elke sector zelf nadenken op welke gebieden zij met initiatieven kan komen om een bijdrage te leveren consumenten in deze moeilijke tijd te helpen. Gelet op ons werkgebied is het in dat kader logisch dat wij ons richten op de financiering van het verduurzamen van de woning.

“Als NVHP bepleiten wij dat de financiële sector in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM op zeer korte termijn de volgende opties onderzoeken: snellere hulp bij schuldproblematiek, actief attenderen op mogelijkheid aanvullende financiering, kosten advies maximeren en budget 9.000 euro indexeren, verlenging hypotheektermijn, branchebrede opleiding, branchebrede voorlichting.”

De NVHP licht toe: “IIn een aantal situaties zullen de kosten voor verduurzaming van de woning meer bedragen dan de grens van 9.000 euro. De NVHP bepleit dat de optie om de termijn waarbinnen de hypotheek moet worden afgelost kan worden verlengd met de termijn die nodig is om, bij gelijkblijvende maandlasten, toch de hogere kosten van deze verduurzaming te financieren.

“Binnen de wettelijke vakopleidingen van financieel adviseurs wordt maar in zeer beperkte mate aandacht gegeven aan de situatie dat consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen en de ondersteuning die financieel adviseurs op dat moment kunnen bieden. In samenwerking tussen banken en beroepsorganisaties moet het mogelijk zijn om binnen enkele maanden alle adviseurs aanvullende kennis op dit gebied aan te reiken.

“Ook is te zien dat veel consumenten zich ten onrechte schamen wanneer zij in betalingsproblemen komen. Hoe eerder deze situatie wordt besproken, hoe meer mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Banken en adviseurs zouden collectief een informatiecampagne moeten opstarten om consumenten te bewegen dreigende betalingsproblemen bespreekbaar te maken.”

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

arie - arie 13 september 2022

Mooi, ik juich dit initiatief wel toe. Ik betaal nu € 750,- voor advies (eigenlijk alleen het ophogen van mijn hypotheek, want de zonnepanelen heb ik zelf uitgezocht) en € 750,- aan verplichte taxatiekosten.

Paul Jansen - Planning Vision BV 13 september 2022

Goede initiatieven. Als financiële huisarts ben ik al bezig voor mijn relaties met een stresstest voor het netto besteedbaar inkomen nu even op langere termijn, inclusief hypotheeklasten en energiekosten!

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...