NVHP: advieskosten binnen hypotheekruimte energiebesparing maximeren op 500 euro

Turhan Özgüner - voorzitter NVHP 2022

De NVHP pleit voor maximeren op 500 euro van de advieskosten binnen de hypotheekruimte voor energiebesparing. Dit als onderdeel van een breed pakket van maatregelen die consumenten helpen hun woningen versneld energiezuiniger te maken.

Turhan Özgüner, voorzitter van de NVHP: “Het ministerie van Financiën heeft het al eerder mogelijk gemaakt dat huiseigenaren, boven op de bestaande leennormen, een bedrag van 9.000 euro lenen mits dit bedrag wordt gebruikt om de woning te verduurzamen. Het volledige bedrag moet dan voor deze verduurzaming worden aangewend. De NVHP bepleit dat binnen dit bedrag een bedrag van maximaal 500 euro ook besteed mag worden voor de financiering van het advies dat voor veel klanten van belang is om in te winnen voordat zij tot deze financiering overgaan.”

De NVHP verder: “Banken hebben exact inzicht in de consumenten die bij deze banken een hypothecair krediet hebben afgesloten. Het beleid van veel banken is dat alle communicatie met deze klanten verloopt via de adviseurs die de klant heeft bijgestaan bij het afsluiten van de hypotheek. Wij bepleiten dat alle banken rechtstreeks hun relaties attenderen op de mogelijkheid om snel, dus eenvoudige procedures, en zonder veel extra kosten een financiering van maximaal 9.000 euro te krijgen die dan gebruikt moet worden om de woning te verduurzamen.”

Grote impact

De problematiek waarmee de samenleving wordt geconfronteerd is volgens de NVHP “dermate groot en heeft een dusdanige grote impact op het leven van individuele burgers dat het wenselijk is dat ‘heilige huisjes’ die in het verleden zijn ontstaan nu even aan de kant worden gezet en alle inzet wordt gericht op het bijdragen aan verlichting van de huidige situatie. Naast de overheid kan elke sector zelf nadenken op welke gebieden zij met initiatieven kan komen om een bijdrage te leveren consumenten in deze moeilijke tijd te helpen. Gelet op ons werkgebied is het in dat kader logisch dat wij ons richten op de financiering van het verduurzamen van de woning.

“Als NVHP bepleiten wij dat de financiële sector in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM op zeer korte termijn de volgende opties onderzoeken: snellere hulp bij schuldproblematiek, actief attenderen op mogelijkheid aanvullende financiering, kosten advies maximeren en budget 9.000 euro indexeren, verlenging hypotheektermijn, branchebrede opleiding, branchebrede voorlichting.”

De NVHP licht toe: “IIn een aantal situaties zullen de kosten voor verduurzaming van de woning meer bedragen dan de grens van 9.000 euro. De NVHP bepleit dat de optie om de termijn waarbinnen de hypotheek moet worden afgelost kan worden verlengd met de termijn die nodig is om, bij gelijkblijvende maandlasten, toch de hogere kosten van deze verduurzaming te financieren.

“Binnen de wettelijke vakopleidingen van financieel adviseurs wordt maar in zeer beperkte mate aandacht gegeven aan de situatie dat consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen en de ondersteuning die financieel adviseurs op dat moment kunnen bieden. In samenwerking tussen banken en beroepsorganisaties moet het mogelijk zijn om binnen enkele maanden alle adviseurs aanvullende kennis op dit gebied aan te reiken.

“Ook is te zien dat veel consumenten zich ten onrechte schamen wanneer zij in betalingsproblemen komen. Hoe eerder deze situatie wordt besproken, hoe meer mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Banken en adviseurs zouden collectief een informatiecampagne moeten opstarten om consumenten te bewegen dreigende betalingsproblemen bespreekbaar te maken.”

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

arie - arie 13 september 2022

Mooi, ik juich dit initiatief wel toe. Ik betaal nu € 750,- voor advies (eigenlijk alleen het ophogen van mijn hypotheek, want de zonnepanelen heb ik zelf uitgezocht) en € 750,- aan verplichte taxatiekosten.

Paul Jansen - Planning Vision BV 13 september 2022

Goede initiatieven. Als financiële huisarts ben ik al bezig voor mijn relaties met een stresstest voor het netto besteedbaar inkomen nu even op langere termijn, inclusief hypotheeklasten en energiekosten!

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

Klanten met een inboedel-/opstalverzekering van de Vereende kunnen voortaan ook kiezen voor duurzaam schadeherstel. De Vereende is in dit verband een samenwerking...

NVB: website versnelverduurzaming.nl

NVB: website versnelverduurzaming.nl

De NVB heeft de website www.versnelverduurzaming.nl geopend over de inzet van banken voor verduurzaming van de economie. Ook heeft de NVB een factsheet gepubliceerd...

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

Hoedanigheid of doel?

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over de financieel...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Pokket uitgebreid met duurzaamheidsmodule

Pokket uitgebreid met duurzaamheidsmodule

Pokket is uitgebreid met een duurzaamheidsmodule. Dit in samenwerking met Positief Wonen. Doelstelling is om het onderwerp verduurzamen vast onderdeel te laten zijn...

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Reduceren van je CO2-uitstoot is belangrijker dan compenseren. Meten is weten. De meeste winst is te behalen door kritisch te zijn bij je inkoop als kantoor. Betrek...

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Obvion breidt de duurzaamheidskorting uit. Voor aanvragen kunnen klanten met een woning met energielabel A of hoger duurzaamheidskorting op hun hypotheek ontvangen....