Pensioenfederatie: "Beleidsregel DNB leidt tot hogere uitvoeringskosten"

DNB (Gebouw)

Volgens de Pensioenfederatie leidt een aanpassing van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 tot hogere uitvoeringskosten. Dit stelt de Pensioenfederatie in een reactie op het conceptbesluit 2019 tot wijziging van de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Hoewel de beleidsaanpassing door DNB als 'beleidsarm' was gekenschetst, zijn de gevolgen volgens de Pensioenfederatie toch fors..

In de Memorie van toelichting van de wetswijzigingen naar aanleiding van de IORPII richtlijn staat: "Verplichte voorafgaande toetsing door DNB wordt niet noodzakelijk geacht. Dit is op grond van de richtlijn niet vereist en onwenselijk gegeven de kosten van het intensieve proces dat bestaat uit volledige toetsing vooraf op geschiktheid en betrouwbaarheid van alle personen die betrokken zijn bij het vervullen van een sleutelfunctie.”

Uit de aanpassing van de Beleidsregel die DNB heeft voorgelegd, blijkt die toetsing nu wel de bedoeling van de toezichthouder, aldus de Pensioenfederatie. "Dit leidt ertoe dat pensioenfondsbesturen nu opnieuw hun focus naar de indeling van hun governance moeten richten. En dat in een tijd waarin de druk op besturen hoog is. In bepaalde gevallen moeten door andere verdeling van taken, meer bestuurders worden aangetrokken. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen. Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing."

Goed toezicht is nodig, stelt de Pensioenfederatie. "Echter, als DNB nadere kaders stelt of open wettelijke normen verder invult, is gebruikelijk dat hiervoor een deugdelijke wettelijke grondslag bestaat, dat dit in lijn is met de bedoeling van de wetgever en dat rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van pensioenfondsen, afgezet tegen andere financiële instellingen. Dat is nu niet gebeurd. De toename van regeldruk en uitvoeringskosten lijken niet te zijn afgewogen tegen nut en noodzaak van de invulling van de Beleidsregel en de invulling van sleutelfuncties bij pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is bereid om met DNB mee te denken over een meer passende invulling van de Beleidsregel Geschiktheid voor pensioenfondsen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden....

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Achmea geeft hiermee...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen...

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Shaktie Rambaran Mishre heeft het bestuur van de Pensioenfederatie laten weten met ingang van 1 juli haar functie als voorzitter neer te leggen. De vele uitdagingen...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...