Pensioenfederatie: "Beleidsregel DNB leidt tot hogere uitvoeringskosten"

DNB (Gebouw)

Volgens de Pensioenfederatie leidt een aanpassing van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 tot hogere uitvoeringskosten. Dit stelt de Pensioenfederatie in een reactie op het conceptbesluit 2019 tot wijziging van de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Hoewel de beleidsaanpassing door DNB als 'beleidsarm' was gekenschetst, zijn de gevolgen volgens de Pensioenfederatie toch fors..

In de Memorie van toelichting van de wetswijzigingen naar aanleiding van de IORPII richtlijn staat: "Verplichte voorafgaande toetsing door DNB wordt niet noodzakelijk geacht. Dit is op grond van de richtlijn niet vereist en onwenselijk gegeven de kosten van het intensieve proces dat bestaat uit volledige toetsing vooraf op geschiktheid en betrouwbaarheid van alle personen die betrokken zijn bij het vervullen van een sleutelfunctie.”

Uit de aanpassing van de Beleidsregel die DNB heeft voorgelegd, blijkt die toetsing nu wel de bedoeling van de toezichthouder, aldus de Pensioenfederatie. "Dit leidt ertoe dat pensioenfondsbesturen nu opnieuw hun focus naar de indeling van hun governance moeten richten. En dat in een tijd waarin de druk op besturen hoog is. In bepaalde gevallen moeten door andere verdeling van taken, meer bestuurders worden aangetrokken. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen. Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing."

Goed toezicht is nodig, stelt de Pensioenfederatie. "Echter, als DNB nadere kaders stelt of open wettelijke normen verder invult, is gebruikelijk dat hiervoor een deugdelijke wettelijke grondslag bestaat, dat dit in lijn is met de bedoeling van de wetgever en dat rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van pensioenfondsen, afgezet tegen andere financiële instellingen. Dat is nu niet gebeurd. De toename van regeldruk en uitvoeringskosten lijken niet te zijn afgewogen tegen nut en noodzaak van de invulling van de Beleidsregel en de invulling van sleutelfuncties bij pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is bereid om met DNB mee te denken over een meer passende invulling van de Beleidsregel Geschiktheid voor pensioenfondsen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Voormalige DNB-president Nout Wellink wordt 21 januari in de rechtbank Den Haag onder ede verhoord over zijn rol in de aanloop die leidde tot het faillissement DSB-bank....

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters...

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...

Implementatiewet UBO-register aangenomen

Implementatiewet UBO-register aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet UBO-register aangenomen. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie...

DNB: "Er is geen Plan B want er is geen Planeet B"

DNB: "Er is geen Plan B want er is geen Planeet B"

In de speech die hij woensdag hield in Madrid, sprak DNB-bestuurder Frank Elderson niet langer van 'klimaatverandering' maar van 'klimaatcrisis'. Volgens Elderson...

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

De Pensioenfederatie is "verbaasd" dat de minister van Financiën opnieuw met een forse overschrijding van het kostenkader door DNB akkoord gaat. De federatie:...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële...

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse...

Jubileumevent WIFS in teken van loslaten en vernieuwen

Jubileumevent WIFS in teken van loslaten en vernieuwen

“De natuur herstelt zich nooit, ook niet na een brand. Wel accepteert de natuur wat er is, gaat het verder met wat wel werkt, laat los wat niet werkt en...