Pensioenfederatie: "Beleidsregel DNB leidt tot hogere uitvoeringskosten"

DNB (Gebouw)

Volgens de Pensioenfederatie leidt een aanpassing van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 tot hogere uitvoeringskosten. Dit stelt de Pensioenfederatie in een reactie op het conceptbesluit 2019 tot wijziging van de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Hoewel de beleidsaanpassing door DNB als 'beleidsarm' was gekenschetst, zijn de gevolgen volgens de Pensioenfederatie toch fors..

In de Memorie van toelichting van de wetswijzigingen naar aanleiding van de IORPII richtlijn staat: "Verplichte voorafgaande toetsing door DNB wordt niet noodzakelijk geacht. Dit is op grond van de richtlijn niet vereist en onwenselijk gegeven de kosten van het intensieve proces dat bestaat uit volledige toetsing vooraf op geschiktheid en betrouwbaarheid van alle personen die betrokken zijn bij het vervullen van een sleutelfunctie.”

Uit de aanpassing van de Beleidsregel die DNB heeft voorgelegd, blijkt die toetsing nu wel de bedoeling van de toezichthouder, aldus de Pensioenfederatie. "Dit leidt ertoe dat pensioenfondsbesturen nu opnieuw hun focus naar de indeling van hun governance moeten richten. En dat in een tijd waarin de druk op besturen hoog is. In bepaalde gevallen moeten door andere verdeling van taken, meer bestuurders worden aangetrokken. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen. Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing."

Goed toezicht is nodig, stelt de Pensioenfederatie. "Echter, als DNB nadere kaders stelt of open wettelijke normen verder invult, is gebruikelijk dat hiervoor een deugdelijke wettelijke grondslag bestaat, dat dit in lijn is met de bedoeling van de wetgever en dat rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van pensioenfondsen, afgezet tegen andere financiële instellingen. Dat is nu niet gebeurd. De toename van regeldruk en uitvoeringskosten lijken niet te zijn afgewogen tegen nut en noodzaak van de invulling van de Beleidsregel en de invulling van sleutelfuncties bij pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is bereid om met DNB mee te denken over een meer passende invulling van de Beleidsregel Geschiktheid voor pensioenfondsen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

DNB en AFM zijn bezorgd over de lage en soms zelfs negatieve buffers die sommige huishoudtypen overhouden bij een maximale financieringslast. De toezichthouders...

Nieuwe regelgeving voor innovatie niet nodig

Nieuwe regelgeving voor innovatie niet nodig

AFM en DNB constateren dat nieuwe regelgeving en beleid voor innovatieve financiële producten, diensten en bedrijfsmodellen over het algemeen niet nodig is....

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...

Risico op nieuwe huizenmarktcorrectie toegenomen

Risico op nieuwe huizenmarktcorrectie toegenomen

Het risico op een nieuwe huizenmarktcorrectie is de afgelopen jaren wel degelijk toegenomen. Aldus DNB-president Klaas Knot tijdens het openbaar gesprek woensdag...

DNB: risico’s financiële stabiliteit nemen toe

DNB: risico’s financiële stabiliteit nemen toe

De risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe door de lage rentes en ruime liquiditeitsverhoudingen. Hierdoor ontwikkelen financiële markten...

"UBO-register niet passend voor pensioenfondsbestuurders"

"UBO-register niet passend voor pensioenfondsbestuurders"

Het opnemen van pensioenfondsbestuurders in het UBO-register is niet proportioneel in relatie tot het doel. Dat stelt de Pensioenfederatie. De federatie: "Het is...