Provisietransparantie: minister wijkt in debat niet van nieuwe lijn

Debat Hoekstra

Minister Hoekstra komt vooralsnog niet terug op actieve nominale provisietransparantie per product per persoon. Dat bleek tijdens het debat Financiële markten donderdagmiddag met de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Wel wees de minister er op dat wat “ik nu voorstel, niet het einde van het liedje is. Er komt nog een concept-voorstel”. De Tweede Kamer krijgt dus nog de kans om te reageren.

In het debat probeerde Hoekstra duidelijk te maken dat hij kiest voor de weg die volgens hem – na consultatie en herhaalde consultatie van stakeholders – het consumentenbelang het meeste dient. “Ik heb echt in alle openheid willen kijken. Deze oplossing lijkt mij de betere van de twee (tijdens de internetconsultatie ging de minister nog uit van consumenten voorafgaand aan het afsluiten van een particuliere schadeverzekering actief informeren over het gemiddelde bedrag van de eventuele afsluit- en doorlopende provisie per productcategorie, red.). Ik begrijp dat adviseurs zich zorgen maken. Juist daarom heb ik de AFM gevraagd om samen met de adviseurs te kijken hoe we de actieve provisietransparantie op basis van nominaal bedrag per product per persoon het beste vorm kunnen geven.”

Dat de vorm die de minister nu voor ogen staat technisch niet uitvoerbaar zou zijn, gelooft hij niet.

Wel aandacht voor het thema dus tijdens het debat, maar de minister wil nog van geen wijken weten. Aan de adviseurs nu de uitdaging om de Tweede Kamer te voeden met zwaarwegende argumenten waarom het toch anders zou moeten. Anders lijkt de wedstrijd al gespeeld.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 11 juni 2021

Wat mij opvalt, is dat managers voortborduren op besluiten die in het verleden genomen zijn zonder zich te verdiepen in het waarom, hoe tot stand gekomen , wat zijn de effecten en was dat allemaal de bedoeling? De AFM idem dito. Inmiddels is de levenmarkt naar de knoppen. Zelden worden er ORV adviezen gegeven, terwijl nabestaandenpensioenen rammelen aan alle kanten. Zelden worden er AOV adviezen gegeven, terwijl het aantal onverzekerde ZZP'ers als maar stijgende is. Onbegrijpelijk ook hoe de politiek zich blijft diskwalificeren. En als dan het kalf verdronken is wil de AFM naar een acceptatieplicht. Eerst de markt kapot reguleren. En dan een ultiem socialistisch middel uit de kast halen. De oren teveel naar het kapitalisme laten hangen? Het lijkt erop dat het wiel in alle domheid telkens weer opnieuw uitgevonden moet worden.

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 11 juni 2021

Typisch het besluit van iemand met een riant salaris die leeft met de illusie dat hij het allemaal zelf wel kan, zo moeilijk is het nou ook weer niet, en dit projecteert op de gehele bevolking. In 1996 zat ik boven in het ASR huis te lunchen met de toenmalige CEO. mij werd toen gevraagd: Wat gebeurt er als de provisies eraf gaan? 1996 25 jaar geleden leefde de gedachte al om de provisies eraf te halen. Mijn antwoord was: Kijkt u even met mij mee naar dat huis wat u daar beneden in de verte ziet staan. Heeft u enig idee wat zich daar aan de keukentafel afspeelt? En hoe denkt u die mensen te bereiken zonder een brengcultuur? En denkt u dat die mensen uit zichzelf gaan betalen voor advies? En, denkt u dat die mensen de 1e € 100 van de advieskosten willen betalen voor alleen de boodschap dat ze advies nodig hebben? Heel veel inkomens moeten schrapen en zijn gebaat bij een solidariteitsheffing die we toevallig provisie noemen. Wereld vreemde mensen nemen besluiten die desastreus zijn voor grote groepen mensen. En Jawel Hoekstra is er dus ook zo een.

Henny rensink - Rensink Assurantien 11 juni 2021

En hij laat zich weer leiden door een belangenorganisatie en heeft zelf totaal geen verstand van zaken Makkelijk zeggen om het tegendeel maar te bewijzen, kansloos. dan moet ieder product wat je koopt in Nederland aangeven wat diegene eraan verdient,

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Minister Hoekstra veegt de vloer aan met de argumenten tegen zijn insteek bij actieve provisietransparantie (exacte nominale bedragen vooraf). Dit in zijn antwoord...

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.”...

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Alexander Hammelburg (Kamerlid D66) wil van de minister weten waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar zou zijn....

Actieve provisietransparantie: keuze minister nog niet bekend bij gesprekken AFM met belanghebbenden

Actieve provisietransparantie: keuze minister nog niet bekend bij gesprekken AFM met belanghebbenden

Dat minister Hoekstra koos voor exacte nominale bedragen, was nog niet duidelijk toen de AFM op zijn verzoek met belanghebbenden sprak over actieve provisietransparantie....

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

De stelling van afgelopen week luidde: 'Twee jaar is voldoende tijd voor adviseurs om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie'. Hiermee was 41 procent...

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz heeft een speciaal dossier geopend met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoorstel actieve provisietransparantie van de minister, en met twee...

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

Zes op de tien respondenten was het eens met de stelling van vorige week: 'Hypotheekrenteaftrek en jubelton vergroten kloof tussen arm en rijk in de samenleving'....