RADI AOV schetst uitdagingen bij verplichte AOV zelfstandigen

Bouwvakker via Pixabay 2

RADI AOV heeft een kennisdocument gepubliceerd over de verplichte AOV voor zelfstandigen, waar het kabinet nog steeds op inzet. In het document geeft RADI AOV feitelijke uitleg aan de hand van 25 vragen en benoemt verschillende uitdagingen. Het document neemt geen standpunt in.

RADI AOV ziet onder meer uitdagingen bij de opt-out mogelijkheid die momenteel wordt onderzocht. Het document leest: “Komt de door velen gewenste opt-out mogelijkheid er echt? Hoe lang krijg je daarvoor de tijd nadat je IB-ondernemer wordt? Wie bepaalt of de afgesloten verzekering voldoet aan de opt-out voorwaarden? Moeten verzekeraars polissen tot (variabele) AOW-leeftijd gaan aanbieden, of mag de eindleeftijd worden gemaximeerd op bijvoorbeeld 70 jaar of de geschatte AOW-leeftijd op het moment van afsluiten? Hoe gaan we om met zware beroepen waarvoor verzekeraars geen dekking tot AOW- leeftijd kunnen of willen aanbieden? Hoe gaan we om met medische uitsluitingen en andere clausules? Hoe gaan we om met verzekeringen met een wachttijd van twee jaar in combinatie met een schenkkring of crowdsurance? Kwalificeren crowdsurance-oplossingen tot AOW-leeftijd voor opt-out en zo ja onder welke voorwaarden? De minister vindt dit onwaarschijnlijk zonder samenwerking met een of meer verzekeraars, vanwege de aan te houden reserves. En netto verzekeringen?

“In sommige gevallen (jonge ondernemer met administratief - adviserend beroep) zal de premie bij een private verzekering lager zijn dan de publieke premie. Dan zou er geen recht op opt-out zijn. Maar je kunt niet zomaar een hoger bedrag verzekeren als het inkomen dat niet toelaat. Wordt het tijd om aanvangskortingen af te schaffen? Combinatietarieven om te zetten naar standaardtarieven? Andere dekkingsaspecten te verbeteren om maar op het ‘gewenste’ publieke premieniveau te komen? En wat doen we met provisiedragende polissen? Kijkt men dan naar de premie inclusief of exclusief het provisiedeel? Als de premie inclusief provisie wordt vergeleken: nemen we dan bij provisievrije polissen ook de beheer- en onderhoudsvergoedingen mee die ondernemers aan hun adviseur-bemiddelaar betalen?

“Komen producten van buitenlandse verzekeraars ook in aanmerking? Kunnen ondernemers met een flink vermogen ook kiezen voor opt-out? Zo ja: onder welke voorwaarden? Bestaat er een kans op averechtse selectie doordat alleen ondernemers met een gunstig risico (leeftijd, werkzaamheden, gezondheid) van de opt-out mogelijkheid gebruik zullen maken? Wat doet dit met de publieke premie, de private premies en de stabiliteitsbijdrage? Leidt de invoering van een opt-out mogelijkheid tot vertraging van de invoering van de verplichte AOV?”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...