RADI AOV schetst uitdagingen bij verplichte AOV zelfstandigen

Bouwvakker via Pixabay 2

RADI AOV heeft een kennisdocument gepubliceerd over de verplichte AOV voor zelfstandigen, waar het kabinet nog steeds op inzet. In het document geeft RADI AOV feitelijke uitleg aan de hand van 25 vragen en benoemt verschillende uitdagingen. Het document neemt geen standpunt in.

RADI AOV ziet onder meer uitdagingen bij de opt-out mogelijkheid die momenteel wordt onderzocht. Het document leest: “Komt de door velen gewenste opt-out mogelijkheid er echt? Hoe lang krijg je daarvoor de tijd nadat je IB-ondernemer wordt? Wie bepaalt of de afgesloten verzekering voldoet aan de opt-out voorwaarden? Moeten verzekeraars polissen tot (variabele) AOW-leeftijd gaan aanbieden, of mag de eindleeftijd worden gemaximeerd op bijvoorbeeld 70 jaar of de geschatte AOW-leeftijd op het moment van afsluiten? Hoe gaan we om met zware beroepen waarvoor verzekeraars geen dekking tot AOW- leeftijd kunnen of willen aanbieden? Hoe gaan we om met medische uitsluitingen en andere clausules? Hoe gaan we om met verzekeringen met een wachttijd van twee jaar in combinatie met een schenkkring of crowdsurance? Kwalificeren crowdsurance-oplossingen tot AOW-leeftijd voor opt-out en zo ja onder welke voorwaarden? De minister vindt dit onwaarschijnlijk zonder samenwerking met een of meer verzekeraars, vanwege de aan te houden reserves. En netto verzekeringen?

“In sommige gevallen (jonge ondernemer met administratief - adviserend beroep) zal de premie bij een private verzekering lager zijn dan de publieke premie. Dan zou er geen recht op opt-out zijn. Maar je kunt niet zomaar een hoger bedrag verzekeren als het inkomen dat niet toelaat. Wordt het tijd om aanvangskortingen af te schaffen? Combinatietarieven om te zetten naar standaardtarieven? Andere dekkingsaspecten te verbeteren om maar op het ‘gewenste’ publieke premieniveau te komen? En wat doen we met provisiedragende polissen? Kijkt men dan naar de premie inclusief of exclusief het provisiedeel? Als de premie inclusief provisie wordt vergeleken: nemen we dan bij provisievrije polissen ook de beheer- en onderhoudsvergoedingen mee die ondernemers aan hun adviseur-bemiddelaar betalen?

“Komen producten van buitenlandse verzekeraars ook in aanmerking? Kunnen ondernemers met een flink vermogen ook kiezen voor opt-out? Zo ja: onder welke voorwaarden? Bestaat er een kans op averechtse selectie doordat alleen ondernemers met een gunstig risico (leeftijd, werkzaamheden, gezondheid) van de opt-out mogelijkheid gebruik zullen maken? Wat doet dit met de publieke premie, de private premies en de stabiliteitsbijdrage? Leidt de invoering van een opt-out mogelijkheid tot vertraging van de invoering van de verplichte AOV?”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan,...

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Maar liefst 46 procent van de werknemers zal zich volgens onderzoek door Acture niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van...

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

Voor de WIA heeft de commissie OCTAS in februari 2024 drie varianten geschetst voor verbetering van het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot...

Meer WIA-aanvragen dan verwacht

Meer WIA-aanvragen dan verwacht

In 2023 heeft UWV meer WIA-aanvragen ontvangen dan verwacht. Het gaat om een totaal van 76.000 aanvragen. Dat zijn zo’n 10.000 meer WIA-aanvragen dan in 2022...

Psychische aandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2023

Psychische aandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2023

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 waren psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. De cijfers zijn het hoogst in de branches overheid...

VVP-event Inkomen: praktijktips inkomen apc holland

VVP-event Inkomen: praktijktips inkomen apc holland

“Neem inkomensverzekeringen nadrukkelijk mee in het adviesgesprek.” Aldus product manager Jorn Soethout, die de kennissessie van apc holland verzorgt...