Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Vrouwe Justitia via Pixabay

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant volstaat dit. De door de consumenten aangehaalde Kifid-uitspraak GC 2022-0474) acht de rechtbank "niet relevant, omdat in die zaak een duidelijke mondelinge verklaring met concrete gegevens niet voor handen was en omdat het Kifid niets zegt over de mogelijkheid om getuigen te horen. Die mogelijkheid is in een procedure bij de rechtbank belangrijk en in de zaak van [gedaagde] en [eiseres] is een duidelijke mondelinge verklaring van de adviseur wel voor handen. De rechtbank volgt de voormelde regel van de Hoge Raad (19 februari 2016). Het is naar het oordeel van de rechtbank, langs deze lijnen, beter zaken in deze categorie te behandelen op basis van waarheidsvinding en getuigenbewijs. Dat past ook in de ontwikkeling van het burgerlijk procesrecht in de richting van meer waarheidsvinding."

De adviseur heeft het echtpaar (eiseres en echtgenoot) , zo stelt eiseres, niet aantoonbaar geïnformeerd over en gewaarschuwd voor het risico van onverzekerdheid bij overlijden en de financiële gevolgen daarvan (artikel 7:401 en 6:74 BW). De adviseur had hen moeten weerhouden van het laten ontstaan van dit risico of had hen daar nadrukkelijk op moeten wijzen, en zij had moeten toezien dat de bestaande overlijdensdekkingen niet eindigden voordat een nieuwe overlijdensrisicoverzekering was afgesloten, zo stelt [eiseres]. De rechtbank maakt korte metten met de standpunten van eiseres.

De rechtbank merkt op: "Als:[gedaagde] de opzegging van de oude overlijdensrisicoverzekering krachtig en ondubbelzinnig zou hebben ontraden, het echtpaar [eiseres en echtgenoot] daardoor gedurende enkele weken of maanden (totdat de acceptatie bij National- Nederlanden rond zou zijn) alles bij het oude zou hebben gelaten en het echtpaar [eiseres en echtgenoot] daardoor veel meer slapeloze nachten en spanningen zou hebben meegemaakt, zou [gedaagde] haar zorgplicht hebben geschonden door zich te weinig aan te trekken van de uitdrukkelijke wensen van het echtpaar [eiseres en echtgenoot]? Dat zou best kunnen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

(Richard Meinders, SVC Groep, in VVP 6-2023) Ik verwacht de komende jaren meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het...

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2024- 0053) De consument heeft de adviseur ingeschakeld voor advies over en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek en het verkrijgen...

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0040) Toen de consument advies vroeg voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening, ging de adviseur ervan uit dat de consument en zijn...