Ronald Touwslager nieuwe voorzitter NVHP

Ronald Touwslager 2019

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft op Ronald Touwslager benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Evert Creemers op die in verband met zijn gezondheid het voorzitterschap heeft beëindigd. Touwslager maakt al sinds 2014 deel uit van het bestuur van de NVHP. Ronald Touwslager is in het dagelijks leven CEO van Argenta Bank Nederland. 

De ledenvergadering benoemde ook als nieuwe leden van het bestuur Turhan Özgüner (directeur intermediaire distributie hypotheken ING) en Michael van der Hoeden (specialist advieskwaliteit De Hypotheker).

De ledenvergadering ging ook akkoord met de integratie van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners binnen de NVHP. De Stichting houdt daarmee formeel op te bestaan. Twee leden van het bestuur van de Stichting, Mark Sanders en Peter Wormskamp, zijn door de ledenvergadering benoemd tot lid van het bestuur van de NVHP.

Reactie toevoegen

 
Meer over
NVHP focust op duurzaam wonen

NVHP focust op duurzaam wonen

De NVHP gaat leden ondersteunen om tijdens adviezen over hypothecair krediet meer aandacht te schenken aan het onderwerp duurzaam wonen. Concrete maatregelen werden...

NVHP: "Let op bij vaststellen aandeel in eigenwoningschuld"

NVHP: "Let op bij vaststellen aandeel in eigenwoningschuld"

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) roept notarissen, accountants en financieel adviseurs op om hun klanten in het kader van de belastingaangifte...

Berekening belastingteruggave moet kloppen

Berekening belastingteruggave moet kloppen

HYPOTHEKEN - Adviseurs zullen bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening in het algemeen ook uitspraken doen over de fiscale consequenties van hun adviezen...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

NVHP start eigen tv-kanaal

NVHP start eigen tv-kanaal

De NVHP gaat van start met tv-kanaal voor haar leden. Eens in de 14 dagen zal aan de leden van de NVHP een opname ter beschikking worden gesteld, waarin docent...