RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

Treinspoor via Pixabay

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) raadt met klem af werkgevers de mogelijkheid te geven om na het eerste ziektejaar re-integratiespoor 1 af te sluiten, Het kabinet consulteerde onlangs een wetsvoorstel hiertoe.

Geregeld wordt in dit voorstel dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen om vanaf de start van het tweede ziektejaar (niet eerder en niet later) zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor, dat wil zeggen re-integratie bij een andere werkgever, indien aan de voorwaarden voor het afsluiten van het eerste spoor wordt voldaan. Afsluiting van het spoor is mogelijk indien de werknemer daarmee (schriftelijk) instemt, of, indien dit niet het geval is, na toestemming door UWV.

Het RSC schrijft in zijn consultatiereactie: "Het fundamentele gebrek van dit wetsvoorstel is dat het niet uitgaat van een inschatting van de meest kansrijke route voor re-integratie aan het eind van het eerste ziektejaar. In plaats daarvan is het gebaseerd op de misvatting dat er op dit tijdstip duidelijkheid bestaat of te geven is over te verwachten herstel voor de bedongen arbeid binnen een termijn van dertien weken. Dit is in de praktijk lang niet altijd het geval. Wij zien daarom niet hoe werkgever en werknemer op basis van dit principe met wederzijds goedvinden tot beëindiging van spoor 1 zouden moeten komen. Sterker nog: we verwachten dat registercasemanagers werkgever en werknemer met het oog op zorgvuldige belangenbehartiging meestal actief zullen moeten ontraden om spoor 1 af te sluiten.

"Zoals dit voorstel nu is uitgewerkt, brengt het beslist niet de beoogde duidelijkheid over het te volgen spoor bij de re-integratie-inspanningen in het tweede ziektejaar. Wel zou het bij invoering de verstandhouding tussen werkgever en werknemer én de keuringscapaciteit van een nu al overbelast UWV nog verder onder druk zetten.

"We adviseren dringend om alternatieve voorstellen uit te werken die de knelpunten rond het tweede spoor werkelijk oplossen. Met als beste optie het toekennen van no-riskstatus bij de nieuwe werkgever, zodat deze laatste zonder risico een dienstverband kan aanbieden. Als de werknemer recht heeft op een no-riskpolis van vijf jaar, wordt het vele malen eenvoudiger om hem voor de WIA-keuring elders te plaatsen. Wij adviseren het kabinet daarom dringend om het nu voorliggende wetsvoorstel in te trekken en in plaats daarvan dit veel betere alternatief uit te werken."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet, schrijft de politieke partij op haar website. BBB bevestigt wel dat ook haar fractie in...

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers...