Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Piratenvlag via Pixabay

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse Assurantiemakelaars (NNAM). Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat NNAM niet in de op haar als assurantietussenpersoon rustende zorgplicht ten opzichte van ForestWave c.s. is tekortgeschoten. NNAM is reeds daarom niet gehouden de door ForestWave c.s. geleden schade te vergoeden.

NNAM heeft als assurantietussenpersoon op verzoek en ten behoeve van ForestWave c.s. een Kidnap & Ransom (K&R)-verzekering afgesloten voor een reis van het vrachtschip FWN Rapide door de Nigerdelta in april 2018. Het schip is op 21 april 2018 aangevallen door piraten en ForestWave c.s. hebben een deel van de door hen als gevolg daarvan geleden schade niet vergoed gekregen van de K&R-verzekeraar. ForestWave c.s. willen deze schade verhalen op NNAM op de grond dat NNAM in strijd zou hebben gehandeld met de op haar rustende zorgplicht.

Voldoende helder

Het hof: "In hoger beroep hebben Forest Wave c.s. onvoldoende aangevoerd om te oordelen dat NNAM ter zake van het afsluiten van de K&R-verzekering haar zorgplicht heeft geschonden omdat de afgesloten verzekering niet passend zou zijn geweest. NNAM heeft een K&R-verzekering aangeboden met een vaste dekkingsperiode en bijbehorende vaste premie. NNAM heeft aangevoerd dat de dekkingsperiode aansloot bij het door ForestWave c.s. per mail van 29 maart 2018 verstrekte reisschema en dekking bood voor een periode die ruim voldoende was om de reis door de HRA te maken, omdat voor een periode van maximaal 3,5 dagen in de Nigerdelta een K&R-verzekering van acht dagen is afgesloten. ForestWave c.s. hebben daar niets tegen ingebracht.

"Het oordeel van het hof over de betekenis van de op het polisblad vermelde dekkingsperiode wordt niet anders als de relatie tussen partijen in ogenschouw wordt genomen. De polis was ook zonder specifieke verzekeringskennis voldoende helder. NNAM heeft bovendien voldoende aangevoerd om aan te kunnen nemen dat bij ForestWave c.s. voldoende verzekeringskennis aanwezig was, in het bijzonder ook in de persoon van [naam1] . Daartoe stelt NNAM dat ForestWave c.s. een professionele rederij en scheepsmanager vormen, die een vloot van 30 schepen exploiteren en die al geruime tijd maritieme (waaronder K&R-) verzekeringen afsloten via NNAM. Aanvragen voor een aanvullende WR- en K&R-verzekering werden volgens NNAM in de praktijk vrijwel uitsluitend voor [naam1] gedaan die daarbij gebruik maakte van de mailbox operations@forestwave.nl. ForestWave c.s. heeft hier onvoldoende tegenover gesteld.

"Onder deze omstandigheden is geen sprake van een schending van een zorgplicht van NNAM omdat zij ForestWave c.s. onvoldoende heeft geïnformeerd of gewaarschuwd over de betekenis van de in het polisblad vermelde verzekerde termijn. In het algemeen mag van een assurantietussenpersoon een actieve benadering van de opdrachtgever worden verwacht. Dat betekent echter niet dat NNAM in dit geval - waarin sprake is van een professionele partij die ruimschoots ervaring had met dit soort verzekeringen en van een duidelijke polis - nogmaals expliciet had moeten wijzen op of had moeten waarschuwen voor de betekenis van deze K&R-verzekering. Dat geldt meer in het bijzonder ook voor het belang van de data op de polis, het doorgeven van vertragingen in het reisschema of het aflopen van de verzekerde termijn."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...