Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Piratenvlag via Pixabay

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse Assurantiemakelaars (NNAM). Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat NNAM niet in de op haar als assurantietussenpersoon rustende zorgplicht ten opzichte van ForestWave c.s. is tekortgeschoten. NNAM is reeds daarom niet gehouden de door ForestWave c.s. geleden schade te vergoeden.

NNAM heeft als assurantietussenpersoon op verzoek en ten behoeve van ForestWave c.s. een Kidnap & Ransom (K&R)-verzekering afgesloten voor een reis van het vrachtschip FWN Rapide door de Nigerdelta in april 2018. Het schip is op 21 april 2018 aangevallen door piraten en ForestWave c.s. hebben een deel van de door hen als gevolg daarvan geleden schade niet vergoed gekregen van de K&R-verzekeraar. ForestWave c.s. willen deze schade verhalen op NNAM op de grond dat NNAM in strijd zou hebben gehandeld met de op haar rustende zorgplicht.

Voldoende helder

Het hof: "In hoger beroep hebben Forest Wave c.s. onvoldoende aangevoerd om te oordelen dat NNAM ter zake van het afsluiten van de K&R-verzekering haar zorgplicht heeft geschonden omdat de afgesloten verzekering niet passend zou zijn geweest. NNAM heeft een K&R-verzekering aangeboden met een vaste dekkingsperiode en bijbehorende vaste premie. NNAM heeft aangevoerd dat de dekkingsperiode aansloot bij het door ForestWave c.s. per mail van 29 maart 2018 verstrekte reisschema en dekking bood voor een periode die ruim voldoende was om de reis door de HRA te maken, omdat voor een periode van maximaal 3,5 dagen in de Nigerdelta een K&R-verzekering van acht dagen is afgesloten. ForestWave c.s. hebben daar niets tegen ingebracht.

"Het oordeel van het hof over de betekenis van de op het polisblad vermelde dekkingsperiode wordt niet anders als de relatie tussen partijen in ogenschouw wordt genomen. De polis was ook zonder specifieke verzekeringskennis voldoende helder. NNAM heeft bovendien voldoende aangevoerd om aan te kunnen nemen dat bij ForestWave c.s. voldoende verzekeringskennis aanwezig was, in het bijzonder ook in de persoon van [naam1] . Daartoe stelt NNAM dat ForestWave c.s. een professionele rederij en scheepsmanager vormen, die een vloot van 30 schepen exploiteren en die al geruime tijd maritieme (waaronder K&R-) verzekeringen afsloten via NNAM. Aanvragen voor een aanvullende WR- en K&R-verzekering werden volgens NNAM in de praktijk vrijwel uitsluitend voor [naam1] gedaan die daarbij gebruik maakte van de mailbox operations@forestwave.nl. ForestWave c.s. heeft hier onvoldoende tegenover gesteld.

"Onder deze omstandigheden is geen sprake van een schending van een zorgplicht van NNAM omdat zij ForestWave c.s. onvoldoende heeft geïnformeerd of gewaarschuwd over de betekenis van de in het polisblad vermelde verzekerde termijn. In het algemeen mag van een assurantietussenpersoon een actieve benadering van de opdrachtgever worden verwacht. Dat betekent echter niet dat NNAM in dit geval - waarin sprake is van een professionele partij die ruimschoots ervaring had met dit soort verzekeringen en van een duidelijke polis - nogmaals expliciet had moeten wijzen op of had moeten waarschuwen voor de betekenis van deze K&R-verzekering. Dat geldt meer in het bijzonder ook voor het belang van de data op de polis, het doorgeven van vertragingen in het reisschema of het aflopen van de verzekerde termijn."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...