Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Euro's via Pixabay 2018

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de woensdag gepubliceerde resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, heeft uitgevoerd onder pensioenuitvoerders in Europa. Toepassing van een zeer negatief stressscenario, waarin aandelenkoersen fors dalen en de spreads fors stijgen, laat zien dat de doorwerking op de Nederlandse economie via de pensioenfondsen van jaar op jaar weliswaar beperkt in omvang is, maar vele jaren voelbaar blijft.

De vermogensposities van Nederlandse pensioenfondsen worden in het stress­sce­nario stevig geraakt. Dat komt door de grote portefeuille zakelijke waarden bij deze fondsen, die zij aanhouden ten behoeve van hun indexatie-ambi­tie. De gemiddelde dekkingsgraad van de deelnemende fondsen daalt met circa 23 procentpunten, wat qua omvang ongeveer gelijk is aan het vereist eigen vermogen van de deelnemende fondsen. Indien zij hadden beschikt over het vereist eigen vermogen, hadden de fondsen de impact van de stresstest dus vrijwel geheel kunnen absorberen in de buffers. Nu die vereiste buffer ontbreekt en de uitgangspositie een dekkingsgraad van (gemiddeld) 99 procent is, noodzaakt de stresstest direct tot aanzienlijke kortingen.

PPI

Het vermogen van de Nederlandse premiepensioeninstellingen (PPI) daalt met bijna 30 procent als gevolg van het stressscenario, met name als gevolg van de aandelenschok. Als gevolg van een relatief jonge populatie beleggen PPI’s veel in zakelijke waarden. In de stresstest is gekeken naar de impact van het stressscenario op vervangingsratio’s (exclusief AOW uitkeringen). Omdat de PPI’s onderling grote verschillen kennen, tonen de uitkomsten een zeer grote verscheidenheid in deze ratio’s.

Reactie toevoegen

 
Meer over
DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Brand New Day verwelkomt 5000ste werkgever voor haar bedrijfspensioen

Brand New Day verwelkomt 5000ste werkgever voor haar bedrijfspensioen

Online pensioenbank Brand New Day verwelkomde onlangs de 5.000ste klant van haar bedrijfspensioen: Creditsafe Nederland, dat wordt begeleid door Meijers Assurantiën....

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Pensioenfondsen moeten volgens Aon rekening moeten houden met een lager rendement dan de afgelopen jaren. “Er is minder vooruitzicht op extra rendement om...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Petra Hielkema wordt per 1 februari bij DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Hielkema geeft nu nog leiding aan de divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur....

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

DNB gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. "Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis...

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Voormalige DNB-president Nout Wellink wordt 21 januari in de rechtbank Den Haag onder ede verhoord over zijn rol in de aanloop die leidde tot het faillissement DSB-bank....

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters...

DNB: "Er is geen Plan B want er is geen Planeet B"

DNB: "Er is geen Plan B want er is geen Planeet B"

In de speech die hij woensdag hield in Madrid, sprak DNB-bestuurder Frank Elderson niet langer van 'klimaatverandering' maar van 'klimaatcrisis'. Volgens Elderson...

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

De Pensioenfederatie is "verbaasd" dat de minister van Financiën opnieuw met een forse overschrijding van het kostenkader door DNB akkoord gaat. De federatie:...