Start pilot webmodule verduidelijken arbeidsrelaties nu voorzien in januari

Wouter Koolmees nieuw 2020

De pilot met de webmodule om opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen start nu naar verwachting 11 januari volgend jaar. De pilot met de webmodule, meer specifiek met de standaard vragenlijst, duurt in ieder geval zes maanden.

Na afloop van de pilot webmodule, beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.

Minister Koolmees: "De webmodule geeft gedurende de pilotfase voor zover mogelijk een indicatie van de arbeidsrelatie, waarbij de volgende uitkomsten mogelijk zijn: opdrachtgeversverklaring (de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht), indicatie dienstbetrekking (er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking), geen oordeel mogelijk (op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking). Deze uitkomsten hebben tijdens de pilotfase geen juridische status. Opdrachtgevers kunnen in de pilotfase derhalve geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. Gelet hierop fungeert de pilot dan ook met name als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie."

De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Dit betekent dat niet bekend is wie de webmodule heeft ingevuld. Om ervoor te zorgen dat niet op een andere manier de ingevulde webmodule naar een specifieke opdrachtgever kan worden herleid, worden geen privacygevoelige gegevens (zoals het IP-adres) geregistreerd en/of opgeslagen. 

Naast het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie wordt aanvullend een helpdesk ingericht.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Derde periode NOW: helft toekenningen naar horeca en detailhandel

Derde periode NOW: helft toekenningen naar horeca en detailhandel

UWV heeft in totaal ruim 77.000 aanvragen toegekend voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben...

Pensioenbedrag ineens pas per 1 januari 2023

Pensioenbedrag ineens pas per 1 januari 2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen.De vrijstelling van de RVU-heffing en...

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige...

Corona wake-up call voor het MKB

Corona wake-up call voor het MKB

Bijna de helft van het MKB zag het verzuim veranderen tijdens de corona-uitbraak, zo blijkt uit onderzoek dat Interpolis door Motivaction liet uitvoeren. Ondernemers...

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor uitstapmoment 1 juli 2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor uitstapmoment 1 juli 2021

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is aangepast voor het uitstapmoment 1 juli 2021. Het uiterste beslismoment voor het de overstap per 1 juli 2021 is vastgesteld...

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

Ruim 81.000 werkgevers hebben een aanvraag ingediend bij UWV voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan kwamen...

FNV: "Veiligheidsbeleid kabinet werkt niet"

FNV: "Veiligheidsbeleid kabinet werkt niet"

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van dit kabinet werkt niet, stelt de FNV naar aanleiding van CBS-cijfers. "Het aantal ongevallen van 93.000 per jaar blijft...

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Het CDA-lid Palland stelt kritische Kamervragen aan minister Koolmees over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Een van de vragen is "of een verkorting van de loondoorbetalingsperiode...

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus en Qees, in Ken je vak! VVP 6-2020) Gelukkig heb ik een advies gevraagd, zegt de werkgever. Ik geef aan dat het op zijn minst vreemd...

Uitlooptermijnen WIA worden niet uniform

Uitlooptermijnen WIA worden niet uniform

Minister Koolmees zal de uitlooptermijnen in de WIA niet uniform maken, laat hij de Tweede Kamer weten na onderzoek waarom door de Kamer was gevraagd. De minister:...