Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

DNB logo Twitter 2018

DNB gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. "Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis op te bouwen over de impact en de kansen van technologische vernieuwingen. Dat gebeurt onder andere in het Innovatieforum (iForum), waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen samenwerken. Het iForum is eind vorig jaar opgestart", aldus de toezichthouder in de Toezicht Vooruitblik 2020.

Ieder jaar laat DNB in de Vooruitblik zien welke accenten worden gelegd in het toezicht op de financiële sector, zowel in het prudentiële als integriteitstoezicht. In 2020 heeft DNB specifiek aandacht voor kwaliteit, beheer en gebruik van data.

DNB: "Digitalisering en nieuwe technologieën zoals artificial intelligence maken nieuwe producten en diensten mogelijk. Zowel nieuwe als bestaande partijen moeten daar snel en adequaat op reageren. De ontwikkelingen gaan heel snel. Instellingen moeten in deze dynamische omgeving prioriteit geven aan zorgvuldige bescherming, governance en de kwaliteit van data."

Naast de digitalisering blijft in het toezicht van DNB de bestrijding van financieel-economische criminaliteit een belangrijke rol spelen, staat in de Vooruitblik 2020. "De maatschappelijke aandacht voor het tegengaan van witwassen is hoog, omdat integer handelen cruciaal is voor het vertrouwen in de financiële sector." In het kader van de anti-witwasrichtlijn gaat DNB met ingang van 2020 toezicht houden op crypto-instellingen.

Ook duurzaamheid blijft een speerpunt van DNB. Identificatie en beheersing van klimaatrisico’s zijn verankerd in het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo zal DNB in 2020 onder andere beoordelen in hoeverre banken in hun interne risicobeoordeling rekening houden met klimaatrisico’s.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden....

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Achmea geeft hiermee...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Petra Hielkema wordt per 1 februari bij DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Hielkema geeft nu nog leiding aan de divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur....