Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

DNB logo Twitter 2018

DNB gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. "Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis op te bouwen over de impact en de kansen van technologische vernieuwingen. Dat gebeurt onder andere in het Innovatieforum (iForum), waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen samenwerken. Het iForum is eind vorig jaar opgestart", aldus de toezichthouder in de Toezicht Vooruitblik 2020.

Ieder jaar laat DNB in de Vooruitblik zien welke accenten worden gelegd in het toezicht op de financiële sector, zowel in het prudentiële als integriteitstoezicht. In 2020 heeft DNB specifiek aandacht voor kwaliteit, beheer en gebruik van data.

DNB: "Digitalisering en nieuwe technologieën zoals artificial intelligence maken nieuwe producten en diensten mogelijk. Zowel nieuwe als bestaande partijen moeten daar snel en adequaat op reageren. De ontwikkelingen gaan heel snel. Instellingen moeten in deze dynamische omgeving prioriteit geven aan zorgvuldige bescherming, governance en de kwaliteit van data."

Naast de digitalisering blijft in het toezicht van DNB de bestrijding van financieel-economische criminaliteit een belangrijke rol spelen, staat in de Vooruitblik 2020. "De maatschappelijke aandacht voor het tegengaan van witwassen is hoog, omdat integer handelen cruciaal is voor het vertrouwen in de financiële sector." In het kader van de anti-witwasrichtlijn gaat DNB met ingang van 2020 toezicht houden op crypto-instellingen.

Ook duurzaamheid blijft een speerpunt van DNB. Identificatie en beheersing van klimaatrisico’s zijn verankerd in het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo zal DNB in 2020 onder andere beoordelen in hoeverre banken in hun interne risicobeoordeling rekening houden met klimaatrisico’s.

Reactie toevoegen

 
Meer over
DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Petra Hielkema wordt per 1 februari bij DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Hielkema geeft nu nog leiding aan de divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur....

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Voormalige DNB-president Nout Wellink wordt 21 januari in de rechtbank Den Haag onder ede verhoord over zijn rol in de aanloop die leidde tot het faillissement DSB-bank....

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters...

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...

DNB: "Er is geen Plan B want er is geen Planeet B"

DNB: "Er is geen Plan B want er is geen Planeet B"

In de speech die hij woensdag hield in Madrid, sprak DNB-bestuurder Frank Elderson niet langer van 'klimaatverandering' maar van 'klimaatcrisis'. Volgens Elderson...

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

De Pensioenfederatie is "verbaasd" dat de minister van Financiën opnieuw met een forse overschrijding van het kostenkader door DNB akkoord gaat. De federatie:...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële...