Tussenpersoon is geen medisch adviseur

Bloeddrukmeter via Pixabay

(Rechtspraak) Eiser – beticht van schending van de mededelingsplicht - stelt zich op het standpunt dat het op de weg van de tussenpersoon had gelegen om hem bij het invullen van de eerste gezondheidsverklaring te begeleiden en zo nodig kritische vragen te stellen. Dit standpunt van verwerpt de Rechtbank Noord-Holland: “[Tussenpersoon] heeft voldoende onderbouwd dat het ongebruikelijk is dat een assurantietussenpersoon een gezondheidsverklaring invult, ook al omdat hierop medische gegevens van de verzekerde dienen te worden ingevuld.

“[Tussenpersoon] heeft geciteerd uit het toelichtingsmodel bij de gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het Verbond van Verzekeraars. Hierin wordt vermeld:“Vul de gezondheidsverklaring in. Laat deze niet invullen door uw tussenpersoon, verzekeringsadviseur of iemand anders!”

“Uit de stukken van het dossier blijkt dat De Goudse deze verklaring ook rechtstreeks aan [eiser] heeft verzonden zodat hij deze zelf kon invullen.

Had adviseur meer moeten doen?

De rechtbank: “[Tussenpersoon] heeft de polis en de voorwaarden gecontroleerd, toen zij deze van De Goudse heeft ontvangen. [Tussenpersoon] stelt dat zij het verzekerd bedrag, de eigen risicotermijn, eindleeftijd, indexatie, toepasselijke voorwaarden, verzekerde hoedanigheid en ingangsdatum heeft gecontroleerd. De vraag is of [tussenpersoon] in de specifieke omstandigheden van dit geval meer had moeten doen.

“De rechtbank is van oordeel dat dat niet zo is.

“Ttussenpersoon] stelt en heeft onderbouwd dat zij niet op de hoogte was van de historische medische situatie van [eiser]. Ook als wordt uitgegaan van het overleg, zoals onder 4.4 weergegeven, kan van [tussenpersoon] niet worden verwacht dat zij als assurantietussenpersoon zelf een acceptatiebeoordeling en risicoselectie maakt en vervolgens controleert of een verzekeraar dezelfde beoordeling maakt. Daartoe zou [tussenpersoon] feitelijk in elke zaak zelf een medisch adviseur moeten inschakelen. Dat kan niet van een assurantietussenpersoon worden verwacht.”

Niet opzettelijk

Overigens oordeelt de rechtbank in de zaak tussen De Goudse en de klant “dat gedaagde wel zijn mededelingsplicht heeft geschonden, maar dat hij dat niet opzettelijk heeft gedaan. (…) Het niet juist beantwoorden van een vraag kan tot de conclusie leiden dat een verzekerde dat opzettelijk heeft gedaan om de verzekeraar te bewegen een overeenkomst aan te gaan die hij anders niet zou hebben gesloten. Doordat [gedaagde] echter zelf heeft gevraagd om een gesprek over het invullen van de verklaring omdat hij twijfelde of hij dit goed deed en in een gesprek met [T, medewerker tussenpersoon] heeft gevraagd wat hij precies in de verklaring moest vermelden, komt de rechtbank tot het oordeel dat [gedaagde] de vragen niet opzettelijk onjuist heeft beantwoord.

“Dat uiteindelijk de aangevulde verklaring waarin de klachten niet zijn vermeld tot De Goudse is gekomen maakt het oordeel niet anders. De ontbrekende antwoorden op het formulier hadden betrekking op rookverleden en drankgebruik en niet op de betreffende klachten. [Gedaagde] had voorafgaand aan het gesprek de verklaring immers al wel ingevuld en dus ook vraag 3 beantwoord. Als hij die vraag voorafgaand aan het gesprek zo had beantwoord om de verzekeraar te misleiden, ziet de rechtbank niet in waarom [gedaagde] dan nog navraag bij zijn tussenpersoon zou doen.

“De Goudse stelt daarnaast dat zij de overeenkomst niet zou zijn aangegaan, als zij van de ware stand van zaken op de hoogte zou zijn geweest. De rechtbank is van oordeel dat De Goudse voorshands is geslaagd in het leveren van het bewijs van die stelling en dat gedaagde tegenbewijs kan leveren. De rechtbank is voornemens om hiertoe een deskundige te benoemen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...