Tussenpersoon meer dan doorgeefluik, had moeten wijzen op verandering dekking

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Rabobank heeft klant niet geïnformeerd over wijziging polisdekking Interpolis, waarbij asbestschade werd uitgesloten. Rabobank veroordeeld tot vergoeding schade van klant (245.655,50 euro) door dekkingsweigering na optreden schade.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant: “Door de zorgplicht is een assurantietussenpersoon meer dan alleen een ‘doorgeefluik’. De assurantietussenpersoon moet dus waarschuwen voor een tussentijdse wijziging van een dekkingsbepaling.

“Van Rabobank had wel mogen worden verwacht dat zij [eisers] op deze wijzigingen/gevolgen had gewezen. Van belang daarbij is dat [eisers] al jaren een totaalrelatie van Rabobank is: Rabobank is voor [eisers] het aanspreekpunt voor al zijn verzekeringen en bankzaken. Van Rabobank mag worden verwacht dat zij het bedrijf, de belangen en de risico’s van [eisers] kent. Vaststaat dat Rabobank wist dat er asbest op de gebouwen van [eisers] aanwezig was. [Eisers] heeft Rabobank ingeschakeld om een passende milieuschadeverzekering voor asbestverontreiniging te verkrijgen. [Eisers] heeft daarbij gekozen voor een verzekering met de meest uitgebreide module: de Milieudekking Top. Tot de poliswijziging per januari 2016 (tot en met versie 5.3) zou, zo stellen partijen, de claim van [eisers] onder de milieuschadeverzekering daadwerkelijk gedekt zijn geweest. Daaruit kan worden afgeleid dat [eisers] zo veel als mogelijk tegen de risico’s van asbestverontreiniging verzekerd wilde zijn. Rabobank wist dit, althans had dit op grond van bovenstaande omstandigheden moeten weten. Niet is gebleken dat [eisers] op enig moment ervoor heeft gekozen zich tegen bepaalde asbestrisico’s niet meer te verzekeren.

“Daarnaast is van belang dat de gebouwen- en milieuschadeverzekering van [eisers] uitgebreide en gecompliceerde verzekeringsproducten zijn. In het geval sprake is van zo’n gecompliceerd verzekeringsproduct mag van Rabobank worden verwacht dat zij [eisers] op wijzigingen in de polisvoorwaarden attendeert.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...