Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Zonnepanelen installatie via Pixabay

Woningeigenaren die hun hypotheek willen verhogen voor de verduurzaming van hun woning, kunnen gebruik maken van een verkort (eenvoudiger) advies voor de financiering van de verduurzaming. Om de kaders voor dit verkorte advies te verduidelijken is in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, door KPMG een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden om tijd te besparen bij het hypotheekadvies voor verduurzaming. Uitgangspunt blijft dat de kredietverstrekking verantwoord is en past binnen de leennormen. Zo krijgen woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen een verantwoord en betaalbaar advies. Het verkort advies is via een pilot getest in de praktijk. Zowel adviseurs als hun klanten zijn positief. Het verkorte advies bespaart gemiddeld drie uur. Daardoor zal dit advies voordeliger zijn voor woningeigenaren. De AFM zal naar aanleiding van het onderzoek het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ aanpassen. Hierdoor krijgen hypotheekadviseurs duidelijke handvatten voor de mogelijkheden voor dienstverlening op maat (verkort advies).

KPMG raadt overigens "een consistent beleid aan omtrent het maximale leenbedrag dat gehanteerd wordt bij de diverse financieringsopties ten behoeve van verduurzaming. De afwijkende maximale leenbedragen zorgen mogelijk voor verwarring bij consumenten en adviseurs. Door het hanteren van een consistent beleid omtrent de maximale leenbedragen wordt deze verwarring voorkomen".

Een andere aanbeveling in het KPMG-rapport is "transparantie omtrent additionele advieskosten van het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming indien aanvullende diensten worden toegevoegd. Indien aanvullende diensten (bijvvoorbeeld advies over verzekeringen of voorziene wijzigingen gezinssituatie) door de adviseur, of op verzoek van de consument, worden toegevoegd aan het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming dienen de additionele kosten voorafgaand of gedurende het adviesgesprek voldoende duidelijk gemaakt te worden aan de consument".

Financieel advies verduurzaming integraal onderdeel maken van hypotheekadvies

KPMG verder: "Naast het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming zijn er nog andere financieringsopties voor energiebesparende voorzieningen aan de woning die mogelijk beter aansluiten bij de situatie van de consument (bijvoorbeeld Warmtefonds, SvN en subsidies). Echter zijn deze opties niet altijd bij adviseurs bekend. Het is toegestaan voor adviseurs om consumenten hierover te adviseren en hulpmiddelen (bijvoorbeeld Verbeterjehuis.nl) aan te reiken, maar het bemiddelen bij het afsluiten ervan niet. Adviseurs hebben te kennen gegeven dit wel graag te willen. Door het financieel advies verduurzaming (inclusief onderliggende financieringsopties) integraal onderdeel te maken van het hypotheekadvies en meer bewustwording te creëren bij adviseurs, kan verder invulling worden gegeven aan financieringsbehoeften van consumenten ten aanzien van verduurzaming van de eigen woning".

Dossierbemiddeling efficiënter inrichten

Uit de pilot is gebleken dat ook in het geval van het verkorte hypotheekadvies de dossierbemiddeling tussen de adviseur en hypotheekverstrekker relatief veel tijd vergt. Adviseurs geven aan dat zij voor een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming nog dezelfde hoeveelheid documenten moeten aanleveren als bij het reguliere hypotheekadviesproces. De uitwisseling van dergelijke informatie is ook in het reguliere hypotheekadvies een tijdrovend aspect. KPMG: "Het verder optimaliseren (mogelijk door intensiever te digitaliseren en te automatiseren) kan leiden tot een verdere tijdsreductie in zowel het reguliere hypotheekadvies als het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming. Met de beoogde tijdsbesparing, die naar verwachting zal leiden tot lagere advieskosten, is de verwachting dat het verkorte hypotheekadvies voor verduurzaming de financiering voor energiebesparende voorzieningen toegankelijker maakt zonder concessies te doen aan de mate van risicobeheersing en naleving van geldende wet- en regelgeving".

Reactie toevoegen

 
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...