Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Wouter Koolmees 2017

Het Verbond van Verzekeraars gaat "graag met de minister in gesprek over onder meer zijn wens mogelijkheden tot verdere innovatie bij preventie en re-integratie te bespreken". Dat schrijft het Verbond naar aanleiding van onderzoek dat minister Koolmees maandag aan de Tweede kamer zond.

Dat verzekeraars zich in het begin van het hybride stelsel vooral toelegden op passieve schadelastbeheersing vindt het Verbond verklaarbaar. "In de eerste jaren na invoering leidden substantiële onevenwichtigheden in het stelsel tot aanzienlijke schommelingen tussen publiek en privaat. Ook was er sprake van gebrekkige gegevenslevering en foutieve prognoses. De focus op passieve schadelastbeheersing in de eerste jaren was dan ook geen vrijwillige keuze van verzekeraars, maar een direct gevolg van de onevenwichtige vormgeving van het hybride stelsel. Pas met de reparatie van het stelsel in 2017 kon gewerkt worden aan een duurzame samenwerking tussen partijen op het gebied van preventie en re-integratie. Het is goed te constateren dat dit direct vruchten afwerpt."

Volgens het Verbond zien de verzekeraars de effecten van actief beleid op preventie en re-integratie inmiddels terug in hun gegevens.

De minister juicht actief beleid door de verzekeraars toe, maar vindt dat de bijdrage van de verzekeraars nog niet maximaal is.

Koolmees maandag: "Ik vind het van belang dat verzekeraars samen met de door hen verzekerde werkgevers aan de slag gaan om in de eerste plaats te voorkomen dat mensen in ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat niet is gelukt hen helpen om weer te re-integreren. Verzekeraars kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door innovatieve producten en methoden te ontwikkelen en te testen. Daarmee kunnen verzekeraars een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat mij betreft hoort een stevige bijdrage aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid ook bij de positie die verzekeraars op de hybride markt hebben. Gelukkig blijkt uit gesprekken met WGA-verzekeraars ook bereidheid om die bijdrage te leveren. Ik zie in de openheid die de WGA-verzekeraars hebben gegeven om dit onderzoek uit te voeren ook een eerste stap. Ik wil graag met verzekeraars inzetten op voortdurende innovatie.

"Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat verzekeraars nauwelijks onderzoek doen naar de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie. Dat vind ik wel zorgelijk. Ik wil dan ook graag met private verzekeraars praten over wat zij nodig hebben om de extra stap te zetten om de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie in kaart te brengen en te verbeteren."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz roept adviseurs op te werken met het uniform uitvraagformulier WGA ERD. "Wij ontvangen signalen uit de markt", aldus de organisatie, "dat sommige adviseurs...

Ontbreken RI&E per direct harder aangepakt

Ontbreken RI&E per direct harder aangepakt

Het Verbond van Verzekeraars vindt het goed dat bedrijven per direct een boete van de Inspectie SZW kunnen verwachten als zij niet in kaart brengen welke gezondheids-...

Uitkering vijf jaarsalarissen in plaats van nabestaandenpensioen nog geen gelopen race

Uitkering vijf jaarsalarissen in plaats van nabestaandenpensioen nog geen gelopen race

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van vijf...

ZZP'ers kunnen het aangekondigde wettelijke minimumtarief nu al waarborgen

ZZP'ers kunnen het aangekondigde wettelijke minimumtarief nu al waarborgen

De ACM zal in de periode voor invoering van het door minister Koolmees aangekondigde minimumtarief van zestien euro per uur voor ZZP'ers geen boetes opleggen bij...

Geen recht op langere verzekeringsuitkering wegens verhoging AOW-leeftijd

Geen recht op langere verzekeringsuitkering wegens verhoging AOW-leeftijd

Loyalis heeft ook in hoger beroep een rechtszaak gewonnen waarin een cliënt doorbetaling eiste van de aanvulling op haar WIA-uitkering tot aan haar nieuwe...

Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget

Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget gestart. Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van...