Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Wouter Koolmees 2017

Het Verbond van Verzekeraars gaat "graag met de minister in gesprek over onder meer zijn wens mogelijkheden tot verdere innovatie bij preventie en re-integratie te bespreken". Dat schrijft het Verbond naar aanleiding van onderzoek dat minister Koolmees maandag aan de Tweede kamer zond.

Dat verzekeraars zich in het begin van het hybride stelsel vooral toelegden op passieve schadelastbeheersing vindt het Verbond verklaarbaar. "In de eerste jaren na invoering leidden substantiële onevenwichtigheden in het stelsel tot aanzienlijke schommelingen tussen publiek en privaat. Ook was er sprake van gebrekkige gegevenslevering en foutieve prognoses. De focus op passieve schadelastbeheersing in de eerste jaren was dan ook geen vrijwillige keuze van verzekeraars, maar een direct gevolg van de onevenwichtige vormgeving van het hybride stelsel. Pas met de reparatie van het stelsel in 2017 kon gewerkt worden aan een duurzame samenwerking tussen partijen op het gebied van preventie en re-integratie. Het is goed te constateren dat dit direct vruchten afwerpt."

Volgens het Verbond zien de verzekeraars de effecten van actief beleid op preventie en re-integratie inmiddels terug in hun gegevens.

De minister juicht actief beleid door de verzekeraars toe, maar vindt dat de bijdrage van de verzekeraars nog niet maximaal is.

Koolmees maandag: "Ik vind het van belang dat verzekeraars samen met de door hen verzekerde werkgevers aan de slag gaan om in de eerste plaats te voorkomen dat mensen in ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat niet is gelukt hen helpen om weer te re-integreren. Verzekeraars kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door innovatieve producten en methoden te ontwikkelen en te testen. Daarmee kunnen verzekeraars een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat mij betreft hoort een stevige bijdrage aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid ook bij de positie die verzekeraars op de hybride markt hebben. Gelukkig blijkt uit gesprekken met WGA-verzekeraars ook bereidheid om die bijdrage te leveren. Ik zie in de openheid die de WGA-verzekeraars hebben gegeven om dit onderzoek uit te voeren ook een eerste stap. Ik wil graag met verzekeraars inzetten op voortdurende innovatie.

"Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat verzekeraars nauwelijks onderzoek doen naar de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie. Dat vind ik wel zorgelijk. Ik wil dan ook graag met private verzekeraars praten over wat zij nodig hebben om de extra stap te zetten om de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie in kaart te brengen en te verbeteren."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meer ruimte voor verlofsparen

Meer ruimte voor verlofsparen

Er komt – in het kader van de herziening van het pensioenstelsel – meer ruimte voor verlofsparen. Minister Koolmees: “Sociale partners hebben verzocht...

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Een grote overwinning voor studenten. Zo betitelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) het nieuws dat het kabinet de aangekondigde verhoging van de rente op...

Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Het kabinet staat niet achter het idee van de gemeente Leiden om mensen met een bijstandsuitkering in staat te stellen tot bijverdienen middels kamerverhuur. Staatssecretaris...

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, OSF, Fractie-Duthler, SGP, VVD, CDA en D66. Tegen: PvdA, GroenLinks,...

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Minister Koolmees beziet of er belemmeringen zijn die maken dat kleine ondernemers zelden kiezen voor het eigenrisicodragerschap in het hybride stelsel. Koolmees:...

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

De schadelastbeheersing door private verzekeraars bij de WIA-uitvoering was de afgelopen tien jaar vooral passief. Dat constateert onderzoek in opdracht van minister...