Verzekeraars: transparant zijn over beloningsbeleid

Euro's via Pixabay 2018

Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn reactie gepubliceerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector.

Verzekeraars schrijven te hechten aan "een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan herstel van maatschappelijk vertrouwen in de sector. Minister Hoekstra van Financiën constateert dat de Nederlandse wetgeving rondom beloningen in de financiële sector al de strengste van Europa is. Met het oog op de internationale concurrentiepositie van ons land onderschrijven wij daarom de aarzelingen van de minister om naast de variabele beloning ook rond het vaste inkomen met maatregelen te komen.

"We vinden het van belang dat verzekeraars met het oog op de maatschappelijke functie die zij vervullen op een transparante wijze verantwoording afleggen over het beloningsbeleid. Daarbij moet ook helder zijn welke referentiegroep is gebruikt bij de vaststelling van een bestuurdersbeloning. Wij vinden ook dat belangrijke stakeholders – zoals aandeelhouders en medewerkers – betrokken worden bij de totstandkoming van dat beleid. Wij steunen het voorstel van de minister om bestanddelen van het vaste inkomen die afhankelijk zijn van de waarde van een onderneming – zoals aandelen – gedurende een bepaalde periode vast te houden. Diverse verzekeraars hanteren deze regeling al. Wij vragen ons daarentegen af of de voorgestelde ‘claw back’-regeling niet op juridische bezwaren stuit".

Reactie toevoegen

 
Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Wisselingen in bestuur Verbond

Wisselingen in bestuur Verbond

In de algemene ledenvergadering van december worden Sharon van Herel (managing director HDI Global NL), Carola Wijkamp (directievoorzitter De Vereende, foto) en...

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe  beleggingsgerelateerde producten"

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten"

Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse...

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’...