Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Overstroming via Pixabay

Tot nu toe zijn na de watersnood in Limburg 1.135 Wts-meldingen ontvangen. Volgens minister Grapperhaus “staan de schade-experts gereed om na inwerkingtreding van de Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in de Noord-Brabant (gepubliceerd in de Staatscourant van 9 september) de eerste schade expertises uit te voeren. Na de uitvoering van de schade-expertise wordt het Wts-aanvraagformulier naar RVO gestuurd. RVO spant zich in om de retour ontvangen Wts-aanvragen binnen vier tot zes weken uit te betalen. Dit geldt voor de aanvragen waarbij geen beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule”.

Omzetderving

Het kabinet is over de omzetderving in het vierde kwartaal van 2021 in gesprek met de regio en ondernemersvertegenwoordigers, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. De betrokken partijen brengen hiervoor in kaart om welke omvang en aard van het omzetverlies het gaat in de getroffen regio’s. In het derde kwartaal van 2021 kunnen ondernemers een beroep doen op de coronasteunmaatregelen NOW en TVL wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regelingen voldoen. Er komt voor het derde kwartaal geen extra regeling bovenop het coronasteunpakket in het kader van omzetderving.

200 miljoen

De minister heeft de Tweede Kamer een incidentele suppletoire begroting gestuurd om te bewerkstelligen dat de eerste schades al dit jaar tegemoet kunnen worden gekomen. Bij deze incidentele suppletoire begroting wordt een bedrag van 200 miljoen voor het uitvoeringsjaar 2021 aan de begroting van JenV toegevoegd. De bedragen voor het jaar 2022 zullen door middel van een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 aan de Staten-Generaal worden voorgelegd.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Martine Beka - Beks Groep 13 september 2021

Zou fijn zijn als deze experts en minister ook de gedupeerden van de aardbevingschade in Groningen komen helpen. Wij wachten hier al 9 jaar op schade afwikkeling door NCG en NAM (lees: overheid)

Meer over
Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

APC Holland handelt materiele schade van ondernemers door de watersnood in Limburg af alsof zij toch verzekerd waren op dit onderdeel. CEO Paul Röthengatter:...

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz is in gesprek met de RVO over de Wts-vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning na de watersnood in Limburg. Adfiz: “Schade aan de woning...