Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, OSF, Fractie-Duthler, SGP, VVD, CDA en D66. Tegen: PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS en PVV.

De motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar is aangenomen. Alleen de PVV-fractie stemde tegen.

De motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw ZZP-beleid is ook aangenomen. 50PLUS en PVV stemden tegen. In deze motie wordt de regering verzocht voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw ZZP-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de ZZP'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meer ruimte voor verlofsparen

Meer ruimte voor verlofsparen

Er komt – in het kader van de herziening van het pensioenstelsel – meer ruimte voor verlofsparen. Minister Koolmees: “Sociale partners hebben verzocht...

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Een grote overwinning voor studenten. Zo betitelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) het nieuws dat het kabinet de aangekondigde verhoging van de rente op...

Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Het kabinet staat niet achter het idee van de gemeente Leiden om mensen met een bijstandsuitkering in staat te stellen tot bijverdienen middels kamerverhuur. Staatssecretaris...

Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Het Verbond van Verzekeraars gaat "graag met de minister in gesprek over onder meer zijn wens mogelijkheden tot verdere innovatie bij preventie en re-integratie...

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Minister Koolmees beziet of er belemmeringen zijn die maken dat kleine ondernemers zelden kiezen voor het eigenrisicodragerschap in het hybride stelsel. Koolmees:...

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

De schadelastbeheersing door private verzekeraars bij de WIA-uitvoering was de afgelopen tien jaar vooral passief. Dat constateert onderzoek in opdracht van minister...