Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

euro's 6 via Pixabay

Uitgaande van de verwachte gemiddelde loonstijging in 2023, stijgt volgend jaar voor de meeste inkomens de maximale hypotheek. Aldus de toelichting bij de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024, waarvan de internetconsultatie is gestart.

Energielabel

Voor het bepalen van de maximale financieringslast wordt vanaf 2024 zoals verwacht rekening gehouden met het gebouwgebonden energieverbruik van een woning met energielabel E, F of G (in plaats van een woning met energielabel C zoals hiervoor gebruikelijk was). Voor de aankoop van een woning met energielabel E, F of G verkrapt de leenruimte voor consumenten met 5.000  tot 10.000 euro omdat bij het bepalen van de maximale financieringslast rekening wordt gehouden met een hoger energieverbruik.

Studielening

Verder wordt de studielening op een andere manier meegewogen bij een hypotheekaanvraag. Het actuele termijnbedrag van de studielening zal invloed hebben op de leenruimte. De toelichting leest: “In artikel 3a is bepaald dat een aanbieder van hypothecair krediet bij het bepalen van de financieringslast rekening houdt met het termijnbedrag dat de consument verschuldigd is voor de aflossing van een studielening. Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het bepalen van de financieringslast geen rekening houden met de inzet van een aflosvrije periode of een verlaagd termijnbedrag als gevolg van de zogenaamde draagkrachtmeting. Door extra af te lossen ontstaat meer leenruimte voor de consument omdat de maandlasten na extra aflossingen lager zullen zijn. Indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet waarvan de debetrente aftrekbaar is, wordt het maandbedrag gebruteerd volgens de in het tweede lid opgenomen tabel. Op deze wijze wordt rekening gehouden met het verschil in fiscale behandeling tussen een hypothecair krediet (rente is aftrekbaar) en een studielening (rente is niet aftrekbaar).”

Alleenstaanden

Voorts wordt voorgeschreven dat voor alleenstaanden met een inkomen hoger dan 26.000 euro de leenruimte wordt vergroot met 16.000 euro ten opzichte van de huidige situatie.  Toelichting: “Een aantal jaren geleden is voor alle inkomensgroepen een maandelijkse buffer ingevoerd van 55 euro voor onvermijdbare uitgaven. Deze generieke verkrapping van de leennormen was voor alleenstaanden niet strikt noodzakelijk maar daarvoor is deze inkomensgroep tot op heden niet gecompenseerd. Daarom is in artikel 3, achtste lid, bepaald dat een aanbieder van hypothecair krediet bij alleenstaanden met een toetsinkomen hoger dan 26.000 euro een bedrag tot 16.000 euro buiten beschouwing mag laten bij het vaststellen van de financieringslast.”

AOW-leeftijd

Een hypotheekverstrekker rekening dient verder vanaf 2024 rekening te houden met het toekomstig verwacht inkomen en vermogen op AOW-leeftijd van de consument indien de consument binnen tien jaar na aanvraag van de hypotheek de AOW-leeftijd bereikt. Aldus de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024, momenteel in internetconsultatie. Toelichting: “Vanaf het moment dat de consument de AOW-leeftijd bereikt, zal de consument naar verwachting een lager inkomen hebben dan voor het bereiken van de AOW-leeftijd. De consument dient de rente en aflossing van het hypothecair krediet ook na het bereiken van de AOW-leeftijd te kunnen blijven betalen. Daarom is bepaald dat een aanbieder van hypothecair krediet bij het vaststellen van het toetsinkomen (bepalend voor de maximale financieringslast) mede rekening dient te houden met het verwachte toekomstig inkomen en vermogen op AOW leeftijd van de consument indien de consument binnen tien jaar na aanvraag van het hypothecair krediet de AOW-leeftijd bereikt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de looptijd van het hypothecair krediet zich ook uitstrekt tot na de datum van de AOW leeftijd. Voor het toekomstig inkomen kan naast de AOW rekening worden gehouden met een bij de werkgever opgebouwd pensioen of de uitkering van een derdepijlerpensioenproduct.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 12 juli 2023

Het zou fijn zijn alle alle vormen van toekomstig inkomen worden meegenomen, zoals lijfrente, maar dan bij alle partijen. Wat wordt hiermee bedoelt? "Indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet waarvan de debetrente aftrekbaar is, wordt het maandbedrag gebruteerd volgens de in het tweede lid opgenomen tabel. Op deze wijze wordt rekening gehouden met het verschil in fiscale behandeling tussen een hypothecair krediet (rente is aftrekbaar) en een studielening (rente is niet aftrekbaar).” Voorbeeld please of een link naar het document.

Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Woningeigenaren die hun hypotheek willen verhogen voor de verduurzaming van hun woning, kunnen gebruik maken van een verkort (eenvoudiger) advies voor de financiering...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

Nu met de nieuwe leennormen meer geld kan worden geleend voor verduurzaming, is het volgens a.s.r. aantrekkelijker geworden om ook te kijken naar woningen met een...

Hogere rente lastig voor pensioenfondsen en verzekeraars

Hogere rente lastig voor pensioenfondsen en verzekeraars

Hoewel het verschil tussen een rentevaste periode van tien en 20 jaar ongeveer hetzelfde is gebleven (0,20-0,30 procentpunt), kiezen meer mensen vanwege de hogere...

Persoonlijke lening bij verbouwen minder vaak interessant door stijgende rente

Persoonlijke lening bij verbouwen minder vaak interessant door stijgende rente

Een lening afsluiten om te verbouwen is volgens Geld.nl steeds minder vaak voordeliger dan de hypotheek verhogen. “Alleen voor leenbedragen tot 23.000 euro...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Tegemoetkoming in mindering gebracht op studieschuld

Tegemoetkoming in mindering gebracht op studieschuld

De terugkeer van de basisbeurs, waar de Eerste Kamer eerder deze week mee instemde, betekent het einde van het sociaal leenstelsel. Als gebaar richting studenten...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Met een brief informeert de AFM de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit...

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Ondanks dat het mobiliteitsbudget een vaste looncomponent is en wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, willen geldverstrekkers het volgens Frits Hypotheken...