Wijzigingsvoorstel hypotheekregels 2020 lost knelpunten niet op

Huis (luiken) via Pixabay

Hoewel de afgelopen jaren enkele knelpunten zijn verholpen, lopen consumenten in de praktijk nog altijd tegen een aantal onnodige administratieve barrières aan die voortkomen uit het huidige hypotheekkader. In Het wijzigingsvoorstel ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ neemt de barrières niet weg, constateert De Hypotheekshop.

De adviesketen geeft onder meer als voorbeelden:

- in de praktijk geeft het oversluiten of omzetten van kleine hypotheken van oudere mensen en mensen met een uitkering regelmatig moeilijkheden. Mensen betalen soms al jarenlang een maandlast van een paar honderd euro en zouden er door de aanpassing op vooruit gaan. Een zogenaamde ‘bagatel­voorziening’ (toetsingsvrije last) ter grootte van 300 tot 400 euro - een bedrag waar zelfs geen sociale huurwoning voor kan worden bewoond - zou dan in de praktijk veel rompslomp en onzekerheid kunnen voorkomen. 

- huurders die een hoge huur betalen, maar niet een woning kunnen kopen met een lagere maandlast: deze veel voorkomende situatie leidt tot onbegrip bij consumenten. De hoge woonlasten maken het voor de huurders moeilijk om te sparen of vermogen op te bouwen. Recent is BLG met een kleine proef begonnen om voor deze zogenaamde duurhuurders via een huurverklaring toch een hypotheek mogelijk te maken. Ook Rabobank biedt mogelijkheden voor dit soort aanvragen, uiteraard mits verantwoord en onderbouwd. Onduidelijkheid over waaraan een verantwoorde aanvraag moet voldoen, maakt geldverstrekkers huiverig om deze situatie te financieren.

- in de hypotheekregels is opgenomen dat adviseurs en geldverstrekkers rekening houden met andere financiële verplichtingen (bijvoorbeeld een krediet) bij het bepalen van iemands leencapaciteit. Recent heeft de Tweede Kamer besloten dat studieleningen niet in de BKR mogen worden geregistreerd. Wellicht dat studieleningen ter verduidelijking in de Tijdelijke regeling expliciet kunnen worden genoemd -of uitgesloten- als ‘andere financiële verplichting’.

- uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat juist veel mensen met lagere en middeninkomens wonen in een huis met een minder goed energielabel. Zij zijn kwetsbaar voor een stijging van de energielasten, en juist gebaat bij extra mogelijkheden om verduurzaming te kunnen financieren. En dus het loslaten van de grens van 33.000 euro. Mogelijk dat anders het warmtefonds uit het recent gepresenteerde klimaatakkoord hier op termijn in kan gaan voorzien. 

- als de termijn waarop de rente wordt vastgezet korter is dan tien jaar, wordt er getoetst met een rente van vijf procent. Dit was tien jaar geleden een gangbaar rentepercentage, maar lijkt in het huidige tijdperk van langdurig lage rentes aan de hoge kant. Met name bij aanpassingen (verhogingen) van lopende hypotheken waarvan de resterende renteperiode korter is dan tien jaar, kan dit een drempel zijn.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Komende weken meer duidelijkheid over impact coronacrisis op woningmarkt

Komende weken meer duidelijkheid over impact coronacrisis op woningmarkt

De Hypotheekshop ziet momenteel op de hypotheekmarkt een groot contrast tussen de huidige aanvraagpiek en de signalen voor de wat langere termijn. De tweede week...

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Florius heeft samen met de Nationale Hypotheekbond, Dutch Media Lab, Intersoftware, FasterForward en DFO de website duurzaamheidsprofiel.nl gelanceerd. Consumenten...

De Hypotheekshop: "Vermijd paniek"

De Hypotheekshop: "Vermijd paniek"

De Hypotheekshop roept op om paniek op de hypotheekmarkt zoveel mogelijk te voorkomen. De adviesketen: "Dit door zorgvuldige communicatie en het vermijden van rigoureuze...

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen, schrijft het Verbond van Verzekeraars...

Nog geen effect coronavirus op huizenprijzen

Nog geen effect coronavirus op huizenprijzen

De Hypotheekshop verwacht op korte termijn geen effect van het coronavirus op de huizenprijzen, vanwege het grote tekort aan woningen, de lage rente en de goede...

"Huizenmarkt bij uitbraak coronavirus niet buiten schot"

"Huizenmarkt bij uitbraak coronavirus niet buiten schot"

Het coronavirus kan ook de woningmarkt raken, denkt De Hypotheekshop. De adviesketen: "Vorige week werd in de media al gespeculeerd over de gevolgen voor de woningmarkt...

Hypotheek van de toekomst

Hypotheek van de toekomst

(door Mark de Rijke, De Hypotheekshop) Aan een volgend kabinet de schone taak om de hypotheek en de bijbehorende wetgeving in te richten met het oog op de toekomst. Begin...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

De Hypotheekshop wil duidelijker regelgeving

De Hypotheekshop wil duidelijker regelgeving

Het is onwenselijk dat er momenteel op zoveel gebieden al zo lang onduidelijkheid heerst over wat wel of niet mag, schrijft De Hypotheekshop. De adviesketen: "Blijkbaar...

Nu ook 20 jaar vast lager dan variabel

Nu ook 20 jaar vast lager dan variabel

Niet alleen is de hypotheekrente op dit ogenblik lager dan ooit met een nieuw laagterecord van 1,68 procent (totaalgemiddelde), de verschillen tussen de renteperioden...