Yarden: minder omzet via intermediair door provisieverbod

Yarden (logo)

"De verwachting is dat het provisieverbod voor uitvaartverzekeringen in 2013 zal leiden tot een forse daling in de verkoop van uitvaartverzekeringen door tussenpersonen." Dat schrijft Yarden in het jaarverslag 2011, dat gewag maakt van een fors verlies van meer dan 17 miljoen euro.

Yarden schrijft dit jaar al geen overeenkomsten met afsluitprovisie meer aan te gaan. Ook wordt de interne organisatie in 2012 aangepast aan het provisieverbod. Yarden schrijft verder aanpassingen te hebben doorgevoerd naar aanleiding van de AFM-kritiek op uitvaartverzekeraars vorig jaar: "De AFM constateerde een flink aantal verbeterpunten en risico’s voor consumenten. De media gaven hieraan veel aandacht waarbij ook Yarden veelvuldig in het nieuws kwam. Mede op basis hiervan hebben wij besloten bedrijfsprocessen aan te passen. Uitgangspunt hierbij is het centraal stellen van het klantbelang. Bedrijfsprocessen die onder andere aangepast worden zijn het toepassen van een passendheidstoets, het verbreden van het aanbod en het aanpassen van het beloningsbeleid voor de loondienstorganisatie." Yarden zag het resultaat vorig jaar teruglopen van 10,9 miljoen positief naar bijna 17,2 miljoen negatief. "Dat het totale resultaat een flinke stap terug heeft gedaan ten opzichte van 2010 is te wijten aan de lage rentestand en de tegenvallende beleggingsresultaten." Het beleggingsresultaat liep sterk terug van 41,7 miljoen naar 5 miljoen euro. Dat het bedrijf het operationeel goed deed, was onvoldoende om deze teruggang op te vangen. Op normen van richtlijnen van Solvency I (het geldende kader) behield Yarden een solvabiliteit van 290 procent (2010: 399 procent). Ondanks dat Solvency II nog niet formeel van toepassing is, werden maatregelen doorgevoerd om ook binnen de gestelde eisen van dit kader te blijven. Ultimo 2011 was de solvabiliteit op basis van Solvency II 121 procent (2010: 133 procent).

 

Reactie toevoegen

 
Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Het kabinet vindt het jammer dat er geen algeheel provisieverbod komt bij retailbeleggen. De Europese Commissie heeft haar voorstel terzake afgezwakt. De minister:...

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Hoewel het provisieverbod uit de voorgestelde Retail Investment Strategy van de Europese Commissie in adviesverband is verdwenen, blijven Insurance Europe en andere...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Pieter Grinwis (ChristenUnie) wil van minister Hoekstra weten of het waar is dat enkele aanbieders van financiële producten het provisieverbod omzeilen en wat...