Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Operatie via Pixabay blauw

Is het slim om het eigen risico basisverzekering zorg complexer te maken? Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland zich af in haar reactie op de woensdag gesloten internetconsultatie ‘Slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg’.

ZN: “Het voorstel gaat uit van de invoering van een maximale inhouding op het eigen risico van de verzekerde van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Zorgverzekeraars stellen vast dat de maatregel technisch lastig uitvoerbaar is. Het gaat naar verwachting gepaard gaat met extra administratieve lasten en hogere incasso- en uitvoeringskosten. Onze grootste zorg is dat de maatregel niet zo zeer slim is, maar vooral complex. Zorgverzekeraars vrezen dat verzekerden door de aanpassing van het eigen risico meer moeite gaan krijgen om hun rekeningen van het eigen risico te begrijpen. Ook zorgverleners in het ziekenhuis kunnen vragen verwachten van hun patiënten. De gewenste gedragseffecten en financiële opbrengsten die het kabinet bij de maatregel noemt, zijn naar verwachting onzeker en beperkt."

Twee kiezen

ZN: “Door het aanpassen van het eigen risico zullen verzekerden te maken krijgen met nieuwe regels die niet goed aansluiten bij hun verwachtingen over wat wel/niet onder de maatregel valt. Wat is wel/niet een behandeling in het ziekenhuis waarvoor slechts 150 euro eigen risico betaald moet worden? Een voorbeeld: het trekken van twee kiezen door een kaakchirurg tijdens één bezoek. Dit zijn twee dbc-prestaties, waardoor de eigen bijdrage twee keer 150 euro zal worden. De verzekerde zal dit waarschijnlijk als één behandeling zien en een bijdrage van 150 euro verwachten.

“Zorgverzekeraars hebben bedenkingen bij de beoogde remgeldeffecten als het eigen risico wordt ‘opgeknipt’. Over het algemeen werkt het remgeldeffect het sterkst bij aanvang van een zorgvraag. In het voorstel verwacht het kabinet een remgeldeffect bij patiënten die al in behandeling van het ziekenhuis zijn (geweest). Zorgverzekeraars zijn benieuwd op basis van welke gronden het kabinet verwacht dat patiënten gaan afzien van een vervolgbehandeling of een andere behandeling in het ziekenhuis.

“In de huidige situatie is de uitvoering van het verplicht en vrijwillig eigen risico geen probleem. Als een verzekerde kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan merkt deze niets van het onderscheid tussen het verplichte en het vrijwillige deel. In de nota van toelichting van het ministerie van VWS staat een voorbeeld dat duidelijk laat zien dat een verzekerde straks een versnipperd eigen risico betaalt met meer losse bedragen en meer nota’s.

“In het geval dat de wetgever het eigen risico weer gaat indexeren, dan is dat ook van toepassing op het maximum van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Verzekerden moeten dan jaarlijks wennen aan twee nieuwe maximum bedragen voor het eigen risico. De ervaring van zorgverzekeraars uit het verleden is dat het jaarlijks aanpassen van het eigen risico voor veel verzekerden leidt tot ongenoegen en verwarring.”

Reactie toevoegen

 
CZ vervangt restitutiepolis door combinatiepolis

CZ vervangt restitutiepolis door combinatiepolis

CZ vervangt de restitutiepolis Zorgkeuze door de combinatiepolis Zorgvariatie. De zorgverzekeraar geeft als toelichting: “Niet-gecontracteerde zorgverleners...

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Dit jaar was het voor groepen met een lager inkomen nog mogelijk om met de goedkoopste zorgpolis van 125 euro per maand, maandelijks 29 euro van de zorgtoeslag over...

Zorgpremie stijgt met circa twaalf euro per maand

Zorgpremie stijgt met circa twaalf euro per maand

Door onder meer loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg stijgen de zorgkosten in 2024. Hierdoor gaat de premie van de basisverzekering naar verwachting...

Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

Minister Kuipers heeft het ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch specialistische zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf 2025 geldt dat de verzekerde...

Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert om de nominale zorgpremie te verlagen en een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Dit in het...

Aantal zorgcollectiviteiten gedaald van 47.000 naar 44.600

Aantal zorgcollectiviteiten gedaald van 47.000 naar 44.600

Het aantal zorgcollectiviteiten is gedaald van circa 47.000 in 2020 tot circa 44.600 in 2023, blijkt uit onderzoek door Zorgweb in opdracht van de minister.  In...

Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

De informatievoorziening over de inhoud van zorgverzekeringen is volgens de Consumentenbond onder de maat en de solidariteit wordt ondermijnd. “Daarnaast wordt...

Modernisering GVS afgeblazen

Modernisering GVS afgeblazen

Minister Kuipers blaast de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) af, nadat hij haar eerder al had uitgesteld. Met het niet doorvoeren van...

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Bij hun keuze wel of niet over te stappen van zorgpolis was ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust dat er nog onderhandelingen liepen tussen...

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister Kuipers laat onderzoeken uitvoeren “waaruit aanpassingen kunnen volgen die de kruissubsidiëring van zorgverzekerden zonder vrijwillig eigen risico...