De toekomst van volmacht is…

Jan Berndsen

(AFM, NVGA en Verbond in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) De toekomst van volmacht is… VVP vroeg het aan het Verbond van Verzekeraars, de NVGA en toezichthouder AFM.

Verbond van Verzekeraars: “Noblesse oblige”

Geeke Feiter, directeur: “De volmachtmarkt is inmiddels geen puber meer, maar een heuse volwassene met rond de vier miljard euro aan volmachtpremie: een kwart van de totale schademarkt. We zien dat, om goed voorbereid te zijn op de toekomst, verdere professionalisering nodig is. Ook de toezichthouders, AFM en DNB, zien dit en hebben daar hun toezicht extra op gericht.

Het Verbond werkt dit jaar, samen met de NVGA, hard aan verdere kwaliteits- en professionaliseringsslagen. Concreet betekent dit dat we onze focus hebben gericht op het verbeteren, feitelijk uniformeren, van data in de volmachtketen. Hiervoor is de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. Met een verbetertraject helpen en stimuleren zij gevolmachtigden en verzekeraars om data te uniformeren. De verwachting is dat dit aan het einde van 2021 nagenoeg klaar is.

We trekken veel op met de NVGA. Zo brengen we ieder jaar een gezamenlijke Marktrapportage Volmachten uit. De jaren dat er over en weer discussie was over juistheid van marktcijfers zijn gelukkig voorbij. We werken ook samen aan een hoger niveau van risicobeheersing. Met het zogenaamde Werkprogramma, de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht, de Leidraad Klantbelang Centraal, Leidraad Sanctiewet en het Spoorboekje Fraudebeheersing is er een flinke slag gemaakt wat betreft de tools voor risicobeheersing van de keten. Bovendien wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een Leidraad ICT die gevolmachtigden nog meer richting geeft voor (onder)uitbesteding van IT; een thema dat meer en meer aandacht krijgt en verdient. Een ander onderwerp waaraan aandacht wordt besteed is PARP. De AFM is hier ook richting gevolmachtigden kritisch op. Daarom wordt in het voorjaar een (online) PARP-workshop georganiseerd. Dit naast de reguliere volmachtbijeenkomsten die in het voor- en najaar worden georganiseerd voor gevolmachtigden en verzekeraars.

Nu de volmachtmarkt volwassen is, spreken we van noblesse oblige: we zijn het aan onze stand verplicht om er wat goeds mee te doen. Daarom werken we samen aan deze belangrijke kwaliteitsslag. Alleen sámen lukt…”

NVGA: “Volwassen distributiekanaal”

Ron Gardenier, voorzitter: “De Rafgelopen jaren is de volmachtmarkt enorm gegroeid en tikt inmiddels de vier miljard aan. De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in rap tempo op, maar de kracht van ons distributiekanaal ligt nog steeds verankerd in de reden waarom de NVGA al 60 jaar bestaat. Het volmachtbedrijf kent een korte afstand tot de klant via de adviseur, en beschikt over de juiste data. Mede daardoor kunnen gevolmachtigden de juiste service verlenen en versnellen zij de verspreiding van producten naar de markt.

Verzekeraars en volmachtbedrijven werken nauw samen om de keten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Omdat we door de consolidatieslag bij verzekeraars zien dat het volmachtaandeel per verzekeraar enorm groeit en het aanbod verschraalt, investeren wij als vereniging nog steeds in het faciliteren van nieuwe toetreders in het volmachtlandschap.

Het volmachtkanaal is een volwassen distributiekanaal geworden waarin toezicht een steeds grotere invloed is gaan spelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er door de NVGA en de volmachtbedrijven zelf, enorm is geinvesteerd in de kwaliteit van data, processen, bedrijfsvoering, mensen en opleiding. Daarnaast zijn er allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan om efficiënter en constructiever te kunnen werken. Een aantal kleinere partijen zijn een intensieve samenwerking aangegaan met grotere partijen om ook naar de toekomst toe een duurzaam bedrijfsmodel te behouden en te kunnen voldoen aan alle eisen die vanuit de markt, de directe toezichthouder AFM en de indirecte toezichthouder DNB worden gesteld.

Door de steeds toenemende behoefte aan kwalitatief en persoonlijk advies, diversiteit in het palet aan producten, het sterke samenwerkingsverband en de efficiencyvoordelen die de volmachtmarkt weet te behalen, verwachten wij ook in de toekomst een gezonde groei voor ons kanaal.”

AFM: “Zorgvuldige schakel”

Jan Berndsen, hoofd Verzekeren Jen Pensioenen: “De toekomst van volmacht is… het zorgvuldig ontzorgen van verzekeraars, intermediairs en klanten.

Gemeten naar aantallen polissen is het marktaandeel van het volmachtkanaal meer dan 50 procent. Het directe kanaal is goed voor ongeveer 30 procent, het provinciale kanaal voor 20 procent. Lang niet alle klanten zullen zich realiseren dat ze een verzekering van of via een gevolmachtigd agent hebben gekocht. Maar ook in de luwte is zorgvuldigheid essentieel.

Zorgvuldigheid betekent voor de AFM dat de gevolmachtigd agent zorgt dat hij alle productinformatie van de verzekeraar ontvangt, om het intermediair of de consument optimaal bij te kunnen staan. Dat hij regelmatig evalueert of de producten bij de juiste doelgroep terechtkomen, en de verzekeraar informeert als het product niet bij de doelgroep lijkt te passen.

Voor de gevolmachtigd agent als productontwikkelaar - en dat komt frequent voor - betekent dit dat hij verzekeringen ontwikkelt waarbij het klantbelang evenwichtig wordt meegenomen. Dat hij scenarioanalyses uitvoert en onderzoekt of de productinformatie voor de consument begrijpelijk is. Ook bij relatief eenvoudige schadeverzekeringen.

Distribueren en ontwikkelen: het vereist een brede kennis van wet- en regelgeving. Zo is de kennis die de gevolmachtigd agent heeft over de IDD en productontwikkelingsnormen de basis van goede financiële dienstverlening. De gevolmachtigd agent die dit beheerst en in de praktijk brengt, heeft de toekomst. Als zorgvuldige schakel tussen verzekeraar en intermediair, en tussen verzekeraar en klant.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitnodiging Michael Mackaaij voor het VIP Innovatie Congres ACT NOW!

Uitnodiging Michael Mackaaij voor het VIP Innovatie Congres ACT NOW!

Michael Mackaaij, voorzitter van de stichting Contactgroep Automatisering, nodigt de financiële sector in een videoboodschap uit voor het VIP Innovatie Congres...

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register...

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

DNB en de AFM hebben samen met de sector een platform voor de pensioentransitie ingericht. Het doel van dit platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede...

VIP-Congres ACT NOW!: alles over AI en ChatGPT

VIP-Congres ACT NOW!: alles over AI en ChatGPT

Na zijn indrukwekkende presentatie vorig jaar tijdens het eerste VIP-congres zal Jarno Duursma (trendwatcher digitale technologie en auteur van vier boeken over...

AFM extra waakzaam op risico’s financieel systeem

AFM extra waakzaam op risico’s financieel systeem

Een verdere daling van de huizenprijzen kan er volgens de AFM voor zorgen dat woningen onder water komen te staan. “Dit zal dan met name gelden voor huishoudens...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Meerderheid beleggers doet niets met informatie over kosten

Meerderheid beleggers doet niets met informatie over kosten

De meerderheid van de ondervraagde beleggers geeft in de jongste Consumentenmonitor Beleggen van de AFM aan de informatie over de kosten te hebben gezien. Van deze...

AFM-boete van 2,5 miljoen euro voor  CAK Dordrecht (Promovendum en Besured)

AFM-boete van 2,5 miljoen euro voor CAK Dordrecht (Promovendum en Besured)

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2.500.000 euro opgelegd aan Centraal Administratiekantoor Dordrecht. Dit omdat CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen...

VVP-poll: 'specialisme is de toekomst van het onafhankelijk adviesvak'

VVP-poll: 'specialisme is de toekomst van het onafhankelijk adviesvak'

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) stelt in de jongste ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’ dat startende advieskantoren steeds...

Pensioenwet laat ruimte voor wijzigen van onvoorwaardelijke indexatie van pensioenaanspraken

Pensioenwet laat ruimte voor wijzigen van onvoorwaardelijke indexatie van pensioenaanspraken

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag de indexering van pensioenaanspraken van medewerkers voorwaardelijk maken in plaats van onvoorwaardelijk....