Nabestaandenpensioen: enkel nog op risicobasis

nabestaandenpensioen (familie duinen)

(Uit Ken je vak! in VVP 2-2021) Het tweede pijler nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum gaat op de schop. Adviseurs en verzekeraars hameren op het belang de actuariële premie te handhaven.

Tegelijk met het pensioenstelsel wordt het tweede pijler nabestaandenpensioen vernieuwd. Het wetsvoorstel dat het kabinet Rutte IV ter consultatie voorlegde, kent geen inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden ná pensioendatum. Conform het advies uit 2020 van de Stichting van de Arbeid stelt het wetsvoorstel wel voor dat (fiscaal gefaciliteerd) partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden vóór pensioendatum enkel nog op risicobasis plaats vindt. Daarnaast zou, eveneens conform het advies van de Stichting, een levenslange uitkering het uitgangspunt moeten vormen. Wat betreft de hoogte van de dekking wordt een ander fiscaal maximum voorgesteld, namelijk 50 procent van het pensioengevend salaris in plaats van 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Voorgesteld wordt verder dat de dekking voortaan diensttijdonafhankelijk is.

Met betrekking tot het wezenpensioen wordt voorgesteld de fiscale ruimte voor het wezenpensioen voor half wezen te verruimen naar 20 en voor volle wezen naar 40 procent van het pensioengevend salaris. Naast een fiscaal maximum geldt er voor wezenpensioen ook een wettelijk maximum tot wanneer het wezenpensioen uitgekeerd mag worden. Deze leeftijd is momenteel 30 jaar. Het wetsvoorstel gaat uit van 25 jaar.

‘Handhaaf de actuariële premie’

Vlak premiepercentage onwenselijk

Verzekeraars en adviseurs pleiten in hun consultatiereacties voor behoud van de actuariële premie te handhaven. Adfiz: “Uitgangspunt van het wetsvoorstel is een leeftijdsonafhankelijke premie voor de verschillende pensioenvormen. Een leeftijdsonafhankelijke premie is volgens ons goed te hanteren voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen ná de pensioendatum.

Voor dekking van het risico van partnerpensioen vóór de pensioendatum is een actuariële premie voor de hand liggend voor pensioenregelingen uitgevoerd door een verzekeraar/PPI. De keuze voor de premie kan ook aan marktpartijen worden gelaten. Een leeftijdsonafhankelijke premie voor het nabestaandenpensioen is wel een begrijpelijke keuze voor bedrijfstakpensioenfondsen.”

Aon: “Normaliter wordt het risiconabestaandenpensioen berekend op basis van actuariële premies. Als de premie voor iedereen gelijk is en het op te bouwen pensioen ook, dan is dit in feite een soort doorsneepremie.”

NN: “Een vlak premiepercentage voor alle deelnemers lijkt logisch in navolging van de introductie van een vlak premiepercentage voor de opbouw van ouderdomspensioen. Maar dat is het niet. Dit zou namelijk betekenen dat een herverdeling van de vlakke pensioenpremie noodzakelijk wordt. Vooral bij contracten met een kleine omvang kan deze vlakke premie veel hoger uitvallen dan de huidige actuariële premie, en daarmee juist leiden tot minder of geen verzekering van nabestaandenpensioen. Wij stellen dan ook voor de actuariële premie voor nabestaandenpensioen te handhaven.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nabestaandenpensioen vernieuwd

Nabestaandenpensioen vernieuwd

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) De kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP-event Pensioen & Vermogen stond in het teken van de vernieuwing...

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

In 2023 gingen 86.000 werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en elf maanden en daarmee drie maanden hoger dan in 2022. Dit blijkt uit...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties,...

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...