Excellent verzuimadvies maakt het verschil

Angelo Wiegmans

De afgelopen jaren is sociale zekerheid steeds complexer geworden en met de komst van het nieuwe kabinet zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Voor de werkgever zijn de veranderingen op het gebied van sociale zekerheid nauwelijks te volgen,helemaal als je niet of nauwelijks in aanraking bent gekomen met lang-durig verzuim.

Veel MKB’ers hebben nauwelijks te maken met langdurig verzuim en zijn afhankelijk van wat zij krijgen aangereikt van de arbodienstverlener. Kan de assurantieadviseur wel volstaan met het aanbieden van een verzekering, al dan niet gekoppeld met een arbodienst? Mag de MKB-ondernemer verwachten dat hij bij verzuim deskundig wordt bijgestaan door of namens zijn adviseur? In het onderstaande praktijkvoorbeeld laten we zien dat het anders en beter kan.

Een werkgever vraagt aan een assurantieadviseur om eens te kijken naar een verzuimverzekering. De werkgever geeft daarbij aan dat hij een goede oplossing wil voor de begeleiding van zieke werknemers, ‘…want op dit moment heb ik een zieke werknemer en ik ben niet tevreden over de begeleiding van mijn arbodienst. Kan ik de zieke werknemer straks gewoon meeverzekeren en is dit later ook verzekerd op de bestaande WGA-verzekering?’.

De adviseur weet wat er van hem verwacht wordt. Deze werkgever had nog geen verzuimverzekering en wilde zich vooral verzekeren voor de pieken bij het verzuim, zodat hij niet in financiële problemen zou komen als verzuim financieel uit de hand zou lopen. Door de ontevredenheid over de bestaande arbodienst in combinatie met het complexe verzuimdossier van een werknemer, had de werkgever een behoefte gekregen om zich te laten adviseren. Bij deze werkgever was er al een werknemer ziek en deze kan pas meeverzekerd worden als een werknemer vier weken hersteld is.

Wisselende adviezen

De adviseur maakt een vergelijking voor de verzuimverzekering bij Qees. Hij kan meteen laten zien wat zes verschillende verzekeraars kunnen aanbieden en welke premie hierbij hoort. Hierbij wordt ook een nieuwe arbodienst geadviseerd. Voor het bestaande verzuimdossier kan één van de raadgevers van Qees meekijken om de werkgever te helpen en een financiële doorrekening te maken.

De adviseur schakelt met de raadgever van Qees. Hierop neem ik contact op met de werkgever. Het blijkt dat de vorige arbodienst wisselende adviezen heeft gegeven. Eerst zou werknemer niet meer volledig herstellen. Een arbeidsdeskundig onderzoek gaf aan dat de werknemer zou moeten re-integreren buiten het bedrijf, het zogenaamde spoor 2. Na een paar maanden bleek de werknemer plotseling wel weer te herstellen en kon deze deels aan het werk in de eigen functie. Achteraf bleek dat werknemer bang was dat hij zijn baan kwijt raakte, maar in een gesprek gaf hij aan het liefste met vroegpensioen te gaan. De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer was door alle gebeurtenissen op scherp komen te staan, dus alle hulp was welkom.

Voor de werkgever heb ik uitgerekend wat de financiële schade zou zijn indien de werknemer deels arbeidsongeschikt zou blijven en voor een WGA-uitkering in aanmerking zou komen. Totale schade: ruim 125.000 euro. Deels voor rekening van de WGA-verzekeraar, maar daardoor zou ook de premie flink stijgen. In een gesprek daarna heb ik aan werkgever en werknemer uitgelegd wat de rechten en plichten zijn van beide partijen, waardoor er meer begrip over en weer kwam en het proces beter verliep. Als de werkgever meer investeert in de re-integratie van de werknemer, kan de werknemer blijven werken en heeft de werkgever daardoor minder kosten.

Forse terugval

Helaas blijkt de werknemer een forse terugval te hebben. Gelukkig was er al een overstap gemaakt naar de nieuwe arbodienst Richting. De bedrijfsarts heeft aangegeven graag een extra medisch onderzoek te laten verrichten om te beoordelen of de werknemer in aanmerking kan komen voor een vervroegde IVA-uitkering. Na uitleg aan de werknemer en werkgever, komt er binnen enkele dagen een akkoord om dit onderzoek van 3.000 euro ex. btw op te starten. Ik heb namelijk aan de hand van de eerder gemaakte berekening uitgelegd, dat het een forse besparing zou kunnen opleveren als een IVA-uitkering wordt toegekend, zowel bij een vervroegde IVA als bij de WIA-keuring na 104 weken. De werkgever is vrijwel direct overtuigd van het nut van de investering in een extra medisch onderzoek.

Het werkt. Bij de WIA-keuring blijkt dat de werknemer in aanmerking komt voor een IVA-uitkering.. Voor de werknemer betekent dit dat hij 75 procent van zijn laatste verdiende inkomen krijgt en geen re-integratie plicht meer heeft. De werkgever heeft een kostenbesparing ten opzichte van een WGA-uitkering (80-100) van bijna 108.000 euro. De assurantieadviseur kan hierdoor een vergelijking maken voor een nieuwe WGA-verzekering of terug te keren naar het UWV.

Excellente beleving

Terug naar de kernvraag: kan een assurantieadviseur volstaan met het adviseren van een verzuimverzekering en arbodienst of mag de werkgever meer verwachten? De werkgever geeft aan erg blij te zijn met het advies van de assurantieadviseur en de samenwerking met alle partijen. De adviezen van Richting zijn helder en makkelijk leesbaar, verzuim en HR is eenvoudig te regelen in het portaal van Qees en op het bestaande verzuimdossier kreeg hij de deskundige ondersteuning van de raadgever van Qees. Het mooie in deze samenwerking is, dat de adviseur ‘gewoon’ zijn eigen werk is blijven doen. Zijn netwerkpartners zorgen voor de excellente beleving van zijn klant. Ja, het mag excellent zijn. Dat verwachten ondernemers van ons.

Angelo Wiegmans is raadgever bij Bedrijf Plus en Qees. Hij helpt werkgevers bij problemen in complexe verzuimdossiers, organisatieadvies, bezwaarprocedures UWV en WGA-herbeoordelingen.

Reactie toevoegen

 
Editie
OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Het juiste spoor

Het juiste spoor

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 6-2023) Het is belangrijk dat werkgevers door hun financieel adviseur bij de afweging van het eigenrisicodragerschap...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Conflict of ziekte?

Conflict of ziekte?

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer...

Ken je klant

Ken je klant

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 4-2022) De vraag van de relatie is of het eigenrisicodragerschap Ziektewet interessant is, voornamelijk om de...

Werkgevers betalen teveel premie

Werkgevers betalen teveel premie

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 02-2022) Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn voor welke werknemers...

Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

(Angelo Wiegmans in VVP 6) Regelmatig komen wij relaties tegen die tijdens een verzuimdossier niets hebben ondernomen voor een re-integratiedossier. Tijdens bijvoorbeeld...

Mooi resultaat en een tevreden klant

Mooi resultaat en een tevreden klant

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4-2021) Hoe belangrijk het is om relaties actief te blijven begeleiden, blijkt uit dit voorbeeld van een kinderdagverblijf...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....