Expirerende lijfrentes

Ouderen Man met hond op bank

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving door de jaren heen is dat niet zo eenvoudig. In eerste instantie zijn er twee zaken bij de expiratie van belang. Allereerst, wat is de leeftijd? En dan met name: is de AOW-leeftijd bereikt? Ten tweede: onder welk fiscaal regime valt de polis? Specifiek: wanneer is de polis afgesloten en tot wanneer is er premie betaald?

In de maanden november en december expireren veel lijfrentes. Waarom? In het verleden, toen er ruime lijfrente-aftrekmogelijkheden waren, werd er aan het einde van het jaar gauw nog even gebruik gemaakt van deze aftrekpost. Omdat de polissen meestal in hele jaren liepen, expireerden de meeste polissen dus ook aan het einde van het jaar.

Tegenwoordig zijn de lijfrente-aftrekmogelijkheden veel beperkter. Bovendien wordt als eindleeftijd meestal de vermoedelijke AOW-leeftijd gekozen. Hierdoor zal de eindejaarspiek van expirerende lijfrente langzaamaan minder worden.

Fiscale regimes

Polissen onder het oude regime zijn afgesloten voor 16 oktober 1990, indien er destijds premie werd betaald, of voor 1 januari 1992 als de polis tegen koopsom werd gesloten. Deze polissen worden ook wel pre-brede herwaarderingspolissen genoemd. Daarna volgt het regime van de brede herwaardering (BHW). Dit zijn de polissen afgesloten na het oude regime maar voor 1 januari 2001. Tot slot vallen polissen onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 (IB2001) als ze zijn afgesloten na 31 december 2000.

Mogelijkheden

Wat zijn nu de mogelijkheden als een polis expireert? Bij oudregime polissen zijn de mogelijkheden het meest uitgebreid. Zo is levenslang uitkeren door middel van een direct ingaande lijfrenteverzekering mogelijk. Ook mag het kapitaal uit een oud-regime lijfrente in één keer worden uitgekeerd. Tot slot mogen de uitkeringen uit een direct ingaande oud-regime lijfrente worden geschonken aan bijvoorbeeld (klein)kinderen of zelfs willekeurige derden.

Bij polissen die vallen onder het regime van de brede herwaardering of Wet Inkomstenbelasting 2001 lijken de mogelijkheden sterk op elkaar. Neem de overbruggingslijfrente, een lijfrente die voorziet in inkomen tot aan de pensioen- of AOW-leeftijd. De ingangsdatum is vrij. Voor wat betreft de einddatum is er keuze uit drie opties: ofwel de pensioendatum, ofwel het jaar waarin klant 65 wordt, ofwel de AOW-leeftijd. Voor het IB2001 regime geldt een beperking; alleen het bedrag in de polis wat is opgebouwd tot 1 januari 2006 mag voor een overbruggingslijfrente worden gebruikt. Is er na 31 december 2005 geen premie meer betaald? Dan mag de gehele waarde van de polis worden gebruikt ter overbrugging.

Daarnaast is er de oudedagslijfrente, waarbij er twee varianten mogelijk zijn; de levenslange oudedagslijfrente of de tijdelijke oudedagslijfrente. Bij deze lijfrente mag de ingangsdatum liggen voor de AOW-leeftijd. De uiterlijke ingangsdatum is vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De minimale looptijd voor een tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt vijf jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
VVP Academy: Life-eventadvies voor Particuliere Relaties

VVP Academy: Life-eventadvies voor Particuliere Relaties

De training ‘Life-eventadvies voor Particuliere Relaties’ biedt adviseurs een adviesmethode om de toegevoegde waarde voor klanten te vergroten. De adviesmethode...

Vermogen groeit sterk bij verweduwing onder AOW-leeftijd

Vermogen groeit sterk bij verweduwing onder AOW-leeftijd

Het vermogen van mannen en vrouwen tot de AOW-leeftijd die in 2018 hun partner kwijtraakten, is na de verweduwing ruim anderhalf keer zo groot als ervoor. Aldus...

VVP Academy: training Conversie Optimalisatie

VVP Academy: training Conversie Optimalisatie

Tijdens de training Conversie Optimalisatie leer je hoe je de conversie van je website kunt verbeteren. Je leert door middel van onderzoek en analytics de conversiekansen...

Lindenhaeghe neemt deel aan pilot Testen voor Toegang

Lindenhaeghe neemt deel aan pilot Testen voor Toegang

Lindenhaeghe organiseert op 26 en 30 april in samenwerking met branchevereniging NTRO een aantal fysieke PE-trainingen (plus examen) als onderdeel van de pilot Testen...

VVP Academy: opleiding CDD Professional

VVP Academy: opleiding CDD Professional

De opleiding CDD Professional bestaat uit de onderdelen theorie, praktijk en een examen. In de e-learning leer je de grondbeginselen van CDD, die in het examen CDD...

VVP Academy: Vergroten zichtbaarheid bij bestaande en nieuwe relaties

VVP Academy: Vergroten zichtbaarheid bij bestaande en nieuwe relaties

De training ‘Vergroten zichtbaarheid bij bestaande én nieuwe relaties’ geeft u handvatten om het klantcontact beter in te vullen en top of mind...

VVP Academy: Succesvolle Sales met Videobellen

VVP Academy: Succesvolle Sales met Videobellen

De ééndaagse training 'Succesvolle Sales met Videobellen' leert adviseurs professioneel gebruik te maken van videobellen door het inzetten van de juiste...

AVG-tips voor Client Officers (blog Lindenhaeghe)

AVG-tips voor Client Officers (blog Lindenhaeghe)

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) Een Data Protection Officer (DPO) behoedt een organisatie voor problemen die zich kunnen voordoen als de AVG-regels niet worden...

VVP Academy: Risicomanagement voor Zakelijke Relaties

VVP Academy: Risicomanagement voor Zakelijke Relaties

De training ‘Risicomanagement voor Zakelijke Relaties’ biedt de adviseur een professionele risicomanagementaanpak voor verzekerbare én niet-verzekerbare...

VVP Academy: Blogs Schrijven

VVP Academy: Blogs Schrijven

Leer hoe je waardevolle en interessante blogs schrijft om positieve aandacht te krijgen van je doelgroep. De voordelen zijn alom bekend. Maar hoe schrijf je nou...