Expirerende lijfrentes

Ouderen Man met hond op bank

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving door de jaren heen is dat niet zo eenvoudig. In eerste instantie zijn er twee zaken bij de expiratie van belang. Allereerst, wat is de leeftijd? En dan met name: is de AOW-leeftijd bereikt? Ten tweede: onder welk fiscaal regime valt de polis? Specifiek: wanneer is de polis afgesloten en tot wanneer is er premie betaald?

In de maanden november en december expireren veel lijfrentes. Waarom? In het verleden, toen er ruime lijfrente-aftrekmogelijkheden waren, werd er aan het einde van het jaar gauw nog even gebruik gemaakt van deze aftrekpost. Omdat de polissen meestal in hele jaren liepen, expireerden de meeste polissen dus ook aan het einde van het jaar.

Tegenwoordig zijn de lijfrente-aftrekmogelijkheden veel beperkter. Bovendien wordt als eindleeftijd meestal de vermoedelijke AOW-leeftijd gekozen. Hierdoor zal de eindejaarspiek van expirerende lijfrente langzaamaan minder worden.

Fiscale regimes

Polissen onder het oude regime zijn afgesloten voor 16 oktober 1990, indien er destijds premie werd betaald, of voor 1 januari 1992 als de polis tegen koopsom werd gesloten. Deze polissen worden ook wel pre-brede herwaarderingspolissen genoemd. Daarna volgt het regime van de brede herwaardering (BHW). Dit zijn de polissen afgesloten na het oude regime maar voor 1 januari 2001. Tot slot vallen polissen onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 (IB2001) als ze zijn afgesloten na 31 december 2000.

Mogelijkheden

Wat zijn nu de mogelijkheden als een polis expireert? Bij oudregime polissen zijn de mogelijkheden het meest uitgebreid. Zo is levenslang uitkeren door middel van een direct ingaande lijfrenteverzekering mogelijk. Ook mag het kapitaal uit een oud-regime lijfrente in één keer worden uitgekeerd. Tot slot mogen de uitkeringen uit een direct ingaande oud-regime lijfrente worden geschonken aan bijvoorbeeld (klein)kinderen of zelfs willekeurige derden.

Bij polissen die vallen onder het regime van de brede herwaardering of Wet Inkomstenbelasting 2001 lijken de mogelijkheden sterk op elkaar. Neem de overbruggingslijfrente, een lijfrente die voorziet in inkomen tot aan de pensioen- of AOW-leeftijd. De ingangsdatum is vrij. Voor wat betreft de einddatum is er keuze uit drie opties: ofwel de pensioendatum, ofwel het jaar waarin klant 65 wordt, ofwel de AOW-leeftijd. Voor het IB2001 regime geldt een beperking; alleen het bedrag in de polis wat is opgebouwd tot 1 januari 2006 mag voor een overbruggingslijfrente worden gebruikt. Is er na 31 december 2005 geen premie meer betaald? Dan mag de gehele waarde van de polis worden gebruikt ter overbrugging.

Daarnaast is er de oudedagslijfrente, waarbij er twee varianten mogelijk zijn; de levenslange oudedagslijfrente of de tijdelijke oudedagslijfrente. Bij deze lijfrente mag de ingangsdatum liggen voor de AOW-leeftijd. De uiterlijke ingangsdatum is vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De minimale looptijd voor een tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt vijf jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tekst en uitleg over CAR-verzekering

Tekst en uitleg over CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Het programma van de vijfde editie van de Dag van het Topadvies is met de sessie 'Be my guest!' compleet. Deze vijfde sessie over het rendement van gastvrijheid...

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe biedt kandidaten van recruitmentspecialist YoungCapital sinds kort een op maat gemaakt leertraject aan, waarbij de kandidaten binnen een week hun Wft-diploma...

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Opleidingsinstituut Lindenhaeghe ontving dinsdagavond de Great Place to Work-award uit handen van cabaretier en ‘meestervoorspeller’ Viggo Waas tijdens...

Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

CAR-verzekering

CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...