Expirerende lijfrentes

Ouderen Man met hond op bank

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving door de jaren heen is dat niet zo eenvoudig. In eerste instantie zijn er twee zaken bij de expiratie van belang. Allereerst, wat is de leeftijd? En dan met name: is de AOW-leeftijd bereikt? Ten tweede: onder welk fiscaal regime valt de polis? Specifiek: wanneer is de polis afgesloten en tot wanneer is er premie betaald?

In de maanden november en december expireren veel lijfrentes. Waarom? In het verleden, toen er ruime lijfrente-aftrekmogelijkheden waren, werd er aan het einde van het jaar gauw nog even gebruik gemaakt van deze aftrekpost. Omdat de polissen meestal in hele jaren liepen, expireerden de meeste polissen dus ook aan het einde van het jaar.

Tegenwoordig zijn de lijfrente-aftrekmogelijkheden veel beperkter. Bovendien wordt als eindleeftijd meestal de vermoedelijke AOW-leeftijd gekozen. Hierdoor zal de eindejaarspiek van expirerende lijfrente langzaamaan minder worden.

Fiscale regimes

Polissen onder het oude regime zijn afgesloten voor 16 oktober 1990, indien er destijds premie werd betaald, of voor 1 januari 1992 als de polis tegen koopsom werd gesloten. Deze polissen worden ook wel pre-brede herwaarderingspolissen genoemd. Daarna volgt het regime van de brede herwaardering (BHW). Dit zijn de polissen afgesloten na het oude regime maar voor 1 januari 2001. Tot slot vallen polissen onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 (IB2001) als ze zijn afgesloten na 31 december 2000.

Mogelijkheden

Wat zijn nu de mogelijkheden als een polis expireert? Bij oudregime polissen zijn de mogelijkheden het meest uitgebreid. Zo is levenslang uitkeren door middel van een direct ingaande lijfrenteverzekering mogelijk. Ook mag het kapitaal uit een oud-regime lijfrente in één keer worden uitgekeerd. Tot slot mogen de uitkeringen uit een direct ingaande oud-regime lijfrente worden geschonken aan bijvoorbeeld (klein)kinderen of zelfs willekeurige derden.

Bij polissen die vallen onder het regime van de brede herwaardering of Wet Inkomstenbelasting 2001 lijken de mogelijkheden sterk op elkaar. Neem de overbruggingslijfrente, een lijfrente die voorziet in inkomen tot aan de pensioen- of AOW-leeftijd. De ingangsdatum is vrij. Voor wat betreft de einddatum is er keuze uit drie opties: ofwel de pensioendatum, ofwel het jaar waarin klant 65 wordt, ofwel de AOW-leeftijd. Voor het IB2001 regime geldt een beperking; alleen het bedrag in de polis wat is opgebouwd tot 1 januari 2006 mag voor een overbruggingslijfrente worden gebruikt. Is er na 31 december 2005 geen premie meer betaald? Dan mag de gehele waarde van de polis worden gebruikt ter overbrugging.

Daarnaast is er de oudedagslijfrente, waarbij er twee varianten mogelijk zijn; de levenslange oudedagslijfrente of de tijdelijke oudedagslijfrente. Bij deze lijfrente mag de ingangsdatum liggen voor de AOW-leeftijd. De uiterlijke ingangsdatum is vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De minimale looptijd voor een tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt vijf jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Betalingsachterstanden hypotheek

Betalingsachterstanden hypotheek

(Door Lindenhaeghe) Het coronavirus zet onze wereld danig op zijn kop. De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen....

Voertuigbeveiliging bij keyless entry

Voertuigbeveiliging bij keyless entry

(Door Lindenhaeghe) Het aantal technische snufjes in auto’s neemt toe. Zo kan een auto tegenwoordig worden geopend en gestart zonder gebruik te maken van...

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

De Dag van het Topadvies, die VVP al vijf keer op rij organiseerde, was op 18 juni het thema van het NPO Radio 1-programma Gaan! met presentator Morad El Oakili. Het...

"Onze samenleving verdient een financieel adviseur"

"Onze samenleving verdient een financieel adviseur"

"Banken en overheid hebben zich teruggetrokken en grootbedrijven maken vooral veel  ‘efficiencyslagen’. Veel consumenten zijn de afstandelijkheid...

Invoering compensatie transitievergoeding

Invoering compensatie transitievergoeding

Per 1 april 2020 was het dan eindelijk zover: vanaf die datum ontvangen werkgevers een compensatie voor de betaalde transitievergoeding als zij een werknemer hebben...

Clni 2012

Clni 2012

Het CLNI 2012-verdrag beperkt de aansprakelijkheid voor schepen op binnenwateren. Voor een slachtoffer kan dit bijzonder nadelig uitpakken. Na een forse aanvaringsschade...

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Maak van je advieskantoor een klant-energieke organisatie

Maak van je advieskantoor een klant-energieke organisatie

Hoe breng je een organisatie helemaal met elkaar in verbinding en hoe kun je klant-energie door je organisatie laten stromen. Klant-energie is de feedback van klanten...

How to be future proof als advieskantoor

How to be future proof als advieskantoor

Niet met prijs, niet met producten, niet met kennis, maar met een klantgerichte dienstverlening maak je het echte onderscheid als onafhankelijk advieskantoor....

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

De digitale revolutie heeft op alle sectoren in de maatschappij een enorme invloed, maar naast de technologische veranderingen verandert ook het gedrag...