Expirerende lijfrentes

Ouderen Man met hond op bank

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving door de jaren heen is dat niet zo eenvoudig. In eerste instantie zijn er twee zaken bij de expiratie van belang. Allereerst, wat is de leeftijd? En dan met name: is de AOW-leeftijd bereikt? Ten tweede: onder welk fiscaal regime valt de polis? Specifiek: wanneer is de polis afgesloten en tot wanneer is er premie betaald?

In de maanden november en december expireren veel lijfrentes. Waarom? In het verleden, toen er ruime lijfrente-aftrekmogelijkheden waren, werd er aan het einde van het jaar gauw nog even gebruik gemaakt van deze aftrekpost. Omdat de polissen meestal in hele jaren liepen, expireerden de meeste polissen dus ook aan het einde van het jaar.

Tegenwoordig zijn de lijfrente-aftrekmogelijkheden veel beperkter. Bovendien wordt als eindleeftijd meestal de vermoedelijke AOW-leeftijd gekozen. Hierdoor zal de eindejaarspiek van expirerende lijfrente langzaamaan minder worden.

Fiscale regimes

Polissen onder het oude regime zijn afgesloten voor 16 oktober 1990, indien er destijds premie werd betaald, of voor 1 januari 1992 als de polis tegen koopsom werd gesloten. Deze polissen worden ook wel pre-brede herwaarderingspolissen genoemd. Daarna volgt het regime van de brede herwaardering (BHW). Dit zijn de polissen afgesloten na het oude regime maar voor 1 januari 2001. Tot slot vallen polissen onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 (IB2001) als ze zijn afgesloten na 31 december 2000.

Mogelijkheden

Wat zijn nu de mogelijkheden als een polis expireert? Bij oudregime polissen zijn de mogelijkheden het meest uitgebreid. Zo is levenslang uitkeren door middel van een direct ingaande lijfrenteverzekering mogelijk. Ook mag het kapitaal uit een oud-regime lijfrente in één keer worden uitgekeerd. Tot slot mogen de uitkeringen uit een direct ingaande oud-regime lijfrente worden geschonken aan bijvoorbeeld (klein)kinderen of zelfs willekeurige derden.

Bij polissen die vallen onder het regime van de brede herwaardering of Wet Inkomstenbelasting 2001 lijken de mogelijkheden sterk op elkaar. Neem de overbruggingslijfrente, een lijfrente die voorziet in inkomen tot aan de pensioen- of AOW-leeftijd. De ingangsdatum is vrij. Voor wat betreft de einddatum is er keuze uit drie opties: ofwel de pensioendatum, ofwel het jaar waarin klant 65 wordt, ofwel de AOW-leeftijd. Voor het IB2001 regime geldt een beperking; alleen het bedrag in de polis wat is opgebouwd tot 1 januari 2006 mag voor een overbruggingslijfrente worden gebruikt. Is er na 31 december 2005 geen premie meer betaald? Dan mag de gehele waarde van de polis worden gebruikt ter overbrugging.

Daarnaast is er de oudedagslijfrente, waarbij er twee varianten mogelijk zijn; de levenslange oudedagslijfrente of de tijdelijke oudedagslijfrente. Bij deze lijfrente mag de ingangsdatum liggen voor de AOW-leeftijd. De uiterlijke ingangsdatum is vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. De minimale looptijd voor een tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt vijf jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38.400 euro, 10.000 euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde...

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenaeghe heeft een e-zine met als titel 'Future Skills for Financials' ontwikkeld. Het magazine gaat over de ontwikkelingen waar de financiële branche de...

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe heeft samen International Compliance Partners (ICP) de leerlijn Customer Due Diligence (CDD) ontwikkeld.  Volgens Lindenhaeghe is Analist Customer...

Wet herziening partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) In hoofdlijn wordt bij echtscheidingen de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum...

Wet affectieschade

Wet affectieschade

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade van kracht geworden. Dankzij deze wet kunnen ook naasten smartengeld (affectieschade)...

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert op donderdag 26 september samen met RTL Z het webinar ‘Future skills: ben jij klaar voor de toekomst?’ Hoe ziet de wereld...

Tips om millennials te binden als klant

Tips om millennials te binden als klant

"Wat kun je als financieel adviseur voor millennials doen, behalve een latte macchiato met havermelk op kantoor serveren?", zo vroeg Lindenhaeghe zich af in een...

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd, aldus Lindenhaeghe...

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

Tot nu toe hebben zo'n 700 mensen gebruik gemaakt van de bijna een jaar geleden door NHG gelanceerde e-learning variant van de trainingen woningbehoud en acceptatie...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...