Groen begint vooral met doen!

Overstroming via Pixabay

(Redactie in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Er komen steeds meer kaders voor duurzaam advies, kijk bijvoorbeeld naar het energielabel dat afgelopen januari in de leennormen voor hypotheken is gesleuteld. Bij verzekeringen blijft het echter nog een beetje zoeken. Vvp zet weer trends en tips op een rij in de rubriek adviesalerts!.

Een financieel advies is als het goed is altijd duurzaam. Maar anno nu wordt de adviseur geacht zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en nadrukkelijk ook aandacht te hebben voor verduurzaming. Dat sijpelt steeds meer ook door in de wet- en regelgeving voor de financieel adviseur. Het meest in het oog springende recente voorbeeld is uiteraard het incorporeren per 1 januari 2024 van het energielabel in de leennormen voor hypotheken. Zowel houders van een goed als van een slecht (E, F, G) energielabel mogen extra lenen. De eerste groep omdat zij dankzij een energiegunstige woning minder maandlasten heeft, de tweede groep om de energievriendelijkheid van het huis op te krikken.

‘Risico’s van bijvoorbeeld overstroming, bosbranden en funderingsproblemen moeten worden meegenomen bij het bepalen van de marktwaarde’

Het is natuurlijk helemaal prima dat verduurzaming nu structureel onderdeel is van het hypotheekadviesgesprek. De vraag is wel hoe ver het moet gaan. Inmiddels gaan er stemmen op om ook te gaan werken met een funderingslabel en een klimaatlabel. Zo oppert toezichthouder AFM “verplicht stellen dat verkopers, verkopende makelaars en platforms funderings- en overstromingsrisico’s (in de vorm van een klimaatlabel) vooraf aan de verkoop van een woning melden aan de koper of kopende makelaar”.

Je zult maar een oud huis hebben vol tochtgaten met een slechte fundering op een plaats die als gevolg van de zeespiegelstijging tussen nu niet al te lange tijd onder water komt te staan. Is zo’n huis dan überhaupt nog iets waard? En strooit de overheid dan ook zo kwistig met subsidies en extra leenruimte voor funderingsherstel (de kosten daarvan kunnen snel oplopen) en afdichten van het overstromingsgevaar (als dat al helemaal kan)?

Duurzaamheidsparagraaf

Banken hebben samen met de grote taxatiekantoren, taxatiesoftwareleveranciers en brancheverenigingen van taxateurs en makelaars onlangs een nieuwe duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor taxaties van commercieel- en zakelijk vastgoed. Hiermee wordt in het taxatierapport expliciet rekening gehouden met ESG en klimaatrisico’s, zoals bijvoorbeeld overstromingen, bij het bepalen van de marktwaarde.

Energielabel, funderingslabel, klimaatlabel, wordt het niet een beetje veel?

Door het invullen van deze vernieuwde paragraaf wordt het voor taxateurs makkelijker om de duurzaamheidsprestaties van een pand te beschrijven en de impact in te prijzen in de marktwaarde. Zo wordt bijvoorbeeld het feitelijke energiegebruik uitgevraagd, zodat de CO2-uitstoot en de kosten voor energiegebruik kunnen worden ingeschat. Ook moeten risico’s van bijvoorbeeld overstroming, bosbranden en funderingsproblemen worden meegenomen bij het bepalen van de marktwaarde. Tot slot wordt de taxateur gevraagd om te bepalen wat de marktwaarde is van het getaxeerde object, als het wordt verduurzaamd naar bijvoorbeeld een A-label, inclusief de maatregelen en kosten daarvoor.

Watervrees

Is dit ook de toekomst bij particuliere woningen? Voor de adviseur wordt het er alleen maar interessanter op, want er zal veel van zijn of haar adviescreativiteit gevraagd gaan worden! Maar je kunt je afvragen of het inprijzen van zaken als funderings- en overstromingsrisico niet erg veel huizen onder water gaat zetten.

Het probleem zou een stuk kleiner zijn als woningeigenaren het funderingsrisico zouden kunnen verzekeren. Maar de verzekeraars hebben hun handen al van dit risico afgetrokken. En of verzekeraars na de watersnood in 2021 in Limburg nog zo enthousiast zijn over de uitbreiding van hun dekking bij overstroming van secundaire waterkeringen? Terecht werd a.s.r. genomineerd in de categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 voor het doortrekken – per 1 januari 2023, ook op bestaande polissen – van de bedrijfsschadedekking naar natte situaties als in Limburg. Andere maatschappijen zijn kennelijk bang kopje onder te gaan of hebben watervrees, want zij lopen nog niet zo hard wat dit betreft en gaan dat waarschijnlijk ook niet doen.

Groene keuze

Sowieso lijken verzekeraars te worstelen met vergroenen van hun verzekeringen. Zonnepanelen, laadpalen en wat dies meer zij vallen inmiddels wel onder de dekking. Ook storten verzekeraars zich massaal op duurzaam schadeherstel. Maar een echte groene verzekeringsvisie? Die staat bij de meeste maatschappijen nog in de kinderschoenen. Dat maakt het dan voor de adviseur lastig om groene verzekeringen te vinden. Je moet in ieder geval goed zoeken.

‘Waar blijft een echte groene verzekeringsvisie?’

De Consumentenbond trok vorig jaar haar predicaat Groene Keuze door naar een aantal particuliere schadeverzekeringen. Een goede ontwikkeling, al wordt bij de beoordeling wel veel gewicht (50 procent) toegekend aan het duurzame beleggingsbeleid van de verzekeraar. Natuurlijk is het belangrijk dat verzekeraars duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen, maar als adviseur ben je vooral op zoek naar groene productkenmerken. Zoals, en we citeren hier de Consumentenbond over opstaldekking: “Biedt de verzekeraar de mogelijkheid van herstel of reparatie van een kapot item? Zo ja, hoe wordt dit gecommuniceerd met de verzekerde? Zo ja, worden er bij dat herstel duurzaamheidsvoorwaarden gesteld aan de ingeschakelde herstelbedrijven? Is het mogelijk om (spullen in je) tiny house te verzekeren? Biedt de verzekeraar de mogelijkheid om na schade het huis ook meteen duurzamer te maken? Hoe verstrekt de verzekeraar polisbladen: alleen digitaal en/of per post? Verzekert de verzekeraar verduurzamingsmaatregelen (zoals warmtepomp, zonnepanelen en/of zonneboiler) automatisch mee? Bij zonnepanelen: tot welk bedrag zijn deze (standaard) verzekerd op de opstalverzekering? Kun je dit bedrag verhogen? En zijn er uitsluitingen of beperkingen? Is inkomstenderving door uitval van zonnepanelen ook verzekerd? Valt een laadpaal voor elektrische auto’s ook onder de dekking?”

Het is aan de branche om te zorgen dat ‘groen’ bij verzekeringen net zo ingeburgerd raakt als inmiddels bij hypotheken en ook beleggingen. En groen begint vooral met doen!

KADER

Adviseur duurzaam wonen

Het verwerken van het energielabel in de leennormen voor hypotheken bestendigt de praktijk die het Sectorcollectief Duurzaam Wonen nastreefde, namelijk het nadrukkelijk meenemen van verduurzaming in het hypotheekadvies. Vele duizenden adviseurs hebben zich sinds 2020 gekwalificeerd als Financieel Adviseur Duurzaam Wonen. De SEH nam begin vorig jaar het initiatief tot de oprichting van een register hierbij, inclusief PE-eisen.

Het feit dat verduurzaming als onderdeel van het hypotheekadviesgesprek nu van hogerhand is geregeld, vraagt bezinning van het keurmerk op de toekomst. De SEH zegt het keurmerk voorlopig nog in de lucht te houden, maar erkent ook dat het keurmerk in zijn huidige vorm door de huidige ontwikkelingen feitelijk is ingehaald.

Wij denken dat een keurmerk Financieel Adviseur Financieel Wonen wel degelijk nog iets kan toevoegen. Maar dan moet het meer zijn dan een licht keurmerk en ook goed worden gepromoot onder het publiek. VVP sprak een adviseur die in zijn spreekkamer een bakje met flyers van het keurmerk heeft staan. “Nog nooit heeft iemand uit zichzelf zo’n flyer meegenomen.” Need we say more?

KADER

Vakpaper duurzaam wonen

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij het begeleiden van hun klanten bij het verduurzamen van de woning en dit te integreren in het financieel advies is door Bureau DFO en Atentikmarketing een Vakpaper Duurzaam Wonen ontwikkeld. De vakpaper is een eerste stap in een reeks van initiatieven die zijn bedoeld om de verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen en hypotheekadviseurs te helpen bij het verstrekken van een gedegen advies aan hun klanten.

De vakpaper bevat actuele informatie, links naar relevante bronnen en praktische hulpmiddelen om het adviesproces te vereenvoudigen en te professionaliseren. Daarnaast wordt er een speciale rekentool ter beschikking gesteld en is informatie opgenomen over de nieuwe leennormen per 2024. Ook zijn er voorbeeldbrieven.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door hypotheekaanbieder ABN Amro, serviceprovider Home Invest, schadeverzekeraar AnsvarIdèa en dienstverlener BOX duurzaam. De vakpaper en bijbehorende tools zijn echter beschikbaar voor alle adviseurs.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Tweedeling op woningmarkt door labels voorkomen"

"Tweedeling op woningmarkt door labels voorkomen"

"We vinden het geen goed idee als geldverstrekkers voor woningen met slechte labels geen hypotheken meer verstrekken." Aldus Georgette Lageman (BLG Wonen) in de...

De waarde van duurzaam advies

De waarde van duurzaam advies

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special De Waarde van Advies) We staan aan het begin van de transitie naar meer duurzaamheid in de samenleving en de verzekeringsbranche....

Legio voordelen voor de adviseur

Legio voordelen voor de adviseur

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 3-2024) “Er is geen enkele steekhoudende reden om niet te verduurzamen en bovendien zijn de voordelen voor adviseurs...

Het recht om te repareren

Het recht om te repareren

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak!, VVP 3-2024) Met het recht op reparatie moet het makkelijker en goedkoper worden om elektronische producten...

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

Hypotheekadviseurs horen volgens De Hypotheekshop momenteel vaker van huizenkopers dat ze de verduurzaming van de woning naar de toekomst doorschuiven. Kopers willen...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....