Hello, goodbye

Annemieke Postema 2

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je Vak! VVP 06-2022) Je dient een AOV-aanvraag in, de verzekeraar biedt gratis voorlopige dekking gedurende het acceptatietraject. Dat lijkt een hele zorg minder, maar schijn kan bedriegen. Heb je alle varianten en voorwaarden vergeleken en besproken met je klant?

De spelregels van de voorlopige dekking verschillen per verzekeraar. Je vindt ze meestal niet in de voorwaarden maar in het acceptatiebeleid of op het aanvraagformulier. Hoe lang geldt de voorlopige dekking? Geldt deze ook als je gebruik maakt van een telefonische gezondheidsverklaring of het recht op eerste kennisneming van het medisch advies? Is er een maximumbedrag, leeftijd, uitkeringsduur? Is alleen het ongevallenrisico gedekt of ook arbeidsongeschiktheid door ziekte? Geeft men voorlopige dekking bij een toekomstige ingangsdatum?

Wijs jouw klant erop dat hij veranderingen in zijn gezondheidssituatie moet melden aan de verzekeraar. Dit wordt vaak vergeten. De uitslag van een bevolkingsonderzoek kan zomaar roet in het eten gooien, dus plan dit indien mogelijk pas nadat de aanvraag is geaccepteerd. Als jouw klant tijdens het acceptatietraject arbeidsongeschiktheid raakt, houdt men de aangevraagde eigenrisicotermijn aan. Wat gebeurt er als de aanvraag uiteindelijk om medische of verzekeringstechnische redenen wordt afgewezen? Bij de meeste verzekeraars blijft het recht op uitkering wel bestaan, maar een enkele verzekeraar beëindigt dan de uitkering.

Inloopdekking na acceptatie

Is de verzekeringsaanvraag geaccepteerd, dan eindigt de voorlopige dekking. Maar soms moet de verzekering pas later ingaan. Denk aan mensen die nog in loondienst zijn of een uitkering ontvangen of ondernemers die van de ene verzekeraar naar de andere overstappen. In dergelijke gevallen spreek je een inloopdekking of overbruggingsregeling af. Daarmee komen het risico op arbeidsongeschiktheid en wijzigingen in de gezondheid voor rekening van de verzekeraar, gedurende bijvoorbeeld maximaal drie maanden. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

‘Spelregels voorlopige dekking verschillen per verzekeraar’

Sommige verzekeraars vinden dit onnodig als iemand nog is verzekerd via de werkgever, maar daar ben ik het niet mee eens. De werknemersverzekeringen zijn qua bedrag en voorwaarden immers beperkt. Bovendien wil je voorkomen dat iemand vlak voor de uitdiensttreding uitvalt, dit moet melden en vervolgens alsnog geen verzekering krijgt. Het valt juist te prijzen dat een aanstaande ondernemer tijdig z’n AOV regelt! Tijdens de WW-startersregeling is de UWV-dekking minimaal, dus wachten tot deze eindigt is niet gewenst. Gelukkig gaan de meeste verzekeraars hier soepel mee om. De eigenlijke verzekering is nog niet ingegaan, dus net als bij voorlopige dekking is er nog geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Oversluiten

Uiteraard laat je jouw klant nooit een verzekering opzeggen voordat de nieuwe aanvraag is geaccepteerd! Daarom is het cruciaal dat verzekeraars bij een rechtstreeks opzegverzoek altijd contact opnemen met de adviseur.

Als de oude AOV geen opzegtermijn kent, kan de nieuwe verzekering soepel hierop aansluiten. Is er wel een opzegtermijn, dan is inloopdekking een must ook al biedt de oude verzekering meestal uitloopdekking. Bij stijging van het arbeidsongeschiktheidspercentage na de einddatum verhoogt de oude verzekeraar de uitkering namelijk niet. De nieuwe verzekeraar vult dan de uitkering van de oude verzekeraar aan tot het afgesproken bedrag op de nieuwe polis. Dit is doorgaans gelukkig goed geregeld.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

(Rechtspraak) De Staat hoeft geen voorschot schadevergoeding te betalen van per geval 22.000 euro aan zorgpersoneel met Long COVID. De voorzieningenrechter heeft...

STAP-loket nu open op 17 maart

STAP-loket nu open op 17 maart

UWV heeft de nieuwe openingsdatum van het STAP-loket bekend gemaakt: vrijdag 17 maart 10.00 uur. Vorige week ging het loket voor deze aanvraagronde open maar moest...

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV heeft in 2022 1.883 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met als hoofddiagnose langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig...

Aanvraag STAP-budget uitgesteld door grote technische storing

Aanvraag STAP-budget uitgesteld door grote technische storing

Het STAP-loket heeft dinsdag te maken met een grote technische storing die niet op korte termijn opgelost kon worden. Het was daarom onmogelijk om STAP-budget aan...

"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

60-plussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (de wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief...

Inwerkingtreding Besluit IKV nog een jaar later

Inwerkingtreding Besluit IKV nog een jaar later

De inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV)...

"Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering"

"Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering"

Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering. Dat is een van de verbeterpunten die worden genoemd in het rapport 'Doeltreffendheid van de wezenuitkering', opgesteld...

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Wie te weinig AOW-premie betaalt, wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’...

Subsidie duurzame inzetbaarheid ook voor individuele bedrijven

Subsidie duurzame inzetbaarheid ook voor individuele bedrijven

Ook individuele bedrijven kunnen vanaf september subsidie duurzame inzetbaarheid aanvragen. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag wordt verlaagd van de huidige...

AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...