Hello, goodbye

Annemieke Postema 2

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je Vak! VVP 06-2022) Je dient een AOV-aanvraag in, de verzekeraar biedt gratis voorlopige dekking gedurende het acceptatietraject. Dat lijkt een hele zorg minder, maar schijn kan bedriegen. Heb je alle varianten en voorwaarden vergeleken en besproken met je klant?

De spelregels van de voorlopige dekking verschillen per verzekeraar. Je vindt ze meestal niet in de voorwaarden maar in het acceptatiebeleid of op het aanvraagformulier. Hoe lang geldt de voorlopige dekking? Geldt deze ook als je gebruik maakt van een telefonische gezondheidsverklaring of het recht op eerste kennisneming van het medisch advies? Is er een maximumbedrag, leeftijd, uitkeringsduur? Is alleen het ongevallenrisico gedekt of ook arbeidsongeschiktheid door ziekte? Geeft men voorlopige dekking bij een toekomstige ingangsdatum?

Wijs jouw klant erop dat hij veranderingen in zijn gezondheidssituatie moet melden aan de verzekeraar. Dit wordt vaak vergeten. De uitslag van een bevolkingsonderzoek kan zomaar roet in het eten gooien, dus plan dit indien mogelijk pas nadat de aanvraag is geaccepteerd. Als jouw klant tijdens het acceptatietraject arbeidsongeschiktheid raakt, houdt men de aangevraagde eigenrisicotermijn aan. Wat gebeurt er als de aanvraag uiteindelijk om medische of verzekeringstechnische redenen wordt afgewezen? Bij de meeste verzekeraars blijft het recht op uitkering wel bestaan, maar een enkele verzekeraar beëindigt dan de uitkering.

Inloopdekking na acceptatie

Is de verzekeringsaanvraag geaccepteerd, dan eindigt de voorlopige dekking. Maar soms moet de verzekering pas later ingaan. Denk aan mensen die nog in loondienst zijn of een uitkering ontvangen of ondernemers die van de ene verzekeraar naar de andere overstappen. In dergelijke gevallen spreek je een inloopdekking of overbruggingsregeling af. Daarmee komen het risico op arbeidsongeschiktheid en wijzigingen in de gezondheid voor rekening van de verzekeraar, gedurende bijvoorbeeld maximaal drie maanden. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

‘Spelregels voorlopige dekking verschillen per verzekeraar’

Sommige verzekeraars vinden dit onnodig als iemand nog is verzekerd via de werkgever, maar daar ben ik het niet mee eens. De werknemersverzekeringen zijn qua bedrag en voorwaarden immers beperkt. Bovendien wil je voorkomen dat iemand vlak voor de uitdiensttreding uitvalt, dit moet melden en vervolgens alsnog geen verzekering krijgt. Het valt juist te prijzen dat een aanstaande ondernemer tijdig z’n AOV regelt! Tijdens de WW-startersregeling is de UWV-dekking minimaal, dus wachten tot deze eindigt is niet gewenst. Gelukkig gaan de meeste verzekeraars hier soepel mee om. De eigenlijke verzekering is nog niet ingegaan, dus net als bij voorlopige dekking is er nog geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Oversluiten

Uiteraard laat je jouw klant nooit een verzekering opzeggen voordat de nieuwe aanvraag is geaccepteerd! Daarom is het cruciaal dat verzekeraars bij een rechtstreeks opzegverzoek altijd contact opnemen met de adviseur.

Als de oude AOV geen opzegtermijn kent, kan de nieuwe verzekering soepel hierop aansluiten. Is er wel een opzegtermijn, dan is inloopdekking een must ook al biedt de oude verzekering meestal uitloopdekking. Bij stijging van het arbeidsongeschiktheidspercentage na de einddatum verhoogt de oude verzekeraar de uitkering namelijk niet. De nieuwe verzekeraar vult dan de uitkering van de oude verzekeraar aan tot het afgesproken bedrag op de nieuwe polis. Dit is doorgaans gelukkig goed geregeld.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Vernieuwing niet de pas afsnijden

Vernieuwing niet de pas afsnijden

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat...