Hello, goodbye

Annemieke Postema 2

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je Vak! VVP 06-2022) Je dient een AOV-aanvraag in, de verzekeraar biedt gratis voorlopige dekking gedurende het acceptatietraject. Dat lijkt een hele zorg minder, maar schijn kan bedriegen. Heb je alle varianten en voorwaarden vergeleken en besproken met je klant?

De spelregels van de voorlopige dekking verschillen per verzekeraar. Je vindt ze meestal niet in de voorwaarden maar in het acceptatiebeleid of op het aanvraagformulier. Hoe lang geldt de voorlopige dekking? Geldt deze ook als je gebruik maakt van een telefonische gezondheidsverklaring of het recht op eerste kennisneming van het medisch advies? Is er een maximumbedrag, leeftijd, uitkeringsduur? Is alleen het ongevallenrisico gedekt of ook arbeidsongeschiktheid door ziekte? Geeft men voorlopige dekking bij een toekomstige ingangsdatum?

Wijs jouw klant erop dat hij veranderingen in zijn gezondheidssituatie moet melden aan de verzekeraar. Dit wordt vaak vergeten. De uitslag van een bevolkingsonderzoek kan zomaar roet in het eten gooien, dus plan dit indien mogelijk pas nadat de aanvraag is geaccepteerd. Als jouw klant tijdens het acceptatietraject arbeidsongeschiktheid raakt, houdt men de aangevraagde eigenrisicotermijn aan. Wat gebeurt er als de aanvraag uiteindelijk om medische of verzekeringstechnische redenen wordt afgewezen? Bij de meeste verzekeraars blijft het recht op uitkering wel bestaan, maar een enkele verzekeraar beëindigt dan de uitkering.

Inloopdekking na acceptatie

Is de verzekeringsaanvraag geaccepteerd, dan eindigt de voorlopige dekking. Maar soms moet de verzekering pas later ingaan. Denk aan mensen die nog in loondienst zijn of een uitkering ontvangen of ondernemers die van de ene verzekeraar naar de andere overstappen. In dergelijke gevallen spreek je een inloopdekking of overbruggingsregeling af. Daarmee komen het risico op arbeidsongeschiktheid en wijzigingen in de gezondheid voor rekening van de verzekeraar, gedurende bijvoorbeeld maximaal drie maanden. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

‘Spelregels voorlopige dekking verschillen per verzekeraar’

Sommige verzekeraars vinden dit onnodig als iemand nog is verzekerd via de werkgever, maar daar ben ik het niet mee eens. De werknemersverzekeringen zijn qua bedrag en voorwaarden immers beperkt. Bovendien wil je voorkomen dat iemand vlak voor de uitdiensttreding uitvalt, dit moet melden en vervolgens alsnog geen verzekering krijgt. Het valt juist te prijzen dat een aanstaande ondernemer tijdig z’n AOV regelt! Tijdens de WW-startersregeling is de UWV-dekking minimaal, dus wachten tot deze eindigt is niet gewenst. Gelukkig gaan de meeste verzekeraars hier soepel mee om. De eigenlijke verzekering is nog niet ingegaan, dus net als bij voorlopige dekking is er nog geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Oversluiten

Uiteraard laat je jouw klant nooit een verzekering opzeggen voordat de nieuwe aanvraag is geaccepteerd! Daarom is het cruciaal dat verzekeraars bij een rechtstreeks opzegverzoek altijd contact opnemen met de adviseur.

Als de oude AOV geen opzegtermijn kent, kan de nieuwe verzekering soepel hierop aansluiten. Is er wel een opzegtermijn, dan is inloopdekking een must ook al biedt de oude verzekering meestal uitloopdekking. Bij stijging van het arbeidsongeschiktheidspercentage na de einddatum verhoogt de oude verzekeraar de uitkering namelijk niet. De nieuwe verzekeraar vult dan de uitkering van de oude verzekeraar aan tot het afgesproken bedrag op de nieuwe polis. Dit is doorgaans gelukkig goed geregeld.

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

De FNV is "woedend" dat de 'Wet Werken Waar je Wilt' niet door de Eerste Kamer is gekomen. De FNV: "De wet naar een voorstel van D66 en GroenLinks lag volledig in...

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...

Schrijf je in voor hét kennisevent voor inkomensadviseurs

Schrijf je in voor hét kennisevent voor inkomensadviseurs

Econoom en publicist Mathijs Bouman en inkomensdeskundige Janthony Wielink (Enkwest) zijn de keynote sprekers tijdens de vijfde editie van het VVP Event Inkomen...

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...