Op volle toeren

Verzekerd van je huis! coverfoto

ORV en hypotheekbescherming hebben alle baat bij een gunstige hypotheekmarkt. En die markt ís gunstig op het moment. Dat lijkt nog wel even zo te blijven ook.

HDN registreert al een paar jaar recordaantallen hypotheekaanvragen. Vorig jaar was dat niet anders: het aantal aanvragen kwam op het recordaantal van 535.375, liefst 24,5 procent meer dan in 2019. Oversluiters en verbouwers zijn nadrukkelijk medeverantwoordelijk voor de records (het aantal oversluitingen en tweede hypotheken nam met 48,5 procent toe tot 231.586). Maar het aantal aanvragen ten behoeve van de aanschaf van een woning steeg toch ook nog altijd met 10,8 procent. Bovendien is dit aantal aanvragen nog steeds hoger: 303.789.

Nieuwe klantprofielen

Hoe zal de kopersmarkt zich ontwikkelen? Een indicatie geven de nieuwe klantprofielen die HDN eind 2019 introduceerde in plaats van de oude indeling starters, doorstromers en oversluiters. De nieuwe profielen zijn: doorstromer NHG, gepensioneerde, ondernemer aankoop, opstromer, opstromer nieuwbouw, oversluiter, starter hoog segment, starter jong, starter stabiel (‘oudere’ starter, gemiddeld 35 jaar), verbouwer.

Het aantal aanvragen op de kopersmarkt per profiel en de procentuele toe- of afname ten opzichte van 2019:

  • Doorstromer NHG: 28.966 (-1,7)
  • Gepensioneerde: 11.129 (+3,7)
  • Ondernemer aankoop: 28.460 (+2)
  • Opstromer: 67.517 (+19,7)
  • Opstromer nieuwbouw: 29.506 (+28,1)
  • Starter hoog segment: 51.085 (+18)
  • Starter jong: 33.237 (+4,8)
  • Starter stabiel: 51.551 (+4,1)

Doorstromer NHG is het enige profiel dat in 2020 minder hypotheekaanvragen deed dan in 2019. Wat zich hier wreekt, is dat de huizenprijzen zich zo explosief ontwikkelen. De NHG-grens wordt wel steeds opgetrokken (naar inmiddels 325.000 euro), maar houdt deze ontwikkeling maar ten dele bij.

Ondernemer aankoop: een groei van slechts twee procent duidt op terughoudendheid wegens de coronacrisis. Op het moment van schrijven van dit artikel viel te vrezen dat een hypotheek in 2021 alleen maar nog verder buiten het bereik van een grote groep ondernemers komt te liggen.

De profielen opstromer, opstromer nieuwbouw en starter hoog segment, die aanvragenstroom gaat door. Zij profiteren ook van gestegen overwaarde. Wel is meer nieuwbouw gewenst, maar dat is überhaupt hét probleem van het moment: woningtekort, vooral op gewilde locaties.

Starter jong en starter stabiel laten zien dat een aantal van deze starters nog wel degelijk toegang heeft tot de woningmarkt. Maar zij moeten wel steeds meer eigen geld meebrengen. HDN: “Bij met name de Starter jong en Starter stabiel was er een sterke stijging zichtbaar van zowel het gemiddelde hypotheekbedrag (7,4 procent en 8,2 procent) als de ingebrachte eigen middelen (15,5 procent en dertien procent). Dit duidt op concurrentie in dit segment waarbij consumenten moeten overbieden om een woning te bemachtigen.”

Niet-kopersmarkt

Naast de oversluiters en verbouwers valt in de niet-kopersmarkt het profiel gepensioneerde op. Het aantal hypotheekaanvragen (vooral aflossingsvrij) van deze groep in dit segment stijgt al een aantal jaren, in 2020 met 40,6 procent tot 37.543.

De oversluitmarkt zal wel blijven floreren, bij de huidige rentestand. Ook de verbouwers zullen wel bezig blijven. Als corona is bedwongen, zullen mensen weer vaker buitenshuis zijn en minder doen aan woningverbetering. Maar er is ook nog zoiets als de trend tot verduurzaming van woningen.

Reactie toevoegen

 
NHG: Calcasa eerste toegestane desktoptaxatie

NHG: Calcasa eerste toegestane desktoptaxatie

De Calcasa desktoptaxatie is het eerste door NHG geaccepteerde product. Per 1 juli staat NHG, naast de fysieke taxatie, desktoptaxaties toe. Dit is een taxatievorm...

"Duidelijk maken waar woningeigenaar terecht kan met betaalproblemen"

"Duidelijk maken waar woningeigenaar terecht kan met betaalproblemen"

Veel woningeigenaren die te maken krijgen met betaalproblemen vermijden deze in eerste instantie of proberen deze zelf op te lossen. Als zij vervolgens hulp willen...

Aantal NHG-garanties met 20 procent gestegen

Aantal NHG-garanties met 20 procent gestegen

Het aantal NHG-garanties voor de aankoop van een woning is in het eerste kwartaal van 2021 met 20 procent  gestegen. Dit is veroorzaakt door huizenkopers onder...

Vier belangrijkste wijzigingen NHG-hypotheek

Vier belangrijkste wijzigingen NHG-hypotheek

NHG voert per 1 juli een aantal tussentijdse wijzigingen door in de Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG in 2021. Volgens NHG zijn dit de belangrijkste:...

Pilot NHG voor duurhuurders

Pilot NHG voor duurhuurders

NHG start in samenwerking met BLG en andere marktpartijen in 2021 een pilot waarbij duurhuurders die gebruik maken van maatwerk ook een NHG-hypotheek kunnen krijgen....

NHG: verlaagde overdrachtsbelasting populair onder starters

NHG: verlaagde overdrachtsbelasting populair onder starters

Huizenkopers onder de 35 jaar maken volop gebruik van de nieuwe regels met betrekking tot de verlaagde overdrachtsbelasting, aldus kwartaalcijfers van NHG. Starters...

Steeds meer hypotheekadviseurs volgen NHG-trainingen vanuit huis

Steeds meer hypotheekadviseurs volgen NHG-trainingen vanuit huis

Vanwege het coronavirus volgen steeds meer hypotheekadviseurs online NHG trainingen vanuit huis. Zo’n 500 hypotheekadviseurs hebben de afgelopen negen maanden...

Terugblik op The New Financial Way (6)

Terugblik op The New Financial Way (6)

"We hopen dat we jou met deze filmpjes inspireren en dat deze filmpjes jou aan het denken zetten over wat jij al bijdraagt aan jouw ideale wereld", aldus Indra Frishert...

Lessen uit corona: Carla Muters (NHG) in The New Financial Way (5)

Lessen uit corona: Carla Muters (NHG) in The New Financial Way (5)

“Elkaar helpen, juist in deze moeilijke tijden en bouwen aan een duurzame wereld, een wereld waar iedereen erop vooruit kan gaan. Juist deze zaken gaan hand...

NHG: “Sluit aan bij digitaliseren klantreis in beheer”

NHG: “Sluit aan bij digitaliseren klantreis in beheer”

NHG roept ketenpartners op zich versneld aan te sluiten bij de aanpak om het traject voor woningbehoud te versnellen. NHG verwacht dat volgend jaar de aantallen...