Orv komt niet tot stand: fout van inkoopcombinatie?

LEVEN – In 2007 verzorgt de adviseur de oversluiting van een hypothecaire geldlening. Via tussenkomst van een inkoopcombinatie vraagt de adviseur ook een overlijdensrisicoverzekering aan. Hiervoor wordt een voorlopige dekking afgegeven. In 2014 overlijdt de partner van de consument. Op dat moment blijkt er geen overlijdensrisicoverzekering te zijn afgesloten. De geschillencommissie stelt eerst vast dat “van een adviseur verwacht had mogen worden dat hij het aanvraagtraject van de verzekering zou bewaken. Dat hij dit heeft uitbesteed aan een inkoopcombinatie dient voor zijn rekening en risico te blijven.”

De adviseur stelt dat de overleden partner telefonisch zou hebben doorgegeven af te zien van de overlijdensdekking. Hiervan is echter geen bewijs. De geschillencommissie reageert op deze stelling als volgt: “Nu het om een dermate belangrijke beslissing als het afzien van een overlijdensrisicoverzekering ging, had van hem ten minste verwacht mogen worden dat hij de consument per brief zou wijzen op de hiermee gepaard gaande risico’s. Nu de adviseur dit alles heeft nagelaten is de Commissie van oordeel dat de adviseur niet heeft gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht.”

Maar ook de consument valt in deze een verwijt te maken. De geschillencommissie: “Zo hebben zij en haar partner nimmer een polis ontvangen, werd geen premie geïncasseerd en hebben zij jaarlijks geen overzichten van de waarde van de overlijdensriscoverzekering ontvangen. Dit weegt naar het oordeel van de commissie niet zo zwaar als het handelen van adviseur. De commissie stelt naar redelijkheid vast dat de adviseur 70 procent en de consument 30 procent van de geleden schade zal moeten dragen. De adviseur wordt vervolgens veroordeeld tot een schadevergoeding van € 97.720

Reactie toevoegen

 
Editie
Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt in een dinsdag gepubliceerde uitspraak dat de bank bij registratie van persoonsgegevens niet standaard mag uitgaan van...

Geen disculperende stilstand

Geen disculperende stilstand

(Kifid-uitspraak GC 2024-.0061) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een scooterrijder. Hij is van mening dat de scooterrijder, verzekerde van...

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2024- 0053) De consument heeft de adviseur ingeschakeld voor advies over en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek en het verkrijgen...

Sector geeft Kifid ruime voldoende

Sector geeft Kifid ruime voldoende

Financiële dienstverleners zijn in 2023 onverminderd tevreden over het financiële klachteninstituut Kifid. Zij waarderen Kifid met een 7,4 gemiddeld. Ruim...

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0040) Toen de consument advies vroeg voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening, ging de adviseur ervan uit dat de consument en zijn...

Alleen op strand met waardevolle spullen? Dan niet badderen!

Alleen op strand met waardevolle spullen? Dan niet badderen!

(Kifid-uitspraak GC 2024-0042) De spullen van de consument zijn tijdens een bezoek aan het strand in Thailand gestolen op het moment dat de consument de zee in is...

Een ORV, daar red je levens mee!

Een ORV, daar red je levens mee!

(Partner in kennis Dazure in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Veilig wonen, dat is in het huidige tijdperk iets wat helaas steeds minder mensen kunnen beamen....