Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Camper via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels van het door verzekeraar voorgeschreven versnellingsbakslot kan overleggen. De consument meent dat de verzekeraar in de gegeven omstandigheden geen beroep kan doen op deze voorwaarde voor dekking in geval van diefstal. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende heeft aangevoerd om de voorwaarde buiten toepassing te laten. De verzekeraar kan niet worden verplicht om alsnog tot uitkering over te gaan.

De commissie: "Volgens de consument is achteraf gebleken dat de sleutel van de BearLock mogelijk vastzat
als gevolg van een dieventruc. Dat zou betekenen dat er een direct verband bestaat tussen het niet afsluiten van de versnellingsbak en de diefstal. Dat er causaal verband bestaat tussen het niet op slot staan van de versnellingsbak en de diefstal van de camperbus kan – ook volgens de consument – in ieder geval niet worden uitgesloten

"oen bleek dat de sleutel van de BearLock vastzat en de versnellingsbak dus niet kon worden afgesloten, heeft de consument geen maatregelen genomen om het risico op diefstal op een andere manier dan met een versnellingsbakslot te verkleinen. Hij had dit wel eenvoudig kunnen doen, bijvoorbeeld door de camperbus op een beveiligde parkeerplaats te stallen. Ook heeft de consument geen contact opgenomen met de verzekeraar voor overleg toen bleek dat de sleutel van de BearLock vastzat."

De vordering bedroeg 70.000 euro.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...