Uitdagingen en consolidatie

Michael Mackaaij, 2020

(Michael Mackaaij, voorzitter CGA, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) In de moderne wereld van informatietechnologie staat de IT-dienstverlening voor de uitdaging om softwareoplossingen te leveren die flexibel, schaalbaar, veilig en toekomstbestendig zijn. De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) bestaat uit veertig actieve deelnemers die een belangrijke rol spelen in het bevorderen van innovatie in de financiële dienstverlening. Sinds 2020 mag ik als CGA-voorzitter mede invulling geven aan deze activiteiten die we organiseren waaronder – in nauwe samenwerking met VVP – het VIP-congres.

Een van de belangrijkste trends, in een tijdperk van toenemende cyberdreigingen, is het waarborgen van de veiligheid van softwareoplossingen.

Omdat financiële dienstverlening de basis vormt van onze economie en welvaart is het begrijpelijk dat er allerlei waarborgen gevraagd worden van marktpartijen die in deze branche actief zijn. Het blijkt keer op keer dat toezichthouders noodzakelijk zijn om de branche te bewegen tot de juiste maatregelen. Waar toezicht verminderd wordt, leidt dat vaak tot misstanden. Voor de branche is een goed functionerende toezichthouder cruciaal omdat daarmee marktpartijen die te scherp aan de wind varen gecorrigeerd worden. Daarmee wordt oneerlijke concurrentie beperkt.

Voor softwareleveranciers betekent dit dat het al lang niet meer gaat om het slechts leveren van een mooie functionaliteit. Die functionaliteit moet vervolgens in een veilige architectuur geleverd worden met uitgebreide continuïteitswaarborgen door een organisatie die mee kan bewegen met de steeds wijzigende eisen. Voor grote IT-leveranciers en klanten gaat binnenkort de DORA-wetgeving van kracht zijn. Voor de kleinere organisaties is er een indirect effect, omdat het DORA normenkader leidend wordt in de beoordeling of er sprake is van beheerste bedrijfsvoering.

In veel gevallen worden de softwareleveranciers gezien als cruciale uitbestedingspartner, en deze worden daarmee geraakt door dezelfde wetgeving. Vooruitlopend op deze wetgeving zien we een versnelling richting certificeringen zoals ISAE 3402, ISO 27001 en Soc2. Deze certificeringen zullen helpen om snel duidelijkheid te verschaffen of de kwaliteit van de dienstverlening voldoet.

Privacy

Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijke aandachtspunten in de hedendaagse digitale wereld. ITdienstverleners moeten ervoor zorgen dat de softwareoplossingen die ze leveren voldoen aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en privacy. Privacy by design is een aanpak waarbij privacy- en gegevensbeschermingsmaatregelen vanaf het allereerste begin worden ingebouwd in de softwarearchitectuur en ontwikkelingsprocessen. Daarnaast moeten IT-dienstverleners beveiligingsmaatregelen implementeren op verschillende niveaus, zoals netwerkbeveiliging, gegevensversleuteling, toegangsbeheer en kwetsbaarheidsbeheer. Door proactieve beveiligingspraktijken toe te passen, zoals penetratietesten en het volgen van best practices inzake informatiebeveiliging, kunnen IT-dienstverleners de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de softwareoplossingen waarborgen.

API’s

De mogelijkheid om applicatieprogrammeerinterfaces (API’s) te ontsluiten is cruciaal voor IT-dienstverleners. API’s stellen verschillende softwaretoepassingen in staat om met elkaar te communiceren en gegevens uit te wisselen. Door het bieden van goed ontworpen en gedocumenteerde API’s kunnen IT-dienstverleners integraties vergemakkelijken, samenwerking stimuleren en klanten in staat stellen om hun softwareoplossingen naadloos te koppelen aan andere systemen en diensten.

Uit een onderzoek van CGA blijkt dat de softwareaanbieders verwachten dat gebruik van API’s steeds meer in belang zal toenemen. In samenwerking met SIVI wordt verkend op welke wijze we de dataexchange website (www.dexc.nl) kunnen gebruiken om de branche meer inzicht te geven in de bestaande API’s van softwareaanbieders. Naar verwachting zullen de eerste resultaten daarvan nog dit jaar zichtbaar worden.

ChatGPT

De recente opkomst van ChatGPT, een krachtige conversational AI-technologie ontwikkeld door OpenAI, heeft de deuren geopend naar nieuwe mogelijkheden voor softwareleveranciers van verzekeraars en adviseurs. ChatGPT biedt geavanceerde natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden die het mogelijk maken om mensachtige gesprekken te voeren met gebruikers.

Vertrouwen

AI-technologie wordt ook ingezet voor slimme algoritmes, die bestaande bedrijfsprocessen optimaliseren. Terecht is er vanuit de toezichthouder een kritische blik waar algoritmes mogelijk leiden tot ongewenste uitkomsten. Verkeerd gebruik kan leiden tot onverzekerbaarheid en discriminatie. Op deze wijze ondergraaft inzet van technologie het vertrouwen van de gemeenschap in financiële dienstverlening. Met dat vertrouwen gaat het de laatste jaren in hele kleine stapjes steeds wat beter. Inzet van technologie mag er niet toe leiden dat dat opgebouwde vertrouwen weer verloren gaat.

Contactgroep Automatisering

De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt veertig softwareleveranciers werkzaam in de financiële dienstverlening. CGA fungeert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met softwareleveranciers. Richting financieel dienstverleners stimuleert CGA de bewustwording van de invloed van digitale ontwikkeling op hun bedrijfs- en adviesprocessen. Voor meer informatie zie www.contactgroepautomatisering.nl Gelukkig is er door SIVI al enige jaren gewerkt aan een checklist-KOAT, die financieel dienstverleners kan helpen bij het ethisch ontwikkelen van algoritmes en data-gedreven besluitvorming. SIVI was bij het opstellen van deze checklist de tijd iets vooruit. Het is nu aan de markt om deze checklist te omarmen, en onderdeel te laten zijn van het ontwikkelproces van software. Als opdrachtgevers spelen de verzekeraars, volmachten, serviceproviders en grote advieskantoren hier een leidende rol. De aanbieders van software helpen graag om de opdrachtgevers te ondersteunen in het volgen van deze checklist.

Cloud

Een andere nog altijd zeer relevante trend in de software-industrie is de verschuiving naar de cloud. ITdienstverleners realiseren zich de voordelen van het verplaatsen van softwaretoepassingen naar de cloud, zoals schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenbesparingen. Het overstappen naar de cloud stelt organisaties in staat om resources eenvoudig aan te passen aan hun behoeften, wat resulteert in een betere wendbaarheid en snellere time-to-market voor softwareoplossingen. Voor veel software-leveranciers geldt echter dat de versies van hun software die actief draaien bij klanten, vaak twintig tot dertig jaar geleden zijn geschreven. Het migreren naar een moderne architectuur kent vele risico’s en kost enorm veel geld.

Arbeidsmarkt

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande ontwikkelingen enorm uitdagend zijn. Softwareaanbieders pakken de handschoen op in een zeer lastige arbeidsmarkt. De huidige arbeidsmarkt in de IT-sector is bijzonder competitief en krap. Getalenteerde professionals hebben tal van mogelijkheden en kunnen kiezen uit een breed scala aan werkgevers. Grotere bedrijven hebben vaak een aanzienlijk voordeel in deze situatie, omdat ze meer middelen hebben om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, professionele ontwikkelingsprogramma’s en andere voordelen aan te bieden. De verzekeringsbranche staat niet bekend als een bijzonder innovatieve markt. Terwijl de maatschappelijke relevantie enorm is, is het moeilijk concurreren met de booking.coms en bol.coms van deze wereld, zowel vakinhoudelijk als in beloning. Die concurrerende omgeving geldt zowel voor de softwareleveranciers als voor de verzekeraars zelf.

‘Meer dan vijftig procent van de deelnemers is de afgelopen vijf jaar van eigenaar gewisseld’

Consolidatie

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een versnellende consolidatie in de IT-dienstverlening. Meer dan vijftig procent van de deelnemers aan de Contactgroep Automatisering is de afgelopen vijf jaar van eigenaar gewisseld, en dit percentage zal naar verwachting stijgen. Venture capitalists zien de consolidatie als een kans om waarde te creëren en winstgevendheid te vergroten. Fusies en overnames helpen bedrijven hun schaal te vergroten, synergiën te realiseren en nieuwe marktkansen te benutten.

Hoewel consolidatie plaatsvindt, betekent dit niet dat het aantal marktpartijen afneemt. De verbreding van het aandachtsgebied van IT naar security, clouddiensten, data-analyse, AI, algoritmes, API’s en procesoptimalisatie zorgt voor nieuwe partijen die actief worden op deze gebieden.

Schaalvergroting in de IT-dienstverlening is een positief antwoord om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van deze tijd. De branche van softwareleveranciers kan hierdoor meebewegen met de toenemende vraag van klanten en toezichthouders.

Marktkansen

Al met al zijn de uitdagingen in de IT-dienstverlening van de financiële sector complex, maar ze stimuleren innovatie, consolidatie en de zoektocht naar nieuwe marktkansen. Het doel is om softwareoplossingen te leveren die voldoen aan de steeds veranderende eisen van klanten en toezichthouders, terwijl de privacy, veiligheid en integratiemogelijkheden worden gewaarborgd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Win tijd met AI en Machine Learning

Win tijd met AI en Machine Learning

(Partner in kennis Inpact in katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Dagelijks worden enorme hoeveelheden data gecreëerd. In de verzekeringsbranche is dat...

Jack Vos en Marco Hendrickx in bestuur CGA

Jack Vos en Marco Hendrickx in bestuur CGA

Jack Vos (mede-oprichter Onesurance) en Marco Hendrickx (directeur Aplaza) zijn benoemd tot bestuursleden van de Stichting Contactgroep Automatisering. Jack Vos...

Wat geen kunstmatige intelligentie is, wordt waardevol

Wat geen kunstmatige intelligentie is, wordt waardevol

(Verslag VIP Congres 2023 in VVP 4, 2023) De veertig leden van de contactgroep automatisering (cga) toonden hun meest recente innovaties op het tweede vip-congres...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

De toekomst is nu

De toekomst is nu

(Jeroen Oversteegen, Nationale Hypotheekbond, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) In de steeds veranderende wereld van de hypotheek-en verzekeringsbranche...

Break the internet

Break the internet

(Kees Haverkamp, innovator, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) Een opmerkelijk Canadees politiebericht uit begin jaren ‘90 deed verslag van een hacker...

Menselijke interactie blijft belangrijk

Menselijke interactie blijft belangrijk

(Edgar Hollander, De Hypotheker Nieuw-Vennep, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) Digitalisering biedt ontegenzeglijk voordelen, zoals meer adviestijd. Belangrijk...

Kracht en gevaar van algoritmes

Kracht en gevaar van algoritmes

(Maria Genova in VVP-special Digitale Innovatie 2023) Kunstmatige intelligentie wordt tegenwoordig in steeds meer sectoren ingezet. Het levert prachtige resultaten...

Benut de kracht van AI

Benut de kracht van AI

(Arno Groot Koerkamp, Finly, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De opkomst van denkende machines ter ondersteuning van adviseurs is momenteel een onderwerp...

Meer hybride vormen van advisering

Meer hybride vormen van advisering

(Bart Janknegt, voorzitter hoofddirectie VvAA Groep, in VVP-special Digitale Innovatie) Door inzet van een digitale collega hebben de adviseurs meer tijd (plus...