Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

Christel van Bommel (portret)

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Klanten hebben in 2001 een hypotheek afgesloten. Nu blijkt dat de bijbehorende levensverzekering niet aan de hypotheek is gekoppeld, waardoor klanten geen belastingvrije uitkering krijgen. Oeps…

De adviseur in dit voorbeeld (een bank) heeft het dossier inmiddels vernietigd. Er kan daardoor niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen. Of dat de adviseur de klanten actief heeft geïnformeerd over de wetswijziging en mogelijke gevolgen van het niet aanmerken van de verzekering als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hij had er niet vanuit mogen gaan dat, omdat er zoveel media-aandacht voor dit onderwerp was, de klant zelf actie zou ondernemen.

Een ander voorbeeld. Na een gesprek waarin de klant de wens heeft uitgesproken zijn hypotheek naar aanbieder X over te willen sluiten, is een opdracht van dienstverlening door klant en adviseur ondertekend. Probleem was dat de adviseur niet kon bemiddelen bij die specifieke partij. In plaats van dat hij de klant daarover informeerde, liet hij het op zijn beloop. Tot de klant navraag deed en te horen kreeg dat de adviseur niet kon bemiddelen bij aanbieder X. De klant had inmiddels zelf de hypotheek overgesloten, maar tegen een hogere rente dan hij bij aanbieder X zou hebben gekregen. De klant wil dat de adviseur het verschil in rente vergoedt. Ook in dit voorbeeld is het dossier, op verzoek van de klant, vernietigd.

Dossiers bewaren

Het probleem in deze voorbeelden is dat de adviseurs niet in staat zijn om zich goed te verweren tegen een claim van de klant. Het is op grond van de hoofdregel van bewijsrecht aan de klant om te bewijzen dat er een fout is gemaakt. Maar op een professionele dienstverlener rust een verzwaarde stelplicht. Als de adviseur stelt dat hij een bepaald advies heeft gegeven of de klant voor iets heeft gewaarschuwd, dan zal hij stukken moeten aanleveren waar dat uit blijkt. Daarom is het nodig dat een adviseur een goede klantadministratie voert en de dossiers bewaart inclusief bijbehorende stukken en andere gegevensdragers. Gedurende de looptijd van het geadviseerde product om, indien nodig, aan de klant uit te leggen waarom destijds bepaalde keuzes zijn gemaakt. Maar het is goed om dossiers ook daarna nog te bewaren. In elk geval gedurende de verjaringstermijn van mogelijke claims. Want in het kader van deze verzwaarde stelplicht moet een financieel dienst verlener zich voor zijn verweer kunnen baseren op voldoende gegevens, zoals de overeenkomst van opdracht of notities van een (advies)gesprek. Als een dossier vernietigd is, is er niets meer aan te tonen. Niet dat u wel of niet iets hebt gedaan maar, niet geheel onbelangrijk, ook niet wat daarover was afgesproken. En dan krijgt een klant vrijwel altijd gelijk.

‘Denk goed na voordat u een klantdossier vernietigt’

Vanuit uw civielrechtelijke zorgplicht is het belangrijk om op basis van stukken afspraken met een klant te kunnen reconstrueren, mocht een klant ooit een vraag hebben of een claim indienen. Op grond van de AVG mag u een dossier niet langer bewaren dan noodzakelijk. De mogelijkheid om een goed verweer te kunnen voeren tegen een mogelijke claim is zo’n belang. Dus denk dus goed na voordat u een klantdossier vernietigt. Ten behoeve van uw klant, maar zeker ook ten behoeve van uzelf.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Klantbelang centraal

Klantbelang centraal

(Christel van Bommel-Versluijs, Compliance Adviseur, in VVP 5) Het zou toch volkomen logisch moeten zijn dat je het belang van de klant centraal zet in de bedrijfsvoering?...

Whitepaper ‘Compliance, een vak in beweging’

Whitepaper ‘Compliance, een vak in beweging’

NIBE-SVV heeft de whitepaper ‘Compliance, een vak in beweging’’ samengesteld. Hierin worden de  nieuwste inzichten over het compliancevak...

Grenzen opzoeken

Grenzen opzoeken

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur, in Ken je vak! VVP 3-2022) Onlangs in het nieuws: vakantiegangers 30 meter in ravijn gestort bij het nemen...

Herhaling van zetten

Herhaling van zetten

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur, in Ken je vak! VVP 01-2022) Adviseurs doen er (bijna) alles voor om de droom van klanten uit te laten komen....

Samenhang werkt

Samenhang werkt

(Jelle Bartels, Next Step Factory in VVP 01-2022) Als ondernemer in de financiële dienstverlening komt er nogal wat op je af. Hoe houd jij je staande in een...

Welke klantwaarde heb jij?

Welke klantwaarde heb jij?

(Sonja Stalfoort (PuurKlant) in Ken je vak! VVP 01-2022) Veel assurantiekantoren zijn druk bezig met segmentatie van hun klanten. Welke waarde heeft een klant...

Duurzaamheid steeds vaker op schap adviseur

Duurzaamheid steeds vaker op schap adviseur

(Björn Jalving van Turien & Co. in Ken je vak! VVP 01-2022).  Steeds meer adviseurs nemen het onderwerp duurzaamheid mee in hun adviezen. Het zou...

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 01-2022). Sinds juli vorig jaar hebben verenigingen en stichtingen te maken met de Wet Bestuur en Toezicht...

Kifid niet voor klachten over aankoopmakelaar

Kifid niet voor klachten over aankoopmakelaar

HYPOTHEKEN – In deze klacht is de adviseur opgetreden als zowel aankoopmakelaar als adviseur en bemiddelaar bij het verkrijgen van een hypothecaire geldlening....

De redelijk handelend adviseur

De redelijk handelend adviseur

HYPOTHEKEN – Indien adviseur en consument ervoor kiezen om niet in detail overeen te komen welke prestatie de adviseur moet leveren, dan mag de consument...