Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

Christel van Bommel (portret)

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Klanten hebben in 2001 een hypotheek afgesloten. Nu blijkt dat de bijbehorende levensverzekering niet aan de hypotheek is gekoppeld, waardoor klanten geen belastingvrije uitkering krijgen. Oeps…

De adviseur in dit voorbeeld (een bank) heeft het dossier inmiddels vernietigd. Er kan daardoor niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen. Of dat de adviseur de klanten actief heeft geïnformeerd over de wetswijziging en mogelijke gevolgen van het niet aanmerken van de verzekering als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hij had er niet vanuit mogen gaan dat, omdat er zoveel media-aandacht voor dit onderwerp was, de klant zelf actie zou ondernemen.

Een ander voorbeeld. Na een gesprek waarin de klant de wens heeft uitgesproken zijn hypotheek naar aanbieder X over te willen sluiten, is een opdracht van dienstverlening door klant en adviseur ondertekend. Probleem was dat de adviseur niet kon bemiddelen bij die specifieke partij. In plaats van dat hij de klant daarover informeerde, liet hij het op zijn beloop. Tot de klant navraag deed en te horen kreeg dat de adviseur niet kon bemiddelen bij aanbieder X. De klant had inmiddels zelf de hypotheek overgesloten, maar tegen een hogere rente dan hij bij aanbieder X zou hebben gekregen. De klant wil dat de adviseur het verschil in rente vergoedt. Ook in dit voorbeeld is het dossier, op verzoek van de klant, vernietigd.

Dossiers bewaren

Het probleem in deze voorbeelden is dat de adviseurs niet in staat zijn om zich goed te verweren tegen een claim van de klant. Het is op grond van de hoofdregel van bewijsrecht aan de klant om te bewijzen dat er een fout is gemaakt. Maar op een professionele dienstverlener rust een verzwaarde stelplicht. Als de adviseur stelt dat hij een bepaald advies heeft gegeven of de klant voor iets heeft gewaarschuwd, dan zal hij stukken moeten aanleveren waar dat uit blijkt. Daarom is het nodig dat een adviseur een goede klantadministratie voert en de dossiers bewaart inclusief bijbehorende stukken en andere gegevensdragers. Gedurende de looptijd van het geadviseerde product om, indien nodig, aan de klant uit te leggen waarom destijds bepaalde keuzes zijn gemaakt. Maar het is goed om dossiers ook daarna nog te bewaren. In elk geval gedurende de verjaringstermijn van mogelijke claims. Want in het kader van deze verzwaarde stelplicht moet een financieel dienst verlener zich voor zijn verweer kunnen baseren op voldoende gegevens, zoals de overeenkomst van opdracht of notities van een (advies)gesprek. Als een dossier vernietigd is, is er niets meer aan te tonen. Niet dat u wel of niet iets hebt gedaan maar, niet geheel onbelangrijk, ook niet wat daarover was afgesproken. En dan krijgt een klant vrijwel altijd gelijk.

‘Denk goed na voordat u een klantdossier vernietigt’

Vanuit uw civielrechtelijke zorgplicht is het belangrijk om op basis van stukken afspraken met een klant te kunnen reconstrueren, mocht een klant ooit een vraag hebben of een claim indienen. Op grond van de AVG mag u een dossier niet langer bewaren dan noodzakelijk. De mogelijkheid om een goed verweer te kunnen voeren tegen een mogelijke claim is zo’n belang. Dus denk dus goed na voordat u een klantdossier vernietigt. Ten behoeve van uw klant, maar zeker ook ten behoeve van uzelf.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

Hoedanigheid of doel?

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over de financieel...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

Je product is klantbeleving

Je product is klantbeleving

(Sonja Stalfoort van PuurKlant in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Door de huidige technologie en de transparantie van het internet en social media, zijn er...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Wartaal – verzekeringstaal

Wartaal – verzekeringstaal

(Mieke Dadema van Soepel.org in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Net als jullie allemaal moet ook ik mijn Wft-diploma’s op orde houden. Een paar jaar geleden...

Ga voor de relatie

Ga voor de relatie

(Jelle Bartels van Next Step Factory in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Een adviseur verslaan op prijs en aanbod is redelijk gemakkelijk. Maar een adviseur...