Weg met de AOV-vooroordelen

Arnoud Wennekus

Welke zaken spelen mee met de lage verzekeringsgraad op het gebied van AOV? Zijn de te hoge AOV-advieskosten een te grote drempel voor de ondernemer? Waarom verzekert de ondernemer zich niet? Wat kunnen we eraan doen? AOV-specialist Arnoud Wennekus zet het op een rij.

In de dagelijkse praktijk hoor je vaak dat een AOV te duur is en dat verzekeraars toch niet uitbetalen als er iets aan de hand is. Daar komt bij dat (jonge) ondernemers denken überhaupt niet ziek te worden of denken het wel te kunnen opvangen via alternatieve bronnen (eigen huis, partner met een vast inkomen, eigen vermogen of een risicoafwenteling).

De klantreis van een ondernemer die iets wil gaan regelen in geval van ziekte of AO (verzekering of Broodfonds) kan soms dagen, weken, maanden ja zelfs jaren duren.

AOV is een verzekering die je niet zomaar even sluit. Het is ook makkelijk ergens gedurende dit lange en intensieve aanvraagproces af te haken. Een ondernemer moet wel bijzonder goed gemotiveerd zijn om een AOV af te sluiten Behalve dat het veel tijd, geld en energie kost om goed inzicht te krijgen in wat er nodig is en wat er beschikbaar is, dient de ondernemer ook bijna al zijn persoonlijke gegevens vooraf aan de verzekeraar door te geven. Om vervolgens te moeten afwachten of de verzekeraar hem wel wenst te verzekeren. Het gaat om zeer privacygevoelige gegevens zoals inkomsten uit het verleden, gezondheidsvragen, vragen over uitkeringen in het verleden. Tegelijkertijd heeft hij net als de rest van de andere 99,9 procent van de ondernemers in Nederland niet het vertrouwen dat de verzekeraar zijn belang voorop stelt bij het beoordelen van zijn aanvraag op inkomen en gezondheid.

Met andere woorden de ondernemer is er niet per se van overtuigd dat de verzekeraar zijn informatie in zijn belang zal gebruiken en uitleggen. Tot voor kort kwam het bovendien ook nog meer dan regelmatig voor dat verzekeraars soms wekenlang niets van zich lieten horen als een aanvraag was verstuurd. Vaak hebben de mensen op de acceptatieafdelingen geen idee welke weg een ondernemer al heeft moeten afleggen voor hij überhaupt besluit om aov af te sluiten. Vooral kleine, startende ondernemers met late inkomens moeten vaak bergen extra vragen beantwoorden voordat hij weet voor welk verzekerd bedrag hij zich bij aanvang kan verzekeren, welke premie daarbij hoort en of de verzekeraar hem op normale voorwaarden zou willen accepteren of dat er een afwijzing of eventueel een afwijkend acceptatie voorstel volgt.

‘De overheid kan helpen door execution only af te schaffen en advies te stimuleren’

Wat kunnen wij doen?

Naast het blijven werken aan vertrouwen dienen verzekeraars duidelijker en opener te communiceren over de hoogte van de schade-uitkeringen en meer helderheid bieden welke zaken wel of niet uitgekeerd worden en waarom (verzwijging/fraude). Daarnaast is het voor niemand goed om rechtszaken te voeren en zullen verzekeraars zich nog meer pro-actief dienen op te stellen om rechtszaken te voorkomen. En ga, mits de privacy dat uiteraard toelaat, hier eens wat meer mee naar buiten. Mooie verhalen om in verschillende media te lezen.Overheid kan het advies- en bemiddelen van AOV-verzekeringen alsmede Service Garantie Abonnementen fiscaal weer aantrekkelijk/ aftrekbaar maken Verzekeraars kunnen weer AOV-producten aanbieden met beperktere dekkingen (geen psyche/passende arbeid /critical Illness/ tijdelijke uitkeringen na 1 of twee jaar. Wel heel duidelijk communiceren wat de risico’s zijn (geef eens eerlijke percentages aan qua kansberekeningen?) De overheid kan helpen door execution only af te schaffen en advies te stimuleren. Hierdoor zullen ondernemers de waarde van echt advies kunnen ervaren en zullen de vooroordelen tegenover adviseurs (te duur) en verzekeraars (keren niet uit) kunnen afnemen.

Verder dient de invloed van de AFM te worden beperkt. De rol van de toezichthouder heeft er in de loop van de tijd voor gezorgd dat veel adviseurs niet durven te adviseren en de angst is gaan regeren bij ketens en aanbieders. De compliance is compleet doorgeslagen. Angst slaat dood. Misschien heeft het zijn werk gedaan, maar nu is het tijd dan hiervan weer worden bevrijd! De toezichthouder zou op zijn minst kunnen aangeven waaraan een AOV-advies en een execution only minimaal aan dienen te voldoen. Execution only helpt in 99 procent van de gevallen niet mee om alle zaken duidelijk te hebben voordat een ondernemer aan een AOV-aanvraag begint. De toezichthouder dient het enorme gat tussen execution only en totaal advies te dichten. AFM, durf praktisch mee te denken en spreek je uit!

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kwart zzp'ers heeft geen financiële buffer

Kwart zzp'ers heeft geen financiële buffer

“Liefst vier op de vijf zzp'ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel van hen hebben ook niks geregeld voor hun pensioen. Het valt dan ook goed...

Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople voegt een verzekeringselement toe aan haar vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Met de huidige politieke ontwikkelingen groeit de kans...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

TAF: bedrijfsarts vaak niet ingeschakeld bij burn-out

TAF: bedrijfsarts vaak niet ingeschakeld bij burn-out

Minder dan een kwart van de Nederlanders zou bij het krijgen van een burn-out een bedrijfsarts raadplegen. Veel meer mensen kiezen ervoor om de huisarts te bezoeken....

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0526) Tussen de consument en de verzekeraar bestaat verschil van mening over de vraag of de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die is...